Milovanović, Andra

Link to this page

Authority KeyName Variants
aad98064-4bcf-4551-bb06-d05f3ead4312
 • Milovanović, Andra (3)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Teorijska analiza radne čvrstoće planetarnog reduktora snage 9oo KW za pogon rotora bagera SRs 1300.26/5.0

Arsić, Miodrag; Aleksić, Vujadin; Milovanović, Andra

(2000)

TY - CONF
AU - Arsić, Miodrag
AU - Aleksić, Vujadin
AU - Milovanović, Andra
PY - 2000
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/811
AB - U radu su izneti rezultati teorijske analize spoljnjeg opterećenja i radne čvrstoće za dato
rešenje (dokumentacija isporučioca opreme) planetarnog dela reduktora, odnosno
nosača satelita kao kritičnog sklopa, koji ie teorijski opterećen pogonskim momentom i
poprečnim silama savijanja. Utvrđeno je da konstruktivno rešenje planetarnog reduktora za pogon rotora zadovoljava zahteve pri radu bagera na otkopu rastresitih i prelazih zona između dva
bloka sive gline, a da ne zadovollava pri otkopu sive gline i okamenjenih stenskih masa.
C3 - Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema, IRMES 2000-Zbornik radova
T1 - Teorijska analiza radne čvrstoće planetarnog reduktora snage 9oo KW za pogon rotora bagera SRs 1300.26/5.0
EP - 264
SP - 259
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_811
ER - 
@conference{
author = "Arsić, Miodrag and Aleksić, Vujadin and Milovanović, Andra",
year = "2000",
abstract = "U radu su izneti rezultati teorijske analize spoljnjeg opterećenja i radne čvrstoće za dato
rešenje (dokumentacija isporučioca opreme) planetarnog dela reduktora, odnosno
nosača satelita kao kritičnog sklopa, koji ie teorijski opterećen pogonskim momentom i
poprečnim silama savijanja. Utvrđeno je da konstruktivno rešenje planetarnog reduktora za pogon rotora zadovoljava zahteve pri radu bagera na otkopu rastresitih i prelazih zona između dva
bloka sive gline, a da ne zadovollava pri otkopu sive gline i okamenjenih stenskih masa.",
journal = "Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema, IRMES 2000-Zbornik radova",
title = "Teorijska analiza radne čvrstoće planetarnog reduktora snage 9oo KW za pogon rotora bagera SRs 1300.26/5.0",
pages = "264-259",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_811"
}
Arsić, M., Aleksić, V.,& Milovanović, A.. (2000). Teorijska analiza radne čvrstoće planetarnog reduktora snage 9oo KW za pogon rotora bagera SRs 1300.26/5.0. in Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema, IRMES 2000-Zbornik radova, 259-264.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_811
Arsić M, Aleksić V, Milovanović A. Teorijska analiza radne čvrstoće planetarnog reduktora snage 9oo KW za pogon rotora bagera SRs 1300.26/5.0. in Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema, IRMES 2000-Zbornik radova. 2000;:259-264.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_811 .
Arsić, Miodrag, Aleksić, Vujadin, Milovanović, Andra, "Teorijska analiza radne čvrstoće planetarnog reduktora snage 9oo KW za pogon rotora bagera SRs 1300.26/5.0" in Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema, IRMES 2000-Zbornik radova (2000):259-264,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_811 .

Eksperimentalna analiza opterećenja i radne čvrstoće planetarnog reduktora snage 9oo KW za pogon rotora bagera SRs 1300.26/5.0

Arsić, Miodrag; Milovanović, Andra; Sedmak, Stojan; Aleksić, Vujadin

(2000)

TY - CONF
AU - Arsić, Miodrag
AU - Milovanović, Andra
AU - Sedmak, Stojan
AU - Aleksić, Vujadin
PY - 2000
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/810
AB - U radu je na bazi statističkih karakteristika rezultata merenja angažovane snage na
pogonu rotora bagera i ostvarenog kapaciteta utvrđena međusobna zavisnost Takođe,
na osnovu rezultata merenja realnih specifčinih otpora kopanju utvrđena je funkcija
raspodele. Dati su i rezultati merenja deformacija na pogonskom vratilu rotora bagera,
odnosno utvrđen je spektar opterećenja na osnovu kog je određena radna čvrstoća prenosnika pogonskog reduktora.
Izvršene analize su pokazale da konstruktivno rešenje planetarnog reduktora za pogon
rotora ne zadovoljava zahteve u uslovima rada rotornog bagera na otkopu sive gline i
okamenjenih stenskih masa.
C3 - Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema, IRMES 2000-Zbornik radova
T1 - Eksperimentalna analiza opterećenja i radne čvrstoće planetarnog reduktora snage 9oo KW za pogon rotora bagera SRs 1300.26/5.0
EP - 258
SP - 253
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_810
ER - 
@conference{
author = "Arsić, Miodrag and Milovanović, Andra and Sedmak, Stojan and Aleksić, Vujadin",
year = "2000",
abstract = "U radu je na bazi statističkih karakteristika rezultata merenja angažovane snage na
pogonu rotora bagera i ostvarenog kapaciteta utvrđena međusobna zavisnost Takođe,
na osnovu rezultata merenja realnih specifčinih otpora kopanju utvrđena je funkcija
raspodele. Dati su i rezultati merenja deformacija na pogonskom vratilu rotora bagera,
odnosno utvrđen je spektar opterećenja na osnovu kog je određena radna čvrstoća prenosnika pogonskog reduktora.
Izvršene analize su pokazale da konstruktivno rešenje planetarnog reduktora za pogon
rotora ne zadovoljava zahteve u uslovima rada rotornog bagera na otkopu sive gline i
okamenjenih stenskih masa.",
journal = "Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema, IRMES 2000-Zbornik radova",
title = "Eksperimentalna analiza opterećenja i radne čvrstoće planetarnog reduktora snage 9oo KW za pogon rotora bagera SRs 1300.26/5.0",
pages = "258-253",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_810"
}
Arsić, M., Milovanović, A., Sedmak, S.,& Aleksić, V.. (2000). Eksperimentalna analiza opterećenja i radne čvrstoće planetarnog reduktora snage 9oo KW za pogon rotora bagera SRs 1300.26/5.0. in Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema, IRMES 2000-Zbornik radova, 253-258.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_810
Arsić M, Milovanović A, Sedmak S, Aleksić V. Eksperimentalna analiza opterećenja i radne čvrstoće planetarnog reduktora snage 9oo KW za pogon rotora bagera SRs 1300.26/5.0. in Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema, IRMES 2000-Zbornik radova. 2000;:253-258.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_810 .
Arsić, Miodrag, Milovanović, Andra, Sedmak, Stojan, Aleksić, Vujadin, "Eksperimentalna analiza opterećenja i radne čvrstoće planetarnog reduktora snage 9oo KW za pogon rotora bagera SRs 1300.26/5.0" in Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema, IRMES 2000-Zbornik radova (2000):253-258,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_810 .

Inženjerske metode procene integriteta zavarenih konstrukcija i njihova primena

Milovanović, Andra; Sedmak, Aleksandar; Milosavljević, Anđelka; Aleksić, Vujadin; Zrilić, Milorad

(Društvo za unapređivanje zavarivanja u Srbiji (DUZS), 1999)

TY - JOUR
AU - Milovanović, Andra
AU - Sedmak, Aleksandar
AU - Milosavljević, Anđelka
AU - Aleksić, Vujadin
AU - Zrilić, Milorad
PY - 1999
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/669
AB - U radu se analiziraiu tri inženjerske metode: KING, REI
i JWES2805 i mogućnost njihove primene na zavarene
spojeve, imajući u vidu osobine zavarenih spoieva, a
sve sa ciljem dobijanja dovoljno tačne i jednostavne
inženjerske procedure za određivanie sile rasta prsline
u zavarenim spoievima u koiima su prisutni zaostali
naponi i geometrijske nepravilnosti.
PB - Društvo za unapređivanje zavarivanja u Srbiji (DUZS)
PB - Zavod za zavarivanje, Beograd
PB - YUWELD, Beograd
PB - Goša lnstitut, Smederevska Palanka
T2 - Zavarivanje i zavarene konstrukcije
T1 - Inženjerske metode procene integriteta zavarenih konstrukcija i njihova primena
EP - 159
IS - 4
SP - 155
VL - 44
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_669
ER - 
@article{
author = "Milovanović, Andra and Sedmak, Aleksandar and Milosavljević, Anđelka and Aleksić, Vujadin and Zrilić, Milorad",
year = "1999",
abstract = "U radu se analiziraiu tri inženjerske metode: KING, REI
i JWES2805 i mogućnost njihove primene na zavarene
spojeve, imajući u vidu osobine zavarenih spoieva, a
sve sa ciljem dobijanja dovoljno tačne i jednostavne
inženjerske procedure za određivanie sile rasta prsline
u zavarenim spoievima u koiima su prisutni zaostali
naponi i geometrijske nepravilnosti.",
publisher = "Društvo za unapređivanje zavarivanja u Srbiji (DUZS), Zavod za zavarivanje, Beograd, YUWELD, Beograd, Goša lnstitut, Smederevska Palanka",
journal = "Zavarivanje i zavarene konstrukcije",
title = "Inženjerske metode procene integriteta zavarenih konstrukcija i njihova primena",
pages = "159-155",
number = "4",
volume = "44",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_669"
}
Milovanović, A., Sedmak, A., Milosavljević, A., Aleksić, V.,& Zrilić, M.. (1999). Inženjerske metode procene integriteta zavarenih konstrukcija i njihova primena. in Zavarivanje i zavarene konstrukcije
Društvo za unapređivanje zavarivanja u Srbiji (DUZS)., 44(4), 155-159.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_669
Milovanović A, Sedmak A, Milosavljević A, Aleksić V, Zrilić M. Inženjerske metode procene integriteta zavarenih konstrukcija i njihova primena. in Zavarivanje i zavarene konstrukcije. 1999;44(4):155-159.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_669 .
Milovanović, Andra, Sedmak, Aleksandar, Milosavljević, Anđelka, Aleksić, Vujadin, Zrilić, Milorad, "Inženjerske metode procene integriteta zavarenih konstrukcija i njihova primena" in Zavarivanje i zavarene konstrukcije, 44, no. 4 (1999):155-159,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_669 .