Ilić, Snežana

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0003-1641-2301
 • Ilić, Snežana (12)
Projects

Author's Bibliography

Određivanje koeficijenta prolaza toplote i otpornosti prema požaru zida izrađenog od giter-blokova

Kijanović, Aleksandar; Ilić, Snežana; Mirković-Marjanović, Milica

(2023)

TY - JOUR
AU - Kijanović, Aleksandar
AU - Ilić, Snežana
AU - Mirković-Marjanović, Milica
PY - 2023
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/490
AB - Unazad par godina, sve više pažnje se posvećuje poboljša-nju energetske efikasnosti zgrada. Iz tog razloga se posebna pažnja obraća na dokazivanje što boljih performansi proiz-voda koji se ugrađuju u objekte. U radu je urađena numerička i eksperimentalna analiza za dobijanje koeficijenta prolaženja toplote. Analiziran je giter-blok ispunjen kamenom vunom. Eksperimentalna analiza za dobijanje koeficijenta prolaženja toplote je urađena u skladu sa standardom SRPS U. J5.060, dok je numerička analiza izvršena primenom softvera THERM, čiji se proračun bazira na standardu ISO 15099. U radu je prikazana uporedna analiza rezultata dobijenih eksperimentalnim i numeričkim putem. Eksperimentalnim putem je dobijena vrednost za otpornost prema požaru za zid izrađen od šupljih giter-blokova. Zid je ispitan u skladu sa standardom SRPS EN 1364-1.
T2 - Integritet i vek konstrukcija, specijalno izdanje
T1 - Određivanje koeficijenta prolaza toplote i otpornosti prema požaru zida izrađenog od giter-blokova
EP - 40
SP - 35
VL - 23
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_490
ER - 
@article{
author = "Kijanović, Aleksandar and Ilić, Snežana and Mirković-Marjanović, Milica",
year = "2023",
abstract = "Unazad par godina, sve više pažnje se posvećuje poboljša-nju energetske efikasnosti zgrada. Iz tog razloga se posebna pažnja obraća na dokazivanje što boljih performansi proiz-voda koji se ugrađuju u objekte. U radu je urađena numerička i eksperimentalna analiza za dobijanje koeficijenta prolaženja toplote. Analiziran je giter-blok ispunjen kamenom vunom. Eksperimentalna analiza za dobijanje koeficijenta prolaženja toplote je urađena u skladu sa standardom SRPS U. J5.060, dok je numerička analiza izvršena primenom softvera THERM, čiji se proračun bazira na standardu ISO 15099. U radu je prikazana uporedna analiza rezultata dobijenih eksperimentalnim i numeričkim putem. Eksperimentalnim putem je dobijena vrednost za otpornost prema požaru za zid izrađen od šupljih giter-blokova. Zid je ispitan u skladu sa standardom SRPS EN 1364-1.",
journal = "Integritet i vek konstrukcija, specijalno izdanje",
title = "Određivanje koeficijenta prolaza toplote i otpornosti prema požaru zida izrađenog od giter-blokova",
pages = "40-35",
volume = "23",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_490"
}
Kijanović, A., Ilić, S.,& Mirković-Marjanović, M.. (2023). Određivanje koeficijenta prolaza toplote i otpornosti prema požaru zida izrađenog od giter-blokova. in Integritet i vek konstrukcija, specijalno izdanje, 23, 35-40.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_490
Kijanović A, Ilić S, Mirković-Marjanović M. Određivanje koeficijenta prolaza toplote i otpornosti prema požaru zida izrađenog od giter-blokova. in Integritet i vek konstrukcija, specijalno izdanje. 2023;23:35-40.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_490 .
Kijanović, Aleksandar, Ilić, Snežana, Mirković-Marjanović, Milica, "Određivanje koeficijenta prolaza toplote i otpornosti prema požaru zida izrađenog od giter-blokova" in Integritet i vek konstrukcija, specijalno izdanje, 23 (2023):35-40,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_490 .

Grejna ploča za merenje toplotne provodljivosti građevinskih materijala

Ivanišević, Dragiša; Kijanović, Aleksandar; Mirković-Marjanović, Milica; Ilić, Snežana; Janković, Ksenija

(Institut IMS, 2022)

TY - GEN
AU - Ivanišević, Dragiša
AU - Kijanović, Aleksandar
AU - Mirković-Marjanović, Milica
AU - Ilić, Snežana
AU - Janković, Ksenija
PY - 2022
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/554
AB - Tehničko rešenje predstavlja poboljšanu konstrukciju zaštićene grejne ploče (hotguarded plate) za merenje toplotne provodljivosti termoizolacionih materijala
postavljanjem ispitnog uzorka iznad i ispod grejne ploče (standardna simetrična
ispitna konfiguracija). Merenje toplotne provodljivosti vrši se u skladu sa
standardom SRPS U.A2.020.
Ovim rešenjem toplotna provodljivost se proračunava na osnovu vrednosti
izmerenog toplotnog fluksa korišćenjem dva tanka toplotna fluksmetra na toploj
i hladnoj strani ispitivanih uzoraka. Prednost korišćenja fluksmetara na grejnoj i
rashladnoj ploči u odnosu na uobičajen metod za određivanje toplotne
provodljivosti (hot-guarded plate) je u periodu dostizanja stacionarnog stanja koji
je znatno kraći. Na taj način bi se ostvarila sva zahtevana merenja toplotne
provodljivsti termoizolacionih materijala usled povećane potražnje za ovakvom
vrstom ispitivanja u Republici Srbiji.
Kod metoda merenja sa toplotnim fluksmetrima, uobičajeno je da se koristi jedan
fluksmetar na zaštićenoj grejnoj ploči. Kod ovog tehničkog rešenja koriste se dva
toplotna fluksmetra na površini uzorka. Na taj način se precizno može utvrditi
srednja vrednost toplotnog fluksa kroz ispitivani uzorak tj. srednji toplotni fluks
kroz sam uzorak je tačnije određen. Fluksmetri za ovakvu vrstu merenja su
odabrani sa velikom mernom površinom da bi se dobile što merodavnije
vrednosti raspodele toplotnog fluksa po mernoj površi, pri čemu uobičajeno
korišćenje znatno manjih toplotnih fluksmetara.
Novi koncept grejne ploče ne odgovara uobičajenim grejnim pločama koje su
opisane u standardima. Specifičnost ovog dizajna ploče je u smanjenom
toplotnom prekidu – prostor između unutrašnje zaštićene (hot) i spoljašnje
zaštitne (guard) ploče koje zajedno čine predmet ovog tehničkog rešenja.
Veličinom toplotnog prekida od 1 mm popunjenog dvokomponentnim
termoizolacionim lepkom, određena je i minimalna dozvoljena debljina uzorka. 
Na taj način je omogućeno merenje tanjih termoizolacija, tj. povećan je merni
opseg samog uređaja pri ovakvom načinu izrade grejne ploče.
Dodatna prednost u pogledu konstrukcije toplotnog prekida je u formiranju
stepenika čija je osnovna svrha formiranje jednodelne konstrukcije koja se sastoji
od zaštićene (hot) i spoljašnje zaštitne (guard) ploče. Uobičajeno se ovakve ploče
izrađuju iz više segmenata dok je specifičnost ove konstrukcije da se sastoji iz
jednog dela.
Temperaturska razlika između dve ploče se kontroliše korišćenjem termoparova
u diferencijalnom spoju koji su raspoređeni po obimu kontakta dve ploče.
Merenjem naponskog signala za praćenje temperaturne razlike između pomenute
dve ploče mogu se proceniti lateralni gubici između zaštićene i zaštitne ploče i
izmereni naponski signal se može koristiti u svrhe upravljanja.
Grejači zaštićene i zaštitne ploče su ukopani u materijal grejne ploče i napravljeni
su korišćenjem žice za izradu termoparova K tipa. Grejači su vezani na standardni
priključak za termoparove tipa K, koji je fiksiran za grejnu ploču. Preko fiksiranih
priključaka ostvareno je napajanje grejača naponskim dvokanalnim nezavisnim
izvorom. Korišćene su rashladne ploče koje su hlađene korišćem automatzovanog
rashladnog kupatila sa propisanom površinskom fluktuacijom temperature
rashladne površi od 0,1°C.
Validacija grejne ploče je izvršena učešćem u međulaboratorijskom poređenju.
PB - Institut IMS
T2 - Pregled naučnih i stručnih rezultata Instituta IMS u 2022. godini
T1 - Grejna ploča za merenje toplotne provodljivosti građevinskih materijala
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_554
ER - 
@misc{
author = "Ivanišević, Dragiša and Kijanović, Aleksandar and Mirković-Marjanović, Milica and Ilić, Snežana and Janković, Ksenija",
year = "2022",
abstract = "Tehničko rešenje predstavlja poboljšanu konstrukciju zaštićene grejne ploče (hotguarded plate) za merenje toplotne provodljivosti termoizolacionih materijala
postavljanjem ispitnog uzorka iznad i ispod grejne ploče (standardna simetrična
ispitna konfiguracija). Merenje toplotne provodljivosti vrši se u skladu sa
standardom SRPS U.A2.020.
Ovim rešenjem toplotna provodljivost se proračunava na osnovu vrednosti
izmerenog toplotnog fluksa korišćenjem dva tanka toplotna fluksmetra na toploj
i hladnoj strani ispitivanih uzoraka. Prednost korišćenja fluksmetara na grejnoj i
rashladnoj ploči u odnosu na uobičajen metod za određivanje toplotne
provodljivosti (hot-guarded plate) je u periodu dostizanja stacionarnog stanja koji
je znatno kraći. Na taj način bi se ostvarila sva zahtevana merenja toplotne
provodljivsti termoizolacionih materijala usled povećane potražnje za ovakvom
vrstom ispitivanja u Republici Srbiji.
Kod metoda merenja sa toplotnim fluksmetrima, uobičajeno je da se koristi jedan
fluksmetar na zaštićenoj grejnoj ploči. Kod ovog tehničkog rešenja koriste se dva
toplotna fluksmetra na površini uzorka. Na taj način se precizno može utvrditi
srednja vrednost toplotnog fluksa kroz ispitivani uzorak tj. srednji toplotni fluks
kroz sam uzorak je tačnije određen. Fluksmetri za ovakvu vrstu merenja su
odabrani sa velikom mernom površinom da bi se dobile što merodavnije
vrednosti raspodele toplotnog fluksa po mernoj površi, pri čemu uobičajeno
korišćenje znatno manjih toplotnih fluksmetara.
Novi koncept grejne ploče ne odgovara uobičajenim grejnim pločama koje su
opisane u standardima. Specifičnost ovog dizajna ploče je u smanjenom
toplotnom prekidu – prostor između unutrašnje zaštićene (hot) i spoljašnje
zaštitne (guard) ploče koje zajedno čine predmet ovog tehničkog rešenja.
Veličinom toplotnog prekida od 1 mm popunjenog dvokomponentnim
termoizolacionim lepkom, određena je i minimalna dozvoljena debljina uzorka. 
Na taj način je omogućeno merenje tanjih termoizolacija, tj. povećan je merni
opseg samog uređaja pri ovakvom načinu izrade grejne ploče.
Dodatna prednost u pogledu konstrukcije toplotnog prekida je u formiranju
stepenika čija je osnovna svrha formiranje jednodelne konstrukcije koja se sastoji
od zaštićene (hot) i spoljašnje zaštitne (guard) ploče. Uobičajeno se ovakve ploče
izrađuju iz više segmenata dok je specifičnost ove konstrukcije da se sastoji iz
jednog dela.
Temperaturska razlika između dve ploče se kontroliše korišćenjem termoparova
u diferencijalnom spoju koji su raspoređeni po obimu kontakta dve ploče.
Merenjem naponskog signala za praćenje temperaturne razlike između pomenute
dve ploče mogu se proceniti lateralni gubici između zaštićene i zaštitne ploče i
izmereni naponski signal se može koristiti u svrhe upravljanja.
Grejači zaštićene i zaštitne ploče su ukopani u materijal grejne ploče i napravljeni
su korišćenjem žice za izradu termoparova K tipa. Grejači su vezani na standardni
priključak za termoparove tipa K, koji je fiksiran za grejnu ploču. Preko fiksiranih
priključaka ostvareno je napajanje grejača naponskim dvokanalnim nezavisnim
izvorom. Korišćene su rashladne ploče koje su hlađene korišćem automatzovanog
rashladnog kupatila sa propisanom površinskom fluktuacijom temperature
rashladne površi od 0,1°C.
Validacija grejne ploče je izvršena učešćem u međulaboratorijskom poređenju.",
publisher = "Institut IMS",
journal = "Pregled naučnih i stručnih rezultata Instituta IMS u 2022. godini",
title = "Grejna ploča za merenje toplotne provodljivosti građevinskih materijala",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_554"
}
Ivanišević, D., Kijanović, A., Mirković-Marjanović, M., Ilić, S.,& Janković, K.. (2022). Grejna ploča za merenje toplotne provodljivosti građevinskih materijala. in Pregled naučnih i stručnih rezultata Instituta IMS u 2022. godini
Institut IMS..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_554
Ivanišević D, Kijanović A, Mirković-Marjanović M, Ilić S, Janković K. Grejna ploča za merenje toplotne provodljivosti građevinskih materijala. in Pregled naučnih i stručnih rezultata Instituta IMS u 2022. godini. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_554 .
Ivanišević, Dragiša, Kijanović, Aleksandar, Mirković-Marjanović, Milica, Ilić, Snežana, Janković, Ksenija, "Grejna ploča za merenje toplotne provodljivosti građevinskih materijala" in Pregled naučnih i stručnih rezultata Instituta IMS u 2022. godini (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_554 .

Verification and validation of an advanced guardedhot plate for determination of thermal conductivity

Mirković-Marjanović, Milica; Kijanović, Aleksandar; Ilić, Snežana; Janković, Ksenija; Zakić, Dimitrije

(2022)

TY - JOUR
AU - Mirković-Marjanović, Milica
AU - Kijanović, Aleksandar
AU - Ilić, Snežana
AU - Janković, Ksenija
AU - Zakić, Dimitrije
PY - 2022
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/444
AB - The Guarded hot plate method (GHP) is a widely used technique to measure thermal conductivity of thermal insulation specimens in steady-state conditions. In this paper, an advance of GHP has been developed in the Laboratory for Thermal technique and fire protection in Institute IMS. The innovative GHP has been applied for measuring thermal conductivity using additional heat flux meters. The design of this GHP is similar to the design of the plate for GHP apparatus; however, it has different design: smaller width of thermal barrier, which is filled with insulation glue. Heaters inside hot and guard plates are built from wire for thermocouples, which is a unique type of heater. Geometry of heater has been optimized inside plates to achieve uniform temperature distribution along the specimen surface. Temperature uniformity of guarded hot plate and energy balance were experimentally determined. The verification and validation results of improved GHP have been shown. The test method was validated comparing test results of thermal conductivity with results of the round-robin test. Four national companies participated in the round-robin comparison on thermal conductivity measurement by guarded hot plate method. The measurement was performed on the same specimen of thermal insulation material (expanded polystyrene) according to SRPS EN 12667 at temperatures ranging between 10℃-40℃. The measured thermal conductivity of all participants in the round-robin test was input data for statistical processing according to SRPS ISO 5725-2 and ISO 13528. To evaluate the performance of the participants, the “z” score has been used. Measurements were conducted successively for all participants. Since 2020, the Accreditation Body of Serbia also approved this test method.
T2 - Thermal Science 2022 Volume 26, Issue 6 Part A, Pages: 4735-4747
T1 - Verification and validation of an advanced guardedhot plate for determination of thermal conductivity
EP - 4747
SP - 4735
VL - 26
DO - 10.2298/TSCI220311108M
ER - 
@article{
author = "Mirković-Marjanović, Milica and Kijanović, Aleksandar and Ilić, Snežana and Janković, Ksenija and Zakić, Dimitrije",
year = "2022",
abstract = "The Guarded hot plate method (GHP) is a widely used technique to measure thermal conductivity of thermal insulation specimens in steady-state conditions. In this paper, an advance of GHP has been developed in the Laboratory for Thermal technique and fire protection in Institute IMS. The innovative GHP has been applied for measuring thermal conductivity using additional heat flux meters. The design of this GHP is similar to the design of the plate for GHP apparatus; however, it has different design: smaller width of thermal barrier, which is filled with insulation glue. Heaters inside hot and guard plates are built from wire for thermocouples, which is a unique type of heater. Geometry of heater has been optimized inside plates to achieve uniform temperature distribution along the specimen surface. Temperature uniformity of guarded hot plate and energy balance were experimentally determined. The verification and validation results of improved GHP have been shown. The test method was validated comparing test results of thermal conductivity with results of the round-robin test. Four national companies participated in the round-robin comparison on thermal conductivity measurement by guarded hot plate method. The measurement was performed on the same specimen of thermal insulation material (expanded polystyrene) according to SRPS EN 12667 at temperatures ranging between 10℃-40℃. The measured thermal conductivity of all participants in the round-robin test was input data for statistical processing according to SRPS ISO 5725-2 and ISO 13528. To evaluate the performance of the participants, the “z” score has been used. Measurements were conducted successively for all participants. Since 2020, the Accreditation Body of Serbia also approved this test method.",
journal = "Thermal Science 2022 Volume 26, Issue 6 Part A, Pages: 4735-4747",
title = "Verification and validation of an advanced guardedhot plate for determination of thermal conductivity",
pages = "4747-4735",
volume = "26",
doi = "10.2298/TSCI220311108M"
}
Mirković-Marjanović, M., Kijanović, A., Ilić, S., Janković, K.,& Zakić, D.. (2022). Verification and validation of an advanced guardedhot plate for determination of thermal conductivity. in Thermal Science 2022 Volume 26, Issue 6 Part A, Pages: 4735-4747, 26, 4735-4747.
https://doi.org/10.2298/TSCI220311108M
Mirković-Marjanović M, Kijanović A, Ilić S, Janković K, Zakić D. Verification and validation of an advanced guardedhot plate for determination of thermal conductivity. in Thermal Science 2022 Volume 26, Issue 6 Part A, Pages: 4735-4747. 2022;26:4735-4747.
doi:10.2298/TSCI220311108M .
Mirković-Marjanović, Milica, Kijanović, Aleksandar, Ilić, Snežana, Janković, Ksenija, Zakić, Dimitrije, "Verification and validation of an advanced guardedhot plate for determination of thermal conductivity" in Thermal Science 2022 Volume 26, Issue 6 Part A, Pages: 4735-4747, 26 (2022):4735-4747,
https://doi.org/10.2298/TSCI220311108M . .

Testing of building materials - reaction to fire

Ilić, Snežana; Mirković-Marjanović, Milica; Kijanović, Aleksandar; Laban, Mirjana

(2022)

TY - CONF
AU - Ilić, Snežana
AU - Mirković-Marjanović, Milica
AU - Kijanović, Aleksandar
AU - Laban, Mirjana
PY - 2022
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/441
AB - To reduce occurrence of fires in buildings as efficiently as possible, it is necessary to take into account active and passive fire protection measures during construction of building. This paper will show more about passive fire protection measures related to the selection of adequate material to be used during construction, which contributes to the localization of fire and prevents it from spreading to other rooms and facilities.
All products, which are planned by project, must have adequate certificates not to contribute to the development of fire, as well as to meet the class of fire resistance. In the Republic of Serbia, only the Laboratory for Thermal Engineering and Fire Protection, within the IMS Institute, deals with this type of testing and issuing reports.
This paper will present test methods for obtaining a fire reaction class. After the tests, according to the standard SRPS EN 13501-1, a Classification Report is issued in which the final fire reaction class is given for the tested product whose validity lasts for 5 years.
C3 - Proceedings of the 17th Conference with International participation risk and safety engineering, Kopaonik
T1 - Testing of building materials - reaction to fire
EP - 119
SP - 111
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_441
ER - 
@conference{
author = "Ilić, Snežana and Mirković-Marjanović, Milica and Kijanović, Aleksandar and Laban, Mirjana",
year = "2022",
abstract = "To reduce occurrence of fires in buildings as efficiently as possible, it is necessary to take into account active and passive fire protection measures during construction of building. This paper will show more about passive fire protection measures related to the selection of adequate material to be used during construction, which contributes to the localization of fire and prevents it from spreading to other rooms and facilities.
All products, which are planned by project, must have adequate certificates not to contribute to the development of fire, as well as to meet the class of fire resistance. In the Republic of Serbia, only the Laboratory for Thermal Engineering and Fire Protection, within the IMS Institute, deals with this type of testing and issuing reports.
This paper will present test methods for obtaining a fire reaction class. After the tests, according to the standard SRPS EN 13501-1, a Classification Report is issued in which the final fire reaction class is given for the tested product whose validity lasts for 5 years.",
journal = "Proceedings of the 17th Conference with International participation risk and safety engineering, Kopaonik",
title = "Testing of building materials - reaction to fire",
pages = "119-111",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_441"
}
Ilić, S., Mirković-Marjanović, M., Kijanović, A.,& Laban, M.. (2022). Testing of building materials - reaction to fire. in Proceedings of the 17th Conference with International participation risk and safety engineering, Kopaonik, 111-119.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_441
Ilić S, Mirković-Marjanović M, Kijanović A, Laban M. Testing of building materials - reaction to fire. in Proceedings of the 17th Conference with International participation risk and safety engineering, Kopaonik. 2022;:111-119.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_441 .
Ilić, Snežana, Mirković-Marjanović, Milica, Kijanović, Aleksandar, Laban, Mirjana, "Testing of building materials - reaction to fire" in Proceedings of the 17th Conference with International participation risk and safety engineering, Kopaonik (2022):111-119,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_441 .

Determination of ventilation heat losses through building envelope – a case study

Ilić, Snežana; Malešev, Mirjana; Mirković-Marjanović, Milica; Kijanović, Aleksandar

(University of Banja Luka Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, 2022)

TY - CONF
AU - Ilić, Snežana
AU - Malešev, Mirjana
AU - Mirković-Marjanović, Milica
AU - Kijanović, Aleksandar
PY - 2022
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/438
AB - In this paper the experimental procedure for the determination of ventilation heat losses across building envelopes has been shown. The alternative name for this method is Blower Door Test or Fan Pressurization method. This text is a user manual for the determination of ventilation heat losses and parameters which is used to describe the air permeability of buildings. The experiment examination was performed at the office with old and after with new windows. The results were compared, and a significant contribution of new windows was shown.
PB - University of Banja Luka Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy
C3 - Proceedings of International conference on contemporary theory and practice in construction XV, STEPGRAD 2022
T1 - Determination of ventilation heat losses through building envelope – a case study
EP - 558
SP - 552
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_438
ER - 
@conference{
author = "Ilić, Snežana and Malešev, Mirjana and Mirković-Marjanović, Milica and Kijanović, Aleksandar",
year = "2022",
abstract = "In this paper the experimental procedure for the determination of ventilation heat losses across building envelopes has been shown. The alternative name for this method is Blower Door Test or Fan Pressurization method. This text is a user manual for the determination of ventilation heat losses and parameters which is used to describe the air permeability of buildings. The experiment examination was performed at the office with old and after with new windows. The results were compared, and a significant contribution of new windows was shown.",
publisher = "University of Banja Luka Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy",
journal = "Proceedings of International conference on contemporary theory and practice in construction XV, STEPGRAD 2022",
title = "Determination of ventilation heat losses through building envelope – a case study",
pages = "558-552",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_438"
}
Ilić, S., Malešev, M., Mirković-Marjanović, M.,& Kijanović, A.. (2022). Determination of ventilation heat losses through building envelope – a case study. in Proceedings of International conference on contemporary theory and practice in construction XV, STEPGRAD 2022
University of Banja Luka Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy., 552-558.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_438
Ilić S, Malešev M, Mirković-Marjanović M, Kijanović A. Determination of ventilation heat losses through building envelope – a case study. in Proceedings of International conference on contemporary theory and practice in construction XV, STEPGRAD 2022. 2022;:552-558.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_438 .
Ilić, Snežana, Malešev, Mirjana, Mirković-Marjanović, Milica, Kijanović, Aleksandar, "Determination of ventilation heat losses through building envelope – a case study" in Proceedings of International conference on contemporary theory and practice in construction XV, STEPGRAD 2022 (2022):552-558,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_438 .

Experimental analysis of fire resistance of cly hollow-brick masonsry non-load bearing wall

Mirković-Marjanović, Milica; Ilić, Snežana; Kijanović, Aleksandar; Todorović, Goran; Gospavić, Radovan

(2022)

TY - CONF
AU - Mirković-Marjanović, Milica
AU - Ilić, Snežana
AU - Kijanović, Aleksandar
AU - Todorović, Goran
AU - Gospavić, Radovan
PY - 2022
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/436
AB - Testing the clay hollow-brick masonry non-load-bearing wall helps us to understand the behaviour of this type of wall during a fire. It is important to know the fire resistance of hollow brick walls so that we can prevent the fire from spreading to other rooms. In this paper, the experimental analysis of fire resistance of non-load-bearing wall with dimensions 3000 mm x 3000 mm thickness 200 mm were presented. The wall was made from clay hollow-brick masonry blocks with dimensions 500 mm x 200 mm x 249 mm (L x D x H) with mortar on both side of wall of thickness 15 mm. The wall was exposed to a standard fire test according to SRPS EN 1363-1:2014. The temperatures on the unexposed side of the wall were measured in thirteen positions with thermocouples (K – type) according to the national standard SRPS EN 1364-1: 2014, and at the junction between mortar and clay hollow-brick. Deflection of the wall in five places was measured also. Obtained results depending on the time of reaching the critical temperature during the fire test were presented.
C3 - Proceeding of the 8th International Conference "Civil engineering-science and practice", Kolašin
T1 - Experimental analysis of fire resistance of cly hollow-brick masonsry non-load bearing wall
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_436
ER - 
@conference{
author = "Mirković-Marjanović, Milica and Ilić, Snežana and Kijanović, Aleksandar and Todorović, Goran and Gospavić, Radovan",
year = "2022",
abstract = "Testing the clay hollow-brick masonry non-load-bearing wall helps us to understand the behaviour of this type of wall during a fire. It is important to know the fire resistance of hollow brick walls so that we can prevent the fire from spreading to other rooms. In this paper, the experimental analysis of fire resistance of non-load-bearing wall with dimensions 3000 mm x 3000 mm thickness 200 mm were presented. The wall was made from clay hollow-brick masonry blocks with dimensions 500 mm x 200 mm x 249 mm (L x D x H) with mortar on both side of wall of thickness 15 mm. The wall was exposed to a standard fire test according to SRPS EN 1363-1:2014. The temperatures on the unexposed side of the wall were measured in thirteen positions with thermocouples (K – type) according to the national standard SRPS EN 1364-1: 2014, and at the junction between mortar and clay hollow-brick. Deflection of the wall in five places was measured also. Obtained results depending on the time of reaching the critical temperature during the fire test were presented.",
journal = "Proceeding of the 8th International Conference "Civil engineering-science and practice", Kolašin",
title = "Experimental analysis of fire resistance of cly hollow-brick masonsry non-load bearing wall",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_436"
}
Mirković-Marjanović, M., Ilić, S., Kijanović, A., Todorović, G.,& Gospavić, R.. (2022). Experimental analysis of fire resistance of cly hollow-brick masonsry non-load bearing wall. in Proceeding of the 8th International Conference "Civil engineering-science and practice", Kolašin.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_436
Mirković-Marjanović M, Ilić S, Kijanović A, Todorović G, Gospavić R. Experimental analysis of fire resistance of cly hollow-brick masonsry non-load bearing wall. in Proceeding of the 8th International Conference "Civil engineering-science and practice", Kolašin. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_436 .
Mirković-Marjanović, Milica, Ilić, Snežana, Kijanović, Aleksandar, Todorović, Goran, Gospavić, Radovan, "Experimental analysis of fire resistance of cly hollow-brick masonsry non-load bearing wall" in Proceeding of the 8th International Conference "Civil engineering-science and practice", Kolašin (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_436 .

Experimental and numerical analysis of a walls made from aerated concrete blocks exposed to fire

Mirković-Marjanović, Milica; Kijanović, Aleksandar; Ilić, Snežana; Todorović, Goran; Gospavić, Radovan

(2022)

TY - CONF
AU - Mirković-Marjanović, Milica
AU - Kijanović, Aleksandar
AU - Ilić, Snežana
AU - Todorović, Goran
AU - Gospavić, Radovan
PY - 2022
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/435
AB - The unsteady heat conduction in composite planar structure, with arbitrary number of layers, using analytical approach based on Greeds Functions (GF) is analyzed. The analytical solution for spatial and temporal temperature distribution is evaluated in the general form and expressed in the terms of the convolution integrals. The GF are employed in the novel approach for calculation of Thermal Response Factors (TRF) with arbitrary shape functions for unsteady heat conduction in composite planar structure. The two pairs of TRF for spatial and temporal distribution of the temperature and the thermal flux are obtained. The whole analysis is performed in the time domain. A numerical scheme for efficient evaluation of convolution integral suitable for practical application in the case of the long term measurements with lower sampling rates is developed. The in-situ measurements of inside and outside surface temperatures and outside heat flux for a building wall under real dynamical environmental conditions during the period of then days are used for validation of the presented results and to demonstrate the possible practical application. Using developed approach and recorded surface temperatures as inputs the temporal and spatial distributions of the temperature and the thermal flux are obtained. These results are compared with experimental data and numerical simulations obtained by the Finite Volume Method (FVM).
C3 - Proceedings of the 19th International Symposium MASE, Ohrid, 2022
T1 - Experimental and numerical analysis of a walls made from aerated concrete blocks exposed to fire
EP - 590
SP - 583
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_435
ER - 
@conference{
author = "Mirković-Marjanović, Milica and Kijanović, Aleksandar and Ilić, Snežana and Todorović, Goran and Gospavić, Radovan",
year = "2022",
abstract = "The unsteady heat conduction in composite planar structure, with arbitrary number of layers, using analytical approach based on Greeds Functions (GF) is analyzed. The analytical solution for spatial and temporal temperature distribution is evaluated in the general form and expressed in the terms of the convolution integrals. The GF are employed in the novel approach for calculation of Thermal Response Factors (TRF) with arbitrary shape functions for unsteady heat conduction in composite planar structure. The two pairs of TRF for spatial and temporal distribution of the temperature and the thermal flux are obtained. The whole analysis is performed in the time domain. A numerical scheme for efficient evaluation of convolution integral suitable for practical application in the case of the long term measurements with lower sampling rates is developed. The in-situ measurements of inside and outside surface temperatures and outside heat flux for a building wall under real dynamical environmental conditions during the period of then days are used for validation of the presented results and to demonstrate the possible practical application. Using developed approach and recorded surface temperatures as inputs the temporal and spatial distributions of the temperature and the thermal flux are obtained. These results are compared with experimental data and numerical simulations obtained by the Finite Volume Method (FVM).",
journal = "Proceedings of the 19th International Symposium MASE, Ohrid, 2022",
title = "Experimental and numerical analysis of a walls made from aerated concrete blocks exposed to fire",
pages = "590-583",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_435"
}
Mirković-Marjanović, M., Kijanović, A., Ilić, S., Todorović, G.,& Gospavić, R.. (2022). Experimental and numerical analysis of a walls made from aerated concrete blocks exposed to fire. in Proceedings of the 19th International Symposium MASE, Ohrid, 2022, 583-590.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_435
Mirković-Marjanović M, Kijanović A, Ilić S, Todorović G, Gospavić R. Experimental and numerical analysis of a walls made from aerated concrete blocks exposed to fire. in Proceedings of the 19th International Symposium MASE, Ohrid, 2022. 2022;:583-590.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_435 .
Mirković-Marjanović, Milica, Kijanović, Aleksandar, Ilić, Snežana, Todorović, Goran, Gospavić, Radovan, "Experimental and numerical analysis of a walls made from aerated concrete blocks exposed to fire" in Proceedings of the 19th International Symposium MASE, Ohrid, 2022 (2022):583-590,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_435 .

The comparative analysis of thermal behaviour of a different thicknesses walls made from autoclaved aerated concrete blocks exposed to fire

Mirković-Marjanović, Milica; Kijanović, Aleksandar; Ilić, Snežana; Todorović, Goran; Gospavić, Radovan

(2022)

TY - CONF
AU - Mirković-Marjanović, Milica
AU - Kijanović, Aleksandar
AU - Ilić, Snežana
AU - Todorović, Goran
AU - Gospavić, Radovan
PY - 2022
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/376
AB - In this paper a comparative analysis of thermal behavior of six partition walls with different
thicknesses were presented. The walls were dimensions 3000 mm x 3000 mm made from autoclaved
aerated concrete blocks with dimensions 625 mm x 200 mm and thicknesses 50 mm, 75 mm, 100 mm,
120 mm, 150 mm and 250 mm. All walls were exposed to standard fire test according the standard
SRPS EN 834-1, non- combustibility test according the standard SRPS EN 1182 and surface spread of
flame test according to SRPS U.J1.060. All walls were tested to fire resistance in vertical furnace with
a data acquisition system, according to standard fire test. Standard furnace for testing construction
consist of four two step burners in liquid fuel type of 296
kW manufactured by ECO FLAM. Two transmitters of differential pressure type 6321 manufactured
by TESTO (Germany), with range 100 Pa installed inside the furnace were used for pressure
measurement. Inside the furnace the temperature on six places with thermocouple type K were
measures. The measure ranges of thermocouple type K were -2700C to 13720C. The temperatures on
unexposed fire side were measured in nine places with thermocouple type T with measure ranges -
2700C to 4000C of according the national standard SRPS U.J1.090. The obtained temperature results
depending of the time of reaching the critical temperature were presented for each wall thicknesses.
The five identical cylindrical samples with high 50 mm and diameter 45 mm for non-combustibility
test has been used. All samples have been tested in standard furnace for non-combustibility test. The
average temperature in furnace and specimens were presented. Surface spread of flame testing is
carried out according to standard SRPS U.J1.060, if the coating material is based on organic or mixed
materials. The samples for these test are with dimensions 900 x 230 mm.
C3 - Proceedings of the 19th International Symposium MASE, Ohrid, 2022
T1 - The comparative analysis of thermal behaviour of a different thicknesses walls made from autoclaved aerated concrete blocks exposed to fire
EP - 591
SP - 597
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_376
ER - 
@conference{
author = "Mirković-Marjanović, Milica and Kijanović, Aleksandar and Ilić, Snežana and Todorović, Goran and Gospavić, Radovan",
year = "2022",
abstract = "In this paper a comparative analysis of thermal behavior of six partition walls with different
thicknesses were presented. The walls were dimensions 3000 mm x 3000 mm made from autoclaved
aerated concrete blocks with dimensions 625 mm x 200 mm and thicknesses 50 mm, 75 mm, 100 mm,
120 mm, 150 mm and 250 mm. All walls were exposed to standard fire test according the standard
SRPS EN 834-1, non- combustibility test according the standard SRPS EN 1182 and surface spread of
flame test according to SRPS U.J1.060. All walls were tested to fire resistance in vertical furnace with
a data acquisition system, according to standard fire test. Standard furnace for testing construction
consist of four two step burners in liquid fuel type of 296
kW manufactured by ECO FLAM. Two transmitters of differential pressure type 6321 manufactured
by TESTO (Germany), with range 100 Pa installed inside the furnace were used for pressure
measurement. Inside the furnace the temperature on six places with thermocouple type K were
measures. The measure ranges of thermocouple type K were -2700C to 13720C. The temperatures on
unexposed fire side were measured in nine places with thermocouple type T with measure ranges -
2700C to 4000C of according the national standard SRPS U.J1.090. The obtained temperature results
depending of the time of reaching the critical temperature were presented for each wall thicknesses.
The five identical cylindrical samples with high 50 mm and diameter 45 mm for non-combustibility
test has been used. All samples have been tested in standard furnace for non-combustibility test. The
average temperature in furnace and specimens were presented. Surface spread of flame testing is
carried out according to standard SRPS U.J1.060, if the coating material is based on organic or mixed
materials. The samples for these test are with dimensions 900 x 230 mm.",
journal = "Proceedings of the 19th International Symposium MASE, Ohrid, 2022",
title = "The comparative analysis of thermal behaviour of a different thicknesses walls made from autoclaved aerated concrete blocks exposed to fire",
pages = "591-597",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_376"
}
Mirković-Marjanović, M., Kijanović, A., Ilić, S., Todorović, G.,& Gospavić, R.. (2022). The comparative analysis of thermal behaviour of a different thicknesses walls made from autoclaved aerated concrete blocks exposed to fire. in Proceedings of the 19th International Symposium MASE, Ohrid, 2022, 597-591.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_376
Mirković-Marjanović M, Kijanović A, Ilić S, Todorović G, Gospavić R. The comparative analysis of thermal behaviour of a different thicknesses walls made from autoclaved aerated concrete blocks exposed to fire. in Proceedings of the 19th International Symposium MASE, Ohrid, 2022. 2022;:597-591.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_376 .
Mirković-Marjanović, Milica, Kijanović, Aleksandar, Ilić, Snežana, Todorović, Goran, Gospavić, Radovan, "The comparative analysis of thermal behaviour of a different thicknesses walls made from autoclaved aerated concrete blocks exposed to fire" in Proceedings of the 19th International Symposium MASE, Ohrid, 2022 (2022):597-591,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_376 .

European and national assessment procedure for the fire performance of facades

Laban, Mirjana; Ilić, Snežana; Džolev, Igor; Draganić, Suzana

(2022)

TY - CONF
AU - Laban, Mirjana
AU - Ilić, Snežana
AU - Džolev, Igor
AU - Draganić, Suzana
PY - 2022
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/439
AB - Innovative construction systems, increasing use of combustible material in facades, less and less space between buildings, increased energy requirements; the transformation of facades in response to these changes requires the involvement of fire safety experts. nts at Grenfell Tower,
London and The Address in Dubai have demonstrated, use of combustible façade elements and lack of-quick time, primarily through the façade. We need to learn from these disasters. Other
incidents prove that the use of nonsuppression.
In the past years EU experts are working on development of common method for assessment of the fire performance of façade systems. The classification system should be transparent and should fit within the framework of existing national regulations. The common assessment method should be applicable to the wide range of façades systems available in the market including glazed façades, green façades and other emerging technologies.
There is a progress in developing legislation on façade fire safety in non-EU countries, due to
emerging fire safety problems and harmonization of regulation with EU. Fire safety of facades in
Serbia is defined through several rulebooks and standards, which significantly improved requirements.
This paper presents the comparative analysis of legislation on facade fire safety in Serbia and other European countries.
C3 - Proceedings of the 19th International Symposium MASE, Ohrid, 2022
T1 - European and national assessment procedure for the fire performance of facades
EP - 582
SP - 577
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_439
ER - 
@conference{
author = "Laban, Mirjana and Ilić, Snežana and Džolev, Igor and Draganić, Suzana",
year = "2022",
abstract = "Innovative construction systems, increasing use of combustible material in facades, less and less space between buildings, increased energy requirements; the transformation of facades in response to these changes requires the involvement of fire safety experts. nts at Grenfell Tower,
London and The Address in Dubai have demonstrated, use of combustible façade elements and lack of-quick time, primarily through the façade. We need to learn from these disasters. Other
incidents prove that the use of nonsuppression.
In the past years EU experts are working on development of common method for assessment of the fire performance of façade systems. The classification system should be transparent and should fit within the framework of existing national regulations. The common assessment method should be applicable to the wide range of façades systems available in the market including glazed façades, green façades and other emerging technologies.
There is a progress in developing legislation on façade fire safety in non-EU countries, due to
emerging fire safety problems and harmonization of regulation with EU. Fire safety of facades in
Serbia is defined through several rulebooks and standards, which significantly improved requirements.
This paper presents the comparative analysis of legislation on facade fire safety in Serbia and other European countries.",
journal = "Proceedings of the 19th International Symposium MASE, Ohrid, 2022",
title = "European and national assessment procedure for the fire performance of facades",
pages = "582-577",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_439"
}
Laban, M., Ilić, S., Džolev, I.,& Draganić, S.. (2022). European and national assessment procedure for the fire performance of facades. in Proceedings of the 19th International Symposium MASE, Ohrid, 2022, 577-582.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_439
Laban M, Ilić S, Džolev I, Draganić S. European and national assessment procedure for the fire performance of facades. in Proceedings of the 19th International Symposium MASE, Ohrid, 2022. 2022;:577-582.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_439 .
Laban, Mirjana, Ilić, Snežana, Džolev, Igor, Draganić, Suzana, "European and national assessment procedure for the fire performance of facades" in Proceedings of the 19th International Symposium MASE, Ohrid, 2022 (2022):577-582,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_439 .

Comparative analysis of current standards for testing thermal protection of facade carpentry

Ilić, Snežana; Kijanović, Aleksandar; Laban, Mirjana

(Regional Association for Security and Crisis Management-RASEC S4 GLOSEC Global Security, 2021)

TY - CONF
AU - Ilić, Snežana
AU - Kijanović, Aleksandar
AU - Laban, Mirjana
PY - 2021
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/437
AB - The low level of energy efficiency in buildings results in increased energy
consumption for heating and cooling and high carbon dioxide emissions. Insufficient
thermal protection of the exterior of a building contributes to a high value of thermal
transmittance of external walls and facade carpentry.
Regulations and standards in the field of energy efficiency in Serbia are going to be
harmonized with European documents, which is an integral part of the EU accession
process. Before placing construction products on the market, it is necessary to examine
product performances of products so that the thermal transmittance of facade carpentry
can be tested according two valid Serbian standards: SRPS U.J5. 060 from 1984 and
SRPS EN ISO 12567-1, which were adopted in 2012. These types of testing can only be
performed in accredited laboratories.
The paper presents a comparative analysis of those two standards for testing thermal
transmittance of external carpentry, the testing method, measuring equipment, the
obtaining of results that prove the performance of the product.
PB - Regional Association for Security and Crisis Management-RASEC S4 GLOSEC Global Security
C3 - Proceedings of the “Safety for the future 2021 security and crisis management -theory and practice”, Belgrade
T1 - Comparative analysis of current standards for testing thermal protection of facade carpentry
EP - 223
SP - 215
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_437
ER - 
@conference{
author = "Ilić, Snežana and Kijanović, Aleksandar and Laban, Mirjana",
year = "2021",
abstract = "The low level of energy efficiency in buildings results in increased energy
consumption for heating and cooling and high carbon dioxide emissions. Insufficient
thermal protection of the exterior of a building contributes to a high value of thermal
transmittance of external walls and facade carpentry.
Regulations and standards in the field of energy efficiency in Serbia are going to be
harmonized with European documents, which is an integral part of the EU accession
process. Before placing construction products on the market, it is necessary to examine
product performances of products so that the thermal transmittance of facade carpentry
can be tested according two valid Serbian standards: SRPS U.J5. 060 from 1984 and
SRPS EN ISO 12567-1, which were adopted in 2012. These types of testing can only be
performed in accredited laboratories.
The paper presents a comparative analysis of those two standards for testing thermal
transmittance of external carpentry, the testing method, measuring equipment, the
obtaining of results that prove the performance of the product.",
publisher = "Regional Association for Security and Crisis Management-RASEC S4 GLOSEC Global Security",
journal = "Proceedings of the “Safety for the future 2021 security and crisis management -theory and practice”, Belgrade",
title = "Comparative analysis of current standards for testing thermal protection of facade carpentry",
pages = "223-215",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_437"
}
Ilić, S., Kijanović, A.,& Laban, M.. (2021). Comparative analysis of current standards for testing thermal protection of facade carpentry. in Proceedings of the “Safety for the future 2021 security and crisis management -theory and practice”, Belgrade
Regional Association for Security and Crisis Management-RASEC S4 GLOSEC Global Security., 215-223.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_437
Ilić S, Kijanović A, Laban M. Comparative analysis of current standards for testing thermal protection of facade carpentry. in Proceedings of the “Safety for the future 2021 security and crisis management -theory and practice”, Belgrade. 2021;:215-223.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_437 .
Ilić, Snežana, Kijanović, Aleksandar, Laban, Mirjana, "Comparative analysis of current standards for testing thermal protection of facade carpentry" in Proceedings of the “Safety for the future 2021 security and crisis management -theory and practice”, Belgrade (2021):215-223,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_437 .

Komparativna analiza ispitivanja požarnootpornih vrata prema srpskim standardima

Ilić, Snežana; Popović, Ljiljana; Ćosić, Đorđe

(Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2021)

TY - CONF
AU - Ilić, Snežana
AU - Popović, Ljiljana
AU - Ćosić, Đorđe
PY - 2021
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/442
AB - Prilikom zaštite zgrada od požara neophodno je podeliti objekte na požarne sektore.
Kako ne bi došlo do prenosa vatre iz jednog požarnog sektora u drugi, potrebno je ugraditi
požarnootporna vrata. Sva ugrađena požarnootporna vrata moraju da poseduju dokaz o
otpornosti prema požaru, čija se vrednost dobija ispitivanjem u akreditovanoj laboratoriji.
Ispitivanje može da se izvrši prema dva standarda: SRPS U.J1.160 iz 1988. godine, kao i SRPS
EN 1634-1 iz 2018. godine.
U radu je predstavljena komparativna analiza između dva standarda u kojima su dati uslovi u
peći, način ugradnje uzorka, oprema koja se koristi za ispitivanje, kao i vrednost za otpornost
prema požaru. Standard SRPS EN 1634-1 mnogo detaljnije opisuje način ugradnje, postavljane
termoparova, proces ispitivanja, kao i vrednost za otpornost prema požaru u odnosu kako je to
dato u SRPS U.J1.160.
PB - Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
C3 - Zbornik radova- 15. međunarodna naučna konferencija „Planiranje projektovanje, građenje i obnova graditeljstva iNDiS 2021“, Novi Sad
T1 - Komparativna analiza ispitivanja požarnootpornih vrata prema srpskim standardima
EP - 1027
SP - 1020
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_442
ER - 
@conference{
author = "Ilić, Snežana and Popović, Ljiljana and Ćosić, Đorđe",
year = "2021",
abstract = "Prilikom zaštite zgrada od požara neophodno je podeliti objekte na požarne sektore.
Kako ne bi došlo do prenosa vatre iz jednog požarnog sektora u drugi, potrebno je ugraditi
požarnootporna vrata. Sva ugrađena požarnootporna vrata moraju da poseduju dokaz o
otpornosti prema požaru, čija se vrednost dobija ispitivanjem u akreditovanoj laboratoriji.
Ispitivanje može da se izvrši prema dva standarda: SRPS U.J1.160 iz 1988. godine, kao i SRPS
EN 1634-1 iz 2018. godine.
U radu je predstavljena komparativna analiza između dva standarda u kojima su dati uslovi u
peći, način ugradnje uzorka, oprema koja se koristi za ispitivanje, kao i vrednost za otpornost
prema požaru. Standard SRPS EN 1634-1 mnogo detaljnije opisuje način ugradnje, postavljane
termoparova, proces ispitivanja, kao i vrednost za otpornost prema požaru u odnosu kako je to
dato u SRPS U.J1.160.",
publisher = "Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad",
journal = "Zbornik radova- 15. međunarodna naučna konferencija „Planiranje projektovanje, građenje i obnova graditeljstva iNDiS 2021“, Novi Sad",
title = "Komparativna analiza ispitivanja požarnootpornih vrata prema srpskim standardima",
pages = "1027-1020",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_442"
}
Ilić, S., Popović, L.,& Ćosić, Đ.. (2021). Komparativna analiza ispitivanja požarnootpornih vrata prema srpskim standardima. in Zbornik radova- 15. međunarodna naučna konferencija „Planiranje projektovanje, građenje i obnova graditeljstva iNDiS 2021“, Novi Sad
Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad., 1020-1027.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_442
Ilić S, Popović L, Ćosić Đ. Komparativna analiza ispitivanja požarnootpornih vrata prema srpskim standardima. in Zbornik radova- 15. međunarodna naučna konferencija „Planiranje projektovanje, građenje i obnova graditeljstva iNDiS 2021“, Novi Sad. 2021;:1020-1027.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_442 .
Ilić, Snežana, Popović, Ljiljana, Ćosić, Đorđe, "Komparativna analiza ispitivanja požarnootpornih vrata prema srpskim standardima" in Zbornik radova- 15. međunarodna naučna konferencija „Planiranje projektovanje, građenje i obnova graditeljstva iNDiS 2021“, Novi Sad (2021):1020-1027,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_442 .

Fire protection of health facilities

Ilić, Snežana; Radonjanin, Vlastimir; Laban, Mirjana; Bukvić, Olivera

(2021)

TY - CONF
AU - Ilić, Snežana
AU - Radonjanin, Vlastimir
AU - Laban, Mirjana
AU - Bukvić, Olivera
PY - 2021
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/440
AB - Critical infrastructure can be demaged, destroyed or disrupted by deliberate acts of natural disasters,negligence, terrorism, sccidents or computer hacking, criminal activity and malicious behaviour. When it comes to the protection of critical infrastructure, one of the most important branches which requires protection is the health system.
In the Republic of Serbia, there are no specific technical rules that deal with the fire protection for construction of health facilities. The Rulebook on the protection of residential, business and public buildings from fire partly mentions hospital facilities. Due to the lack of domestic laes designers must rely on foreign laws and regulations.
The paper presents active and passive fire protection that needs to be implemented when designing health facilities and an example of laws used in other countries relating to the fire protection of hospitals.
In addition to active and passive protection of medical facilities buildings it is also necessary to continuously educate both staff and patients to prevent panic attacks and mistakes that may occur due to an inadequate response.
C3 - Proceedings of the the 17th International Conference on fire and explosion protection and the 7th International Scientific Conference on safety engineering – fire, environment, work environment, integrated risks, Kladovo
T1 - Fire protection of health facilities
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_440
ER - 
@conference{
author = "Ilić, Snežana and Radonjanin, Vlastimir and Laban, Mirjana and Bukvić, Olivera",
year = "2021",
abstract = "Critical infrastructure can be demaged, destroyed or disrupted by deliberate acts of natural disasters,negligence, terrorism, sccidents or computer hacking, criminal activity and malicious behaviour. When it comes to the protection of critical infrastructure, one of the most important branches which requires protection is the health system.
In the Republic of Serbia, there are no specific technical rules that deal with the fire protection for construction of health facilities. The Rulebook on the protection of residential, business and public buildings from fire partly mentions hospital facilities. Due to the lack of domestic laes designers must rely on foreign laws and regulations.
The paper presents active and passive fire protection that needs to be implemented when designing health facilities and an example of laws used in other countries relating to the fire protection of hospitals.
In addition to active and passive protection of medical facilities buildings it is also necessary to continuously educate both staff and patients to prevent panic attacks and mistakes that may occur due to an inadequate response.",
journal = "Proceedings of the the 17th International Conference on fire and explosion protection and the 7th International Scientific Conference on safety engineering – fire, environment, work environment, integrated risks, Kladovo",
title = "Fire protection of health facilities",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_440"
}
Ilić, S., Radonjanin, V., Laban, M.,& Bukvić, O.. (2021). Fire protection of health facilities. in Proceedings of the the 17th International Conference on fire and explosion protection and the 7th International Scientific Conference on safety engineering – fire, environment, work environment, integrated risks, Kladovo.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_440
Ilić S, Radonjanin V, Laban M, Bukvić O. Fire protection of health facilities. in Proceedings of the the 17th International Conference on fire and explosion protection and the 7th International Scientific Conference on safety engineering – fire, environment, work environment, integrated risks, Kladovo. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_440 .
Ilić, Snežana, Radonjanin, Vlastimir, Laban, Mirjana, Bukvić, Olivera, "Fire protection of health facilities" in Proceedings of the the 17th International Conference on fire and explosion protection and the 7th International Scientific Conference on safety engineering – fire, environment, work environment, integrated risks, Kladovo (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_440 .