Aranđelović, Bojan

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid:: 0009-0004-2203-847X
 • Aranđelović, Bojan (3)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Metodologija pregleda i ocena stanja konstrukcije izložbenih hala Beogradskog sajma

Ivanković, Bojan; Aranđelović, Bojan; Petrović, Goran

(2023)

TY - JOUR
AU - Ivanković, Bojan
AU - Aranđelović, Bojan
AU - Petrović, Goran
PY - 2023
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/496
AB - Beogradski sajam predstavlja jedno od najuspelijih ostva-renja domaće arhitekture i građevinskog konstrukterstva. Sagrađen je između 1954. i 1957. godine, prema arhitek-tonsko-urbanističkom rešenju Milorada Pantovića i kon-struktivnim rešenjima Branka Žeželja i Milana Krstića, kao moderno oblikovani kompleks sa tri izložbene hale prepoz-natljivih kupola. Hala 1 je najveći objekat kompleksa i zašti-ćena je kao spomenik kulture. Svojim specifičnim rešenjem predstavlja izuzetno konstruktivno ostvarenje, a njena kupola i danas drži Ginisov rekord za ovu vrstu konstrukcije. Insti-tut IMS redovno prati stanje objekata Beogradskog sajma i kroz stručnu podršku obezbeđuje sigurnu i funkcionalnu eks-ploataciju izložbenih hala. U radu su prikazani metodolo-gija i rezultati pregleda i ocene stanja konstrukcije Hale 1 nakon skoro 70 godina upotrebe, uključujući sprovedeno ispitivanje sile prednaprezanja u žicama kablova prstenas-tog nosača kupole Hale 1.
T2 - Integritet i vek konstrukcija, specijalno izdanje
T1 - Metodologija pregleda i ocena stanja konstrukcije izložbenih hala Beogradskog sajma
EP - 85
SP - 79
VL - 23
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_496
ER - 
@article{
author = "Ivanković, Bojan and Aranđelović, Bojan and Petrović, Goran",
year = "2023",
abstract = "Beogradski sajam predstavlja jedno od najuspelijih ostva-renja domaće arhitekture i građevinskog konstrukterstva. Sagrađen je između 1954. i 1957. godine, prema arhitek-tonsko-urbanističkom rešenju Milorada Pantovića i kon-struktivnim rešenjima Branka Žeželja i Milana Krstića, kao moderno oblikovani kompleks sa tri izložbene hale prepoz-natljivih kupola. Hala 1 je najveći objekat kompleksa i zašti-ćena je kao spomenik kulture. Svojim specifičnim rešenjem predstavlja izuzetno konstruktivno ostvarenje, a njena kupola i danas drži Ginisov rekord za ovu vrstu konstrukcije. Insti-tut IMS redovno prati stanje objekata Beogradskog sajma i kroz stručnu podršku obezbeđuje sigurnu i funkcionalnu eks-ploataciju izložbenih hala. U radu su prikazani metodolo-gija i rezultati pregleda i ocene stanja konstrukcije Hale 1 nakon skoro 70 godina upotrebe, uključujući sprovedeno ispitivanje sile prednaprezanja u žicama kablova prstenas-tog nosača kupole Hale 1.",
journal = "Integritet i vek konstrukcija, specijalno izdanje",
title = "Metodologija pregleda i ocena stanja konstrukcije izložbenih hala Beogradskog sajma",
pages = "85-79",
volume = "23",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_496"
}
Ivanković, B., Aranđelović, B.,& Petrović, G.. (2023). Metodologija pregleda i ocena stanja konstrukcije izložbenih hala Beogradskog sajma. in Integritet i vek konstrukcija, specijalno izdanje, 23, 79-85.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_496
Ivanković B, Aranđelović B, Petrović G. Metodologija pregleda i ocena stanja konstrukcije izložbenih hala Beogradskog sajma. in Integritet i vek konstrukcija, specijalno izdanje. 2023;23:79-85.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_496 .
Ivanković, Bojan, Aranđelović, Bojan, Petrović, Goran, "Metodologija pregleda i ocena stanja konstrukcije izložbenih hala Beogradskog sajma" in Integritet i vek konstrukcija, specijalno izdanje, 23 (2023):79-85,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_496 .

Savremena uloga Instituta IMS u izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju građevinskih konstrukcija i objekata

Petrović, Goran; Aranđelović, Bojan; Flajs, Željko; Ivanković, Bojan

(2023)

TY - JOUR
AU - Petrović, Goran
AU - Aranđelović, Bojan
AU - Flajs, Željko
AU - Ivanković, Bojan
PY - 2023
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/494
AB - Centar za konstrukcije i prednaprezanje obuhvata delat-nosti zahvaljujući kojima je Institut IMS stekao veliki ugled u zemlji i inostranstvu. Kroz rad na širokom spektru aktiv-nosti vezanih za izgradnju ili sanaciju i rekonstrukciju razli-čitih građevinskih objekata i konstrukcija, posebno kroz primenu tehnoloških rešenja zasnovanih na prednapreza-nju, saradnici Centra nastavljaju bogatu tradiciju Instituta IMS. Savremena oprema i visokospecijalizovani kadar omogu-ćavaju izvođenje radova prednaprezanja, realizaciju ispiti-vanja u laboratoriji i na terenu, projektovanje i razvoj. U poslovima Centra za konstrukcije i prednaprezanje na kapi-talnim infrastrukturnim objektima i u obnovi graditeljskog nasleđa aktivno učestvuju skoro sve ostale organizacione celine Instituta IMS, kako bi se obezbedio integralni multidis-ciplinarni pristup, koji rezultira održivim rešenjima.
T2 - Integritet i vek konstrukcija, specijalno izdanje
T1 - Savremena uloga Instituta IMS u izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju građevinskih konstrukcija i objekata
EP - 71
SP - 69
VL - 23
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_494
ER - 
@article{
author = "Petrović, Goran and Aranđelović, Bojan and Flajs, Željko and Ivanković, Bojan",
year = "2023",
abstract = "Centar za konstrukcije i prednaprezanje obuhvata delat-nosti zahvaljujući kojima je Institut IMS stekao veliki ugled u zemlji i inostranstvu. Kroz rad na širokom spektru aktiv-nosti vezanih za izgradnju ili sanaciju i rekonstrukciju razli-čitih građevinskih objekata i konstrukcija, posebno kroz primenu tehnoloških rešenja zasnovanih na prednapreza-nju, saradnici Centra nastavljaju bogatu tradiciju Instituta IMS. Savremena oprema i visokospecijalizovani kadar omogu-ćavaju izvođenje radova prednaprezanja, realizaciju ispiti-vanja u laboratoriji i na terenu, projektovanje i razvoj. U poslovima Centra za konstrukcije i prednaprezanje na kapi-talnim infrastrukturnim objektima i u obnovi graditeljskog nasleđa aktivno učestvuju skoro sve ostale organizacione celine Instituta IMS, kako bi se obezbedio integralni multidis-ciplinarni pristup, koji rezultira održivim rešenjima.",
journal = "Integritet i vek konstrukcija, specijalno izdanje",
title = "Savremena uloga Instituta IMS u izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju građevinskih konstrukcija i objekata",
pages = "71-69",
volume = "23",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_494"
}
Petrović, G., Aranđelović, B., Flajs, Ž.,& Ivanković, B.. (2023). Savremena uloga Instituta IMS u izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju građevinskih konstrukcija i objekata. in Integritet i vek konstrukcija, specijalno izdanje, 23, 69-71.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_494
Petrović G, Aranđelović B, Flajs Ž, Ivanković B. Savremena uloga Instituta IMS u izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju građevinskih konstrukcija i objekata. in Integritet i vek konstrukcija, specijalno izdanje. 2023;23:69-71.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_494 .
Petrović, Goran, Aranđelović, Bojan, Flajs, Željko, Ivanković, Bojan, "Savremena uloga Instituta IMS u izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju građevinskih konstrukcija i objekata" in Integritet i vek konstrukcija, specijalno izdanje, 23 (2023):69-71,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_494 .

Određivanje in-situ koeficijenta trenja i imperfekcije kablova za prednaprezanje

Bojović, Dragan; Aranđelović, Bojan; Janković, Ksenija; Senić, Aleksandar; Stojanović, Marko

(Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd, 2017)

TY - JOUR
AU - Bojović, Dragan
AU - Aranđelović, Bojan
AU - Janković, Ksenija
AU - Senić, Aleksandar
AU - Stojanović, Marko
PY - 2017
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/316
AB - Prednaprezanjem konstruktivnih elemenata omogućava se povećavanje raspona armiranobetonskih konstrukcija. Pri projektovanju i dimenzionisanju prednapregnutih armiranobetonskih konstrukcija, neophodno je poznavanje, odnosno usvajanje većeg broja parametara koji su empirijski određeni. Za prednapregnute konstrukcije od osnovnog je značaja da se odredi nivo sile naprezanja kablova. Nivo sile prednaprezanja, pored drugih parametara, umnogome zavisi od koeficijenta trenja kablova i koeficijenta imperfekcije izvođenja. Ovi koeficijenti definisani su standardima za projektovanje ili su ih definisali proizvođači sistema prednaprezanja. Koeficijenti su definisani u širokim opsezima, dok je za projektovanje neophodno poznavanje što tačnijih vrednosti, kako bi se dobio dobar projekat i jeftinija konstrukcija. Putem eksperimentalnog rada in-situ, određen je opseg vrednosti koeficijenta trenja kablova i upoređen je sa standardom definisanim opsezima.
AB - Prestressing structural elements allows an increase in the spans of reinforced concrete structures. In the design and dimensioning of prestressed reinforced concrete structures it is necessary to know, that is to adopt a number of parameters which are empirically determined. Determining the level of the tension force of the cables is of primary importance for prestressed structures. The level of tensioning force, in addition to other parameters, greatly depends on the friction coefficient of cables and the imperfection coefficient of execution. These coefficients are defined by standards for the design or by the manufacturer of the prestressing system. The coefficients are defined in wide ranges, while for the design, the knowledge of the most accurate values is necessary in order to obtain a good design and cheaper structures. Through experimental work in-situ the range of the values of the coefficient of friction of cables is determined and compared with ranges defined by the standard.
PB - Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd
T2 - Građevinski materijali i konstrukcije
T1 - Određivanje in-situ koeficijenta trenja i imperfekcije kablova za prednaprezanje
T1 - Determination of the in situ coefficient of friction and imperfection of prestressing cables
EP - 56
IS - 2
SP - 49
VL - 60
DO - 10.5937/grmk1702049B
ER - 
@article{
author = "Bojović, Dragan and Aranđelović, Bojan and Janković, Ksenija and Senić, Aleksandar and Stojanović, Marko",
year = "2017",
abstract = "Prednaprezanjem konstruktivnih elemenata omogućava se povećavanje raspona armiranobetonskih konstrukcija. Pri projektovanju i dimenzionisanju prednapregnutih armiranobetonskih konstrukcija, neophodno je poznavanje, odnosno usvajanje većeg broja parametara koji su empirijski određeni. Za prednapregnute konstrukcije od osnovnog je značaja da se odredi nivo sile naprezanja kablova. Nivo sile prednaprezanja, pored drugih parametara, umnogome zavisi od koeficijenta trenja kablova i koeficijenta imperfekcije izvođenja. Ovi koeficijenti definisani su standardima za projektovanje ili su ih definisali proizvođači sistema prednaprezanja. Koeficijenti su definisani u širokim opsezima, dok je za projektovanje neophodno poznavanje što tačnijih vrednosti, kako bi se dobio dobar projekat i jeftinija konstrukcija. Putem eksperimentalnog rada in-situ, određen je opseg vrednosti koeficijenta trenja kablova i upoređen je sa standardom definisanim opsezima., Prestressing structural elements allows an increase in the spans of reinforced concrete structures. In the design and dimensioning of prestressed reinforced concrete structures it is necessary to know, that is to adopt a number of parameters which are empirically determined. Determining the level of the tension force of the cables is of primary importance for prestressed structures. The level of tensioning force, in addition to other parameters, greatly depends on the friction coefficient of cables and the imperfection coefficient of execution. These coefficients are defined by standards for the design or by the manufacturer of the prestressing system. The coefficients are defined in wide ranges, while for the design, the knowledge of the most accurate values is necessary in order to obtain a good design and cheaper structures. Through experimental work in-situ the range of the values of the coefficient of friction of cables is determined and compared with ranges defined by the standard.",
publisher = "Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd",
journal = "Građevinski materijali i konstrukcije",
title = "Određivanje in-situ koeficijenta trenja i imperfekcije kablova za prednaprezanje, Determination of the in situ coefficient of friction and imperfection of prestressing cables",
pages = "56-49",
number = "2",
volume = "60",
doi = "10.5937/grmk1702049B"
}
Bojović, D., Aranđelović, B., Janković, K., Senić, A.,& Stojanović, M.. (2017). Određivanje in-situ koeficijenta trenja i imperfekcije kablova za prednaprezanje. in Građevinski materijali i konstrukcije
Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd., 60(2), 49-56.
https://doi.org/10.5937/grmk1702049B
Bojović D, Aranđelović B, Janković K, Senić A, Stojanović M. Određivanje in-situ koeficijenta trenja i imperfekcije kablova za prednaprezanje. in Građevinski materijali i konstrukcije. 2017;60(2):49-56.
doi:10.5937/grmk1702049B .
Bojović, Dragan, Aranđelović, Bojan, Janković, Ksenija, Senić, Aleksandar, Stojanović, Marko, "Određivanje in-situ koeficijenta trenja i imperfekcije kablova za prednaprezanje" in Građevinski materijali i konstrukcije, 60, no. 2 (2017):49-56,
https://doi.org/10.5937/grmk1702049B . .