Stojanović, Vera

Link to this page

Authority KeyName Variants
cf273d5e-7c71-46b4-a644-25e70b4f6aab
 • Stojanović, Vera (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Greške na elementima od aluminijum-magnezijum legure - uticaj uključaka

Aćimović, Zagorka; Terzić, Anja; Andrić, Ljubiša; Stojanović, Vera; Pavlović, Marko

(Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor, 2014)

TY - JOUR
AU - Aćimović, Zagorka
AU - Terzić, Anja
AU - Andrić, Ljubiša
AU - Stojanović, Vera
AU - Pavlović, Marko
PY - 2014
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/226
AB - Rezultati ispitivanja uticaja uklanjanja gasa iz tečnog metala na kvalitet livenih elemenata od aluminijum-magnezijum legure, a na bazi recikliranih materijala su dati ovom radu. Dobijeni rezultati praktično definišu proceduru livenja kojom se može umanjiti prisustvo uključaka i gasova u livenim elementima, što je osnovni preduslov za postizanje projektovanog kvaliteta livenog materijala i krajnjih proizvoda. Ispitivani su kinetika i mehanizmi procesa degasifikacije, zatim su definisani parametri procesa degasifikacije, i na posletku primenjeni novi agensi za degasifikaciju legura. Rezultati ovog ispitivanja su značajni sa ekološkog aspekta i sa aspekta održivog razvoja proizvodnje livenih elemenata od aluminijumskih legura.
AB - The investigation results of gas removal from smelted metal and the effect on performances of aluminium-magnesium alloy cast elements are presented in this paper. The investigated alloy is based on recycled material. The obtained results define the specific procedure which is used for removal and reduction the presence of inclusions of various types in the cast elements, which is the basic step in achieving the designed quality of cast material and quality final products. Kinetics and mechanisms of degasification process were investigated, parameters of degasification procedures were defined, and the new agents for degasification of alloy cast were implemented. The results of this investigation are significant from the aspect of sustainable development the production of cast elements of aluminium alloys.
PB - Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor
T2 - Mining and Metallurgy Engineering Bor
T1 - Greške na elementima od aluminijum-magnezijum legure - uticaj uključaka
T1 - The flaws of aluminium-magnesium alloy elements: Influence of inclusions
EP - 152
IS - 1
SP - 137
DO - 10.5937/mmeb1401137A
ER - 
@article{
author = "Aćimović, Zagorka and Terzić, Anja and Andrić, Ljubiša and Stojanović, Vera and Pavlović, Marko",
year = "2014",
abstract = "Rezultati ispitivanja uticaja uklanjanja gasa iz tečnog metala na kvalitet livenih elemenata od aluminijum-magnezijum legure, a na bazi recikliranih materijala su dati ovom radu. Dobijeni rezultati praktično definišu proceduru livenja kojom se može umanjiti prisustvo uključaka i gasova u livenim elementima, što je osnovni preduslov za postizanje projektovanog kvaliteta livenog materijala i krajnjih proizvoda. Ispitivani su kinetika i mehanizmi procesa degasifikacije, zatim su definisani parametri procesa degasifikacije, i na posletku primenjeni novi agensi za degasifikaciju legura. Rezultati ovog ispitivanja su značajni sa ekološkog aspekta i sa aspekta održivog razvoja proizvodnje livenih elemenata od aluminijumskih legura., The investigation results of gas removal from smelted metal and the effect on performances of aluminium-magnesium alloy cast elements are presented in this paper. The investigated alloy is based on recycled material. The obtained results define the specific procedure which is used for removal and reduction the presence of inclusions of various types in the cast elements, which is the basic step in achieving the designed quality of cast material and quality final products. Kinetics and mechanisms of degasification process were investigated, parameters of degasification procedures were defined, and the new agents for degasification of alloy cast were implemented. The results of this investigation are significant from the aspect of sustainable development the production of cast elements of aluminium alloys.",
publisher = "Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor",
journal = "Mining and Metallurgy Engineering Bor",
title = "Greške na elementima od aluminijum-magnezijum legure - uticaj uključaka, The flaws of aluminium-magnesium alloy elements: Influence of inclusions",
pages = "152-137",
number = "1",
doi = "10.5937/mmeb1401137A"
}
Aćimović, Z., Terzić, A., Andrić, L., Stojanović, V.,& Pavlović, M.. (2014). Greške na elementima od aluminijum-magnezijum legure - uticaj uključaka. in Mining and Metallurgy Engineering Bor
Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor.(1), 137-152.
https://doi.org/10.5937/mmeb1401137A
Aćimović Z, Terzić A, Andrić L, Stojanović V, Pavlović M. Greške na elementima od aluminijum-magnezijum legure - uticaj uključaka. in Mining and Metallurgy Engineering Bor. 2014;(1):137-152.
doi:10.5937/mmeb1401137A .
Aćimović, Zagorka, Terzić, Anja, Andrić, Ljubiša, Stojanović, Vera, Pavlović, Marko, "Greške na elementima od aluminijum-magnezijum legure - uticaj uključaka" in Mining and Metallurgy Engineering Bor, no. 1 (2014):137-152,
https://doi.org/10.5937/mmeb1401137A . .