Vasić, Radomir

Link to this page

Authority KeyName Variants
5a9b9e0c-dc11-4df5-a3cc-fdb7339230f0
 • Vasić, Radomir (21)
Projects

Author's Bibliography

Usaglašeni uslovi za plasman građevinskih proizvoda - uredba P6-Ta (2009)0320

Vasić, Radomir; Vasić, Miloš

(Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista "Izgradnja", Beograd, 2011)

TY - JOUR
AU - Vasić, Radomir
AU - Vasić, Miloš
PY - 2011
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/141
AB - U radu je u kratkim crtama dat prikaz Uredbe P6-Ta(2009)0320 o usaglašenim uslovima plasmana građevinskih proizvoda na tržištu evropske ekonomske zajednice. Ova uredba zamenjuje postojeću direktivu za građevinske proizvode CPD /89/106/EEC, odnosno pojašnjava, unapređuje i pojednostavljuje određene procedure iz važeće direktive. Evropski parlament je stao na stanovište da se uklanjanje tehničkih barijera u oblasti građevinarstva može postići uspostavljanjem jedinstvenog tehničkog jezika, za potrebe ocenjivanja performansi građevinskih proizvoda, odnosno uz pomoć usaglašenih tehničkih specifikacija. Usaglašene tehničke specifikacije obuhvataju: Ispitivanja, proračune i druge metode u vezi sa bitnim karakteristikama građevinskih proizvoda, koje su definisane u okviru harmonizovanih standarda i Evropskih dokumenata za ocenu performansi (EAD). U radu je dat pregled osnovnih principa koji su prihvaćeni od strane evropskog parlamenta 24. aprila 2009. godine u cilju prihvatanja Uredbe.
AB - The paper briefly presents Regulation P6-T (2009) 0320 of harmonized condition for marketing of construction products in the market of the European Economic Union. This Regulation replaces the Council Directive CPD / 89/106/EEC, or clarifies, enhances and simplifies the procedures specified in applicable directives. The European Parliament has held that the removal of technical barriers in the construction can be achieved by establishing a harmonized technical language, for purposes of evaluating performance of construction products, and with the harmonized technical specifications. Harmonized technical specifications include: testing, calculations and other methods related to the essential characteristics of building products, which are defined in the harmonized standards and European documents for assessing performance (EAD). The paper gives an overview of basic principles that are accepted by the European parliament on 24 April 2009 to the adoption of Regulation.
PB - Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista "Izgradnja", Beograd
T2 - Izgradnja
T1 - Usaglašeni uslovi za plasman građevinskih proizvoda - uredba P6-Ta (2009)0320
T1 - Harmonized condition for the marketing of construction products: Regulation P6-Ta (2009)0320
EP - 617
IS - 9-10
SP - 613
VL - 65
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_141
ER - 
@article{
author = "Vasić, Radomir and Vasić, Miloš",
year = "2011",
abstract = "U radu je u kratkim crtama dat prikaz Uredbe P6-Ta(2009)0320 o usaglašenim uslovima plasmana građevinskih proizvoda na tržištu evropske ekonomske zajednice. Ova uredba zamenjuje postojeću direktivu za građevinske proizvode CPD /89/106/EEC, odnosno pojašnjava, unapređuje i pojednostavljuje određene procedure iz važeće direktive. Evropski parlament je stao na stanovište da se uklanjanje tehničkih barijera u oblasti građevinarstva može postići uspostavljanjem jedinstvenog tehničkog jezika, za potrebe ocenjivanja performansi građevinskih proizvoda, odnosno uz pomoć usaglašenih tehničkih specifikacija. Usaglašene tehničke specifikacije obuhvataju: Ispitivanja, proračune i druge metode u vezi sa bitnim karakteristikama građevinskih proizvoda, koje su definisane u okviru harmonizovanih standarda i Evropskih dokumenata za ocenu performansi (EAD). U radu je dat pregled osnovnih principa koji su prihvaćeni od strane evropskog parlamenta 24. aprila 2009. godine u cilju prihvatanja Uredbe., The paper briefly presents Regulation P6-T (2009) 0320 of harmonized condition for marketing of construction products in the market of the European Economic Union. This Regulation replaces the Council Directive CPD / 89/106/EEC, or clarifies, enhances and simplifies the procedures specified in applicable directives. The European Parliament has held that the removal of technical barriers in the construction can be achieved by establishing a harmonized technical language, for purposes of evaluating performance of construction products, and with the harmonized technical specifications. Harmonized technical specifications include: testing, calculations and other methods related to the essential characteristics of building products, which are defined in the harmonized standards and European documents for assessing performance (EAD). The paper gives an overview of basic principles that are accepted by the European parliament on 24 April 2009 to the adoption of Regulation.",
publisher = "Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista "Izgradnja", Beograd",
journal = "Izgradnja",
title = "Usaglašeni uslovi za plasman građevinskih proizvoda - uredba P6-Ta (2009)0320, Harmonized condition for the marketing of construction products: Regulation P6-Ta (2009)0320",
pages = "617-613",
number = "9-10",
volume = "65",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_141"
}
Vasić, R.,& Vasić, M.. (2011). Usaglašeni uslovi za plasman građevinskih proizvoda - uredba P6-Ta (2009)0320. in Izgradnja
Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista "Izgradnja", Beograd., 65(9-10), 613-617.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_141
Vasić R, Vasić M. Usaglašeni uslovi za plasman građevinskih proizvoda - uredba P6-Ta (2009)0320. in Izgradnja. 2011;65(9-10):613-617.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_141 .
Vasić, Radomir, Vasić, Miloš, "Usaglašeni uslovi za plasman građevinskih proizvoda - uredba P6-Ta (2009)0320" in Izgradnja, 65, no. 9-10 (2011):613-617,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_141 .

Bitne karakteristike građevinskih proizvoda i interpretativni dokumenti proistekli iz direktive CPD 89/106/EEC i uredbe 305/2011

Vasić, Miloš; Radojević, Zagorka; Vasić, Radomir

(Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista "Izgradnja", Beograd, 2011)

TY - JOUR
AU - Vasić, Miloš
AU - Radojević, Zagorka
AU - Vasić, Radomir
PY - 2011
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/137
AB - Direktiva CPD 89/106/EEC i Uredbe P6-TA (2009)0320 i 305/2011 regulišu oblast usaglašenosti plasmana građevinskih konstrukcionih materijala na teritoriji zemalja članica evropske zajednice. Da bi se to postiglo, bilo je neophodno doneti harmonizovane evropske standarde za većinu građevinskih proizvoda, obezbediti visok stepen ujednačenosti kvaliteta proizvoda i predvideti različite nivoe odnosno klase perfomansi građevinskih proizvoda. Uloga interpretativnih dokumenata, je shodno članu 3 Direktive CPD 89/106/EEC, da daju konkretne formulacije bitnih zahteva u pogledu perfomansi proizvoda kao i da uspostave neophodne veze između bitnih zahteva navedenih u Aneksu I Direktive i mandata za pripremu harmonizovanih standarda i smernica za evropske tehničke saglasnosti. Interpretativna dokumenta se bave aspektom 'nameravnog korišćenja' i ukazuju na sve detalje koje je nophodno ispitati i odrediti pre stavljanja proizvoda u promet.
AB - Directive CPD 89/106/EEC, Regulations P6-TA (2009)0320 and 305/2011 laying down harmonized conditions for marketing of construction products in the territory of the Member States of the European Union. To achieve this, it was necessary to adopt the harmonized European standards for most construction products, providing a high degree of uniformity of product quality and provide for different levels or classes of performance of construction products. The role of interpretative documents pursuant to Article 3 of Directive 89/106 / EEC, to give a specific formulation for essential requirements in terms of performance products as well as to establish the necessary links between the essential requirements listed in Annex I and mandate European standardization bodies for the preparation harmonized standards and guidelines for European technical approval. Interpretive aspects of the document dealing with 'intended use' and point to all the details that was necessary to examine and determine before placing the product on the market.
PB - Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista "Izgradnja", Beograd
T2 - Izgradnja
T1 - Bitne karakteristike građevinskih proizvoda i interpretativni dokumenti proistekli iz direktive CPD 89/106/EEC i uredbe 305/2011
T1 - The essential performances of construction materials and interpretation documents arising from directive 89/106/EEC and regulation 305/2011
EP - 579
IS - 9-10
SP - 576
VL - 65
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_137
ER - 
@article{
author = "Vasić, Miloš and Radojević, Zagorka and Vasić, Radomir",
year = "2011",
abstract = "Direktiva CPD 89/106/EEC i Uredbe P6-TA (2009)0320 i 305/2011 regulišu oblast usaglašenosti plasmana građevinskih konstrukcionih materijala na teritoriji zemalja članica evropske zajednice. Da bi se to postiglo, bilo je neophodno doneti harmonizovane evropske standarde za većinu građevinskih proizvoda, obezbediti visok stepen ujednačenosti kvaliteta proizvoda i predvideti različite nivoe odnosno klase perfomansi građevinskih proizvoda. Uloga interpretativnih dokumenata, je shodno članu 3 Direktive CPD 89/106/EEC, da daju konkretne formulacije bitnih zahteva u pogledu perfomansi proizvoda kao i da uspostave neophodne veze između bitnih zahteva navedenih u Aneksu I Direktive i mandata za pripremu harmonizovanih standarda i smernica za evropske tehničke saglasnosti. Interpretativna dokumenta se bave aspektom 'nameravnog korišćenja' i ukazuju na sve detalje koje je nophodno ispitati i odrediti pre stavljanja proizvoda u promet., Directive CPD 89/106/EEC, Regulations P6-TA (2009)0320 and 305/2011 laying down harmonized conditions for marketing of construction products in the territory of the Member States of the European Union. To achieve this, it was necessary to adopt the harmonized European standards for most construction products, providing a high degree of uniformity of product quality and provide for different levels or classes of performance of construction products. The role of interpretative documents pursuant to Article 3 of Directive 89/106 / EEC, to give a specific formulation for essential requirements in terms of performance products as well as to establish the necessary links between the essential requirements listed in Annex I and mandate European standardization bodies for the preparation harmonized standards and guidelines for European technical approval. Interpretive aspects of the document dealing with 'intended use' and point to all the details that was necessary to examine and determine before placing the product on the market.",
publisher = "Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista "Izgradnja", Beograd",
journal = "Izgradnja",
title = "Bitne karakteristike građevinskih proizvoda i interpretativni dokumenti proistekli iz direktive CPD 89/106/EEC i uredbe 305/2011, The essential performances of construction materials and interpretation documents arising from directive 89/106/EEC and regulation 305/2011",
pages = "579-576",
number = "9-10",
volume = "65",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_137"
}
Vasić, M., Radojević, Z.,& Vasić, R.. (2011). Bitne karakteristike građevinskih proizvoda i interpretativni dokumenti proistekli iz direktive CPD 89/106/EEC i uredbe 305/2011. in Izgradnja
Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista "Izgradnja", Beograd., 65(9-10), 576-579.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_137
Vasić M, Radojević Z, Vasić R. Bitne karakteristike građevinskih proizvoda i interpretativni dokumenti proistekli iz direktive CPD 89/106/EEC i uredbe 305/2011. in Izgradnja. 2011;65(9-10):576-579.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_137 .
Vasić, Miloš, Radojević, Zagorka, Vasić, Radomir, "Bitne karakteristike građevinskih proizvoda i interpretativni dokumenti proistekli iz direktive CPD 89/106/EEC i uredbe 305/2011" in Izgradnja, 65, no. 9-10 (2011):576-579,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_137 .

Uticaj fenomena vlažnog širenja na degradaciju i trajnost opeka u zidanim konstrukcijama

Vasić, Radomir; Vasić, Miloš

(2008)

TY - CONF
AU - Vasić, Radomir
AU - Vasić, Miloš
PY - 2008
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/641
AB - Fenomen vlažnog širenja je spontani i dugotrajni proces koji se odigrava odmah po
izlasku opeka iz peći i koji traje godinama, odnosno sve vreme dok materijal fizički
egzistira. U principu, proces povećanja zapremine pečenih proizvoda u početku se
odigrava većom brzinom i sa tokom vremena sve više se usporava, da bi se po isteku
više godina sveo na praktično zanemarljive vrednosti. Posledice odigravanja ovog
štetnog fenomena su veoma velike i u slučaju sprečenog širenja manifestuju se kao
pucanje i raspadanje opeka a u najtežim slučajevima dolazi i do oštećenja dela ili cele
zidane konstrukcije.
C3 - Zbornik radova, Internacionalni naučno-stručni skup, “Građevinarstvo – nauka i praksa“, Žabljak
T1 - Uticaj fenomena vlažnog širenja na degradaciju i trajnost opeka u zidanim konstrukcijama
EP - 894
SP - 889
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_641
ER - 
@conference{
author = "Vasić, Radomir and Vasić, Miloš",
year = "2008",
abstract = "Fenomen vlažnog širenja je spontani i dugotrajni proces koji se odigrava odmah po
izlasku opeka iz peći i koji traje godinama, odnosno sve vreme dok materijal fizički
egzistira. U principu, proces povećanja zapremine pečenih proizvoda u početku se
odigrava većom brzinom i sa tokom vremena sve više se usporava, da bi se po isteku
više godina sveo na praktično zanemarljive vrednosti. Posledice odigravanja ovog
štetnog fenomena su veoma velike i u slučaju sprečenog širenja manifestuju se kao
pucanje i raspadanje opeka a u najtežim slučajevima dolazi i do oštećenja dela ili cele
zidane konstrukcije.",
journal = "Zbornik radova, Internacionalni naučno-stručni skup, “Građevinarstvo – nauka i praksa“, Žabljak",
title = "Uticaj fenomena vlažnog širenja na degradaciju i trajnost opeka u zidanim konstrukcijama",
pages = "894-889",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_641"
}
Vasić, R.,& Vasić, M.. (2008). Uticaj fenomena vlažnog širenja na degradaciju i trajnost opeka u zidanim konstrukcijama. in Zbornik radova, Internacionalni naučno-stručni skup, “Građevinarstvo – nauka i praksa“, Žabljak, 889-894.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_641
Vasić R, Vasić M. Uticaj fenomena vlažnog širenja na degradaciju i trajnost opeka u zidanim konstrukcijama. in Zbornik radova, Internacionalni naučno-stručni skup, “Građevinarstvo – nauka i praksa“, Žabljak. 2008;:889-894.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_641 .
Vasić, Radomir, Vasić, Miloš, "Uticaj fenomena vlažnog širenja na degradaciju i trajnost opeka u zidanim konstrukcijama" in Zbornik radova, Internacionalni naučno-stručni skup, “Građevinarstvo – nauka i praksa“, Žabljak (2008):889-894,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_641 .

Ispitne metode za proveru kvaliteta crepova od betona prema EN 491:2004

Vasić, Miloš; Vasić, Milica; Vasić, Radomir

(Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, 2008)

TY - CONF
AU - Vasić, Miloš
AU - Vasić, Milica
AU - Vasić, Radomir
PY - 2008
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/644
PB - Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije
C3 - Zbornik Radova, XXIV Simpozijum o istraživanju i primeni savremenih dostignuća u našem građevinarstvu u oblastio materijala i konstrukcija“, Divčibare
T1 - Ispitne metode za proveru kvaliteta crepova od betona prema EN 491:2004
EP - 514
SP - 507
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_644
ER - 
@conference{
author = "Vasić, Miloš and Vasić, Milica and Vasić, Radomir",
year = "2008",
publisher = "Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije",
journal = "Zbornik Radova, XXIV Simpozijum o istraživanju i primeni savremenih dostignuća u našem građevinarstvu u oblastio materijala i konstrukcija“, Divčibare",
title = "Ispitne metode za proveru kvaliteta crepova od betona prema EN 491:2004",
pages = "514-507",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_644"
}
Vasić, M., Vasić, M.,& Vasić, R.. (2008). Ispitne metode za proveru kvaliteta crepova od betona prema EN 491:2004. in Zbornik Radova, XXIV Simpozijum o istraživanju i primeni savremenih dostignuća u našem građevinarstvu u oblastio materijala i konstrukcija“, Divčibare
Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije., 507-514.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_644
Vasić M, Vasić M, Vasić R. Ispitne metode za proveru kvaliteta crepova od betona prema EN 491:2004. in Zbornik Radova, XXIV Simpozijum o istraživanju i primeni savremenih dostignuća u našem građevinarstvu u oblastio materijala i konstrukcija“, Divčibare. 2008;:507-514.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_644 .
Vasić, Miloš, Vasić, Milica, Vasić, Radomir, "Ispitne metode za proveru kvaliteta crepova od betona prema EN 491:2004" in Zbornik Radova, XXIV Simpozijum o istraživanju i primeni savremenih dostignuća u našem građevinarstvu u oblastio materijala i konstrukcija“, Divčibare (2008):507-514,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_644 .

Analiza dostignutog nivoa kvaliteta ciglarskih proizvoda u 2007 godini ocenjena pomoću SRPS i EN 771-1+A1:2005 standarda

Vasić, Miloš; Radojević, Zagorka; Vasić, Radomir

(2008)

TY - JOUR
AU - Vasić, Miloš
AU - Radojević, Zagorka
AU - Vasić, Radomir
PY - 2008
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/597
T2 - Izgradnja
T1 - Analiza dostignutog nivoa kvaliteta ciglarskih proizvoda u 2007 godini ocenjena pomoću SRPS i EN 771-1+A1:2005 standarda
EP - 207
IS - 62
SP - 201
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_597
ER - 
@article{
author = "Vasić, Miloš and Radojević, Zagorka and Vasić, Radomir",
year = "2008",
journal = "Izgradnja",
title = "Analiza dostignutog nivoa kvaliteta ciglarskih proizvoda u 2007 godini ocenjena pomoću SRPS i EN 771-1+A1:2005 standarda",
pages = "207-201",
number = "62",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_597"
}
Vasić, M., Radojević, Z.,& Vasić, R.. (2008). Analiza dostignutog nivoa kvaliteta ciglarskih proizvoda u 2007 godini ocenjena pomoću SRPS i EN 771-1+A1:2005 standarda. in Izgradnja(62), 201-207.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_597
Vasić M, Radojević Z, Vasić R. Analiza dostignutog nivoa kvaliteta ciglarskih proizvoda u 2007 godini ocenjena pomoću SRPS i EN 771-1+A1:2005 standarda. in Izgradnja. 2008;(62):201-207.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_597 .
Vasić, Miloš, Radojević, Zagorka, Vasić, Radomir, "Analiza dostignutog nivoa kvaliteta ciglarskih proizvoda u 2007 godini ocenjena pomoću SRPS i EN 771-1+A1:2005 standarda" in Izgradnja, no. 62 (2008):201-207,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_597 .

Uticaj sadržaja amorfne faze na veličinu ispoljavanja fenomena vlažnog širenja kod opekarskih proizvoda

Vasić, Radomir; Vasić, Miloš

(Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista "Izgradnja", Beograd, 2008)

TY - JOUR
AU - Vasić, Radomir
AU - Vasić, Miloš
PY - 2008
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/75
AB - Uticaj mineraloškog sastava na veličinu vlažnog širenja opekarskih sirovina razmatran je na primeru dve opekarske sirovine, jedne sa većim sadržajem zemnoalkalnih karbonata i druge sa manjim sadržajem zemnoalkalnih karbonata. Veličina vlažnog širenja je određena na laboratorijskim uzorcima opeka pečenih u temperaturnom intervalu od 950°C do 1050°C, neposredno po završenom pečenju i nakon hidrotermalnog tretmana u autoklavu. Utvrđeno je da veličina vlažnog širenja zavisi od prisustva ili odsustva zemnoalkalnih karbonata, temperature pečenja i pojave staklaste faze. Opekarska glina sa niskim sadržajem zemnoalkalnih karbonata u pečenom stanju pokazuju manju tendenciju ka vlažnom širenju i obrnuto. .
AB - The influence of mineralogical composition of brick raw materials was considered on example of two brick raw materials out of which one was with greater content of earth-alkaline carbonates, while the other with smaller content of earth-alkaline carbonates. Magnitude of moisture expansion was determined in laboratory samples of bricks which were fired at a temperature range of 950°C do 1050°C, immediately upon completion of firing and upon hydrothermal treatment in autoclaves. It was found that the magnitude of moisture expansion depended on the presence or absence of earth-alkaline carbonates, firing temperature and amorphous - glassy phase. The fired brick clay with low content of earth-alkaline carbonates showed lower tendency to moisture expansion, and vice versa. .
PB - Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista "Izgradnja", Beograd
T2 - Izgradnja
T1 - Uticaj sadržaja amorfne faze na veličinu ispoljavanja fenomena vlažnog širenja kod opekarskih proizvoda
T1 - The influence of amorphous phase content on the magnitude of moisture expansion phenomenon of heavy clay products
EP - 203
IS - 5-7
SP - 200
VL - 62
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_75
ER - 
@article{
author = "Vasić, Radomir and Vasić, Miloš",
year = "2008",
abstract = "Uticaj mineraloškog sastava na veličinu vlažnog širenja opekarskih sirovina razmatran je na primeru dve opekarske sirovine, jedne sa većim sadržajem zemnoalkalnih karbonata i druge sa manjim sadržajem zemnoalkalnih karbonata. Veličina vlažnog širenja je određena na laboratorijskim uzorcima opeka pečenih u temperaturnom intervalu od 950°C do 1050°C, neposredno po završenom pečenju i nakon hidrotermalnog tretmana u autoklavu. Utvrđeno je da veličina vlažnog širenja zavisi od prisustva ili odsustva zemnoalkalnih karbonata, temperature pečenja i pojave staklaste faze. Opekarska glina sa niskim sadržajem zemnoalkalnih karbonata u pečenom stanju pokazuju manju tendenciju ka vlažnom širenju i obrnuto. ., The influence of mineralogical composition of brick raw materials was considered on example of two brick raw materials out of which one was with greater content of earth-alkaline carbonates, while the other with smaller content of earth-alkaline carbonates. Magnitude of moisture expansion was determined in laboratory samples of bricks which were fired at a temperature range of 950°C do 1050°C, immediately upon completion of firing and upon hydrothermal treatment in autoclaves. It was found that the magnitude of moisture expansion depended on the presence or absence of earth-alkaline carbonates, firing temperature and amorphous - glassy phase. The fired brick clay with low content of earth-alkaline carbonates showed lower tendency to moisture expansion, and vice versa. .",
publisher = "Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista "Izgradnja", Beograd",
journal = "Izgradnja",
title = "Uticaj sadržaja amorfne faze na veličinu ispoljavanja fenomena vlažnog širenja kod opekarskih proizvoda, The influence of amorphous phase content on the magnitude of moisture expansion phenomenon of heavy clay products",
pages = "203-200",
number = "5-7",
volume = "62",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_75"
}
Vasić, R.,& Vasić, M.. (2008). Uticaj sadržaja amorfne faze na veličinu ispoljavanja fenomena vlažnog širenja kod opekarskih proizvoda. in Izgradnja
Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista "Izgradnja", Beograd., 62(5-7), 200-203.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_75
Vasić R, Vasić M. Uticaj sadržaja amorfne faze na veličinu ispoljavanja fenomena vlažnog širenja kod opekarskih proizvoda. in Izgradnja. 2008;62(5-7):200-203.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_75 .
Vasić, Radomir, Vasić, Miloš, "Uticaj sadržaja amorfne faze na veličinu ispoljavanja fenomena vlažnog širenja kod opekarskih proizvoda" in Izgradnja, 62, no. 5-7 (2008):200-203,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_75 .

Uticaj radne sredine na pojavu oštećenja opekarskih proizvoda u zidanim konstrukcijama

Vasić, Radomir; Radojević, Zagorka; Vasić, Miloš

(Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd, 2008)

TY - JOUR
AU - Vasić, Radomir
AU - Radojević, Zagorka
AU - Vasić, Miloš
PY - 2008
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/73
AB - U radu je u kratkim crtama dat prikaz savremenih teorijskih postavki o koroziji i destrukciji opekarskih proizvoda u zidanim konstrukcijama. U principu korozija opekarskih proizvoda u zidanim konstrukcijama povezana je sa prodorom vode odnosno vlage u zidanu konstrukciju. Do oštećenja i degradacije opekarskih materijala u zidanim štićenim i neštićenim konstrukcijama u toku eksploatacije može doći usled: odvijanja hemijskih reakcija vode sa nekim od konstituenata u keramičkom materijalu; usled rastvaranja pojedinih konstituenata u porama materijala, hidratacionih i kristalizacionih pritisaka i kao posledica sprečenog širenja opekarskih proizvoda u zidanim konstrukcijama usled odvijanja fenomena vlažnog širenja. .
AB - In this paper the review has been given on the theoretical foundations of corrosion and destruction of the brick products in masonry. In principle corrosion of the brick products are connected with the penetration of water, that is, moisture in masonry. The appearing of corrosion and destruction of brick products in protected and unprotected masonry constructions can be the result of dissolution of soluble salts, hydrating and crystallizing pressures and a result of restrained expansion of bricks body in walls caused by moisture expansion phenomenon. .
PB - Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd
T2 - Materijali i konstrukcije
T1 - Uticaj radne sredine na pojavu oštećenja opekarskih proizvoda u zidanim konstrukcijama
T1 - The influence of the surrounding environment on appearing of destruction of the brick products in masonry
EP - 15
IS - 4
SP - 9
VL - 51
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_73
ER - 
@article{
author = "Vasić, Radomir and Radojević, Zagorka and Vasić, Miloš",
year = "2008",
abstract = "U radu je u kratkim crtama dat prikaz savremenih teorijskih postavki o koroziji i destrukciji opekarskih proizvoda u zidanim konstrukcijama. U principu korozija opekarskih proizvoda u zidanim konstrukcijama povezana je sa prodorom vode odnosno vlage u zidanu konstrukciju. Do oštećenja i degradacije opekarskih materijala u zidanim štićenim i neštićenim konstrukcijama u toku eksploatacije može doći usled: odvijanja hemijskih reakcija vode sa nekim od konstituenata u keramičkom materijalu; usled rastvaranja pojedinih konstituenata u porama materijala, hidratacionih i kristalizacionih pritisaka i kao posledica sprečenog širenja opekarskih proizvoda u zidanim konstrukcijama usled odvijanja fenomena vlažnog širenja. ., In this paper the review has been given on the theoretical foundations of corrosion and destruction of the brick products in masonry. In principle corrosion of the brick products are connected with the penetration of water, that is, moisture in masonry. The appearing of corrosion and destruction of brick products in protected and unprotected masonry constructions can be the result of dissolution of soluble salts, hydrating and crystallizing pressures and a result of restrained expansion of bricks body in walls caused by moisture expansion phenomenon. .",
publisher = "Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd",
journal = "Materijali i konstrukcije",
title = "Uticaj radne sredine na pojavu oštećenja opekarskih proizvoda u zidanim konstrukcijama, The influence of the surrounding environment on appearing of destruction of the brick products in masonry",
pages = "15-9",
number = "4",
volume = "51",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_73"
}
Vasić, R., Radojević, Z.,& Vasić, M.. (2008). Uticaj radne sredine na pojavu oštećenja opekarskih proizvoda u zidanim konstrukcijama. in Materijali i konstrukcije
Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd., 51(4), 9-15.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_73
Vasić R, Radojević Z, Vasić M. Uticaj radne sredine na pojavu oštećenja opekarskih proizvoda u zidanim konstrukcijama. in Materijali i konstrukcije. 2008;51(4):9-15.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_73 .
Vasić, Radomir, Radojević, Zagorka, Vasić, Miloš, "Uticaj radne sredine na pojavu oštećenja opekarskih proizvoda u zidanim konstrukcijama" in Materijali i konstrukcije, 51, no. 4 (2008):9-15,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_73 .

Nova ispitna metoda za određivanje čvrstoće veze maltera sa opekama u zidu pri smicanju prema standardu EN 1052 -3

Vasić, Miloš; Vasić, Radomir; Radojević, Zagorka; Vasić, Milica

(Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2007)

TY - CONF
AU - Vasić, Miloš
AU - Vasić, Radomir
AU - Radojević, Zagorka
AU - Vasić, Milica
PY - 2007
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/639
PB - Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
C3 - Zbornik radova, Kongres metrologa, Zlatibor
T1 - Nova ispitna metoda za određivanje čvrstoće veze maltera sa opekama u zidu pri smicanju prema standardu EN 1052 -3
EP - 604
SP - 597
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_639
ER - 
@conference{
author = "Vasić, Miloš and Vasić, Radomir and Radojević, Zagorka and Vasić, Milica",
year = "2007",
publisher = "Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd",
journal = "Zbornik radova, Kongres metrologa, Zlatibor",
title = "Nova ispitna metoda za određivanje čvrstoće veze maltera sa opekama u zidu pri smicanju prema standardu EN 1052 -3",
pages = "604-597",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_639"
}
Vasić, M., Vasić, R., Radojević, Z.,& Vasić, M.. (2007). Nova ispitna metoda za određivanje čvrstoće veze maltera sa opekama u zidu pri smicanju prema standardu EN 1052 -3. in Zbornik radova, Kongres metrologa, Zlatibor
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd., 597-604.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_639
Vasić M, Vasić R, Radojević Z, Vasić M. Nova ispitna metoda za određivanje čvrstoće veze maltera sa opekama u zidu pri smicanju prema standardu EN 1052 -3. in Zbornik radova, Kongres metrologa, Zlatibor. 2007;:597-604.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_639 .
Vasić, Miloš, Vasić, Radomir, Radojević, Zagorka, Vasić, Milica, "Nova ispitna metoda za određivanje čvrstoće veze maltera sa opekama u zidu pri smicanju prema standardu EN 1052 -3" in Zbornik radova, Kongres metrologa, Zlatibor (2007):597-604,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_639 .

Određivanje početne čvrstoće na smicanje prema standardu EN 1052-3

Vasić, Radomir; Vasić, Miloš; Milinković, Dejana

(2007)

TY - CONF
AU - Vasić, Radomir
AU - Vasić, Miloš
AU - Milinković, Dejana
PY - 2007
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/635
C3 - Zbornik Radova, Naučno–stručnog skupa, Elementi od betona na bazi lakog i normalnog agregata, elementi od autoklaviranog aerisanog betona, elementi od veštačkog kamena i elementi od prirodnog kamena kao i „EVROKOD 6“ 3 deo – Uprošćena pravila za proračun zidanih konstrukcija, Beograd
T1 - Određivanje početne čvrstoće na smicanje prema standardu EN 1052-3
EP - 93
SP - 83
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_635
ER - 
@conference{
author = "Vasić, Radomir and Vasić, Miloš and Milinković, Dejana",
year = "2007",
journal = "Zbornik Radova, Naučno–stručnog skupa, Elementi od betona na bazi lakog i normalnog agregata, elementi od autoklaviranog aerisanog betona, elementi od veštačkog kamena i elementi od prirodnog kamena kao i „EVROKOD 6“ 3 deo – Uprošćena pravila za proračun zidanih konstrukcija, Beograd",
title = "Određivanje početne čvrstoće na smicanje prema standardu EN 1052-3",
pages = "93-83",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_635"
}
Vasić, R., Vasić, M.,& Milinković, D.. (2007). Određivanje početne čvrstoće na smicanje prema standardu EN 1052-3. in Zbornik Radova, Naučno–stručnog skupa, Elementi od betona na bazi lakog i normalnog agregata, elementi od autoklaviranog aerisanog betona, elementi od veštačkog kamena i elementi od prirodnog kamena kao i „EVROKOD 6“ 3 deo – Uprošćena pravila za proračun zidanih konstrukcija, Beograd, 83-93.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_635
Vasić R, Vasić M, Milinković D. Određivanje početne čvrstoće na smicanje prema standardu EN 1052-3. in Zbornik Radova, Naučno–stručnog skupa, Elementi od betona na bazi lakog i normalnog agregata, elementi od autoklaviranog aerisanog betona, elementi od veštačkog kamena i elementi od prirodnog kamena kao i „EVROKOD 6“ 3 deo – Uprošćena pravila za proračun zidanih konstrukcija, Beograd. 2007;:83-93.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_635 .
Vasić, Radomir, Vasić, Miloš, Milinković, Dejana, "Određivanje početne čvrstoće na smicanje prema standardu EN 1052-3" in Zbornik Radova, Naučno–stručnog skupa, Elementi od betona na bazi lakog i normalnog agregata, elementi od autoklaviranog aerisanog betona, elementi od veštačkog kamena i elementi od prirodnog kamena kao i „EVROKOD 6“ 3 deo – Uprošćena pravila za proračun zidanih konstrukcija, Beograd (2007):83-93,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_635 .

Korozija keramičkih kanalizacionih cevi u kiselim sredinama

Vasić, Radomir; Radojević, Zagorka; Vasić, Miloš

(2007)

TY - CONF
AU - Vasić, Radomir
AU - Radojević, Zagorka
AU - Vasić, Miloš
PY - 2007
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/637
C3 - Zbornik radova, IX međunarodna konferencija YUCOR, Tara
T1 - Korozija keramičkih kanalizacionih cevi u kiselim sredinama
EP - 117
SP - 112
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_637
ER - 
@conference{
author = "Vasić, Radomir and Radojević, Zagorka and Vasić, Miloš",
year = "2007",
journal = "Zbornik radova, IX međunarodna konferencija YUCOR, Tara",
title = "Korozija keramičkih kanalizacionih cevi u kiselim sredinama",
pages = "117-112",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_637"
}
Vasić, R., Radojević, Z.,& Vasić, M.. (2007). Korozija keramičkih kanalizacionih cevi u kiselim sredinama. in Zbornik radova, IX međunarodna konferencija YUCOR, Tara, 112-117.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_637
Vasić R, Radojević Z, Vasić M. Korozija keramičkih kanalizacionih cevi u kiselim sredinama. in Zbornik radova, IX međunarodna konferencija YUCOR, Tara. 2007;:112-117.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_637 .
Vasić, Radomir, Radojević, Zagorka, Vasić, Miloš, "Korozija keramičkih kanalizacionih cevi u kiselim sredinama" in Zbornik radova, IX međunarodna konferencija YUCOR, Tara (2007):112-117,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_637 .

Primena glinaca u proizvodnji opekarskih proizvoda

Radojević, Zagorka; Vasić, Radomir; Vasić, Miloš; Vasić, Milica

(2007)

TY - CONF
AU - Radojević, Zagorka
AU - Vasić, Radomir
AU - Vasić, Miloš
AU - Vasić, Milica
PY - 2007
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/633
AB - U ovom radu su prikazani rezultati laboratorijskih-tehnoloških ispitivanja glinaca kao jedne od netipičnih sirovina za proizvodnju opekarskih proizvoda. Kompoziti glinaca sa lokaliteta Pološko polje u kombinaciji sa plastičnim glinama koristiće se u pogonima IGM SLOGA iz Novog Pazara za prozvodnju kvalitetnih opekarskih proizvoda. Glinci sa lokaliteta Gradina kod Spuža predstavljaju sirovinsku bazu za novu fabriku čija se zgradnja očekuje uskoro. U radu je ukazano na sličnosti i razlike u tehnološkim karakteristikama istog tipa sirovine sa različitih lokaliteta. Tehnološka istraživanja obuhvataju karakterizaciju sirovina (hemijsku, mineralošku i granulometrijsku analizu) i keramičko-tehnološka ispitivanja.
C3 - Zbornik radova, VIII Međunarodna konferencija o površinskoj eksploataciji OMC 2007, Banja Vrujci
T1 - Primena glinaca u proizvodnji opekarskih proizvoda
EP - 233
SP - 226
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_633
ER - 
@conference{
author = "Radojević, Zagorka and Vasić, Radomir and Vasić, Miloš and Vasić, Milica",
year = "2007",
abstract = "U ovom radu su prikazani rezultati laboratorijskih-tehnoloških ispitivanja glinaca kao jedne od netipičnih sirovina za proizvodnju opekarskih proizvoda. Kompoziti glinaca sa lokaliteta Pološko polje u kombinaciji sa plastičnim glinama koristiće se u pogonima IGM SLOGA iz Novog Pazara za prozvodnju kvalitetnih opekarskih proizvoda. Glinci sa lokaliteta Gradina kod Spuža predstavljaju sirovinsku bazu za novu fabriku čija se zgradnja očekuje uskoro. U radu je ukazano na sličnosti i razlike u tehnološkim karakteristikama istog tipa sirovine sa različitih lokaliteta. Tehnološka istraživanja obuhvataju karakterizaciju sirovina (hemijsku, mineralošku i granulometrijsku analizu) i keramičko-tehnološka ispitivanja.",
journal = "Zbornik radova, VIII Međunarodna konferencija o površinskoj eksploataciji OMC 2007, Banja Vrujci",
title = "Primena glinaca u proizvodnji opekarskih proizvoda",
pages = "233-226",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_633"
}
Radojević, Z., Vasić, R., Vasić, M.,& Vasić, M.. (2007). Primena glinaca u proizvodnji opekarskih proizvoda. in Zbornik radova, VIII Međunarodna konferencija o površinskoj eksploataciji OMC 2007, Banja Vrujci, 226-233.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_633
Radojević Z, Vasić R, Vasić M, Vasić M. Primena glinaca u proizvodnji opekarskih proizvoda. in Zbornik radova, VIII Međunarodna konferencija o površinskoj eksploataciji OMC 2007, Banja Vrujci. 2007;:226-233.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_633 .
Radojević, Zagorka, Vasić, Radomir, Vasić, Miloš, Vasić, Milica, "Primena glinaca u proizvodnji opekarskih proizvoda" in Zbornik radova, VIII Međunarodna konferencija o površinskoj eksploataciji OMC 2007, Banja Vrujci (2007):226-233,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_633 .

Influence of pore size distribution on frost resistance and moisture expansion of heavy clay products

Vasić, Radomir; Vasić, Miloš

(2007)

TY - CONF
AU - Vasić, Radomir
AU - Vasić, Miloš
PY - 2007
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/605
C3 - Proceedings of 10th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society „ECERS“ Conference, Berlin
T1 - Influence of pore size distribution on frost resistance and moisture expansion of heavy clay products
EP - 1821
SP - 1818
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_605
ER - 
@conference{
author = "Vasić, Radomir and Vasić, Miloš",
year = "2007",
journal = "Proceedings of 10th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society „ECERS“ Conference, Berlin",
title = "Influence of pore size distribution on frost resistance and moisture expansion of heavy clay products",
pages = "1821-1818",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_605"
}
Vasić, R.,& Vasić, M.. (2007). Influence of pore size distribution on frost resistance and moisture expansion of heavy clay products. in Proceedings of 10th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society „ECERS“ Conference, Berlin, 1818-1821.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_605
Vasić R, Vasić M. Influence of pore size distribution on frost resistance and moisture expansion of heavy clay products. in Proceedings of 10th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society „ECERS“ Conference, Berlin. 2007;:1818-1821.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_605 .
Vasić, Radomir, Vasić, Miloš, "Influence of pore size distribution on frost resistance and moisture expansion of heavy clay products" in Proceedings of 10th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society „ECERS“ Conference, Berlin (2007):1818-1821,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_605 .

Influence of drying constant adn diffusivity of clay drying behavior

Lalić, Z.; Radojević, Zagorka; Janacković, Đorđe; Vasić, Radomir

(2007)

TY - JOUR
AU - Lalić, Z.
AU - Radojević, Zagorka
AU - Janacković, Đorđe
AU - Vasić, Radomir
PY - 2007
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/68
AB - The influence of the correlation between the drying constant and the diffusion coefficient of the liquid on the behavior of two raw materials for brick manufacturing during their drying process was examined. The test was performed in a laboratory dryer with air recirculation. It has been observed that the behavior of some raw materials during "fast" drying process regimes does not depend only on external drying conditions, but also depend on internal controlling mechanisms, in this case moisture diffusion in the slab.
T2 - Industrial Ceramics
T1 - Influence of drying constant adn diffusivity of clay drying behavior
EP - 6
IS - 1
SP - 1
VL - 27
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_technorep_1037
ER - 
@article{
author = "Lalić, Z. and Radojević, Zagorka and Janacković, Đorđe and Vasić, Radomir",
year = "2007",
abstract = "The influence of the correlation between the drying constant and the diffusion coefficient of the liquid on the behavior of two raw materials for brick manufacturing during their drying process was examined. The test was performed in a laboratory dryer with air recirculation. It has been observed that the behavior of some raw materials during "fast" drying process regimes does not depend only on external drying conditions, but also depend on internal controlling mechanisms, in this case moisture diffusion in the slab.",
journal = "Industrial Ceramics",
title = "Influence of drying constant adn diffusivity of clay drying behavior",
pages = "6-1",
number = "1",
volume = "27",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_technorep_1037"
}
Lalić, Z., Radojević, Z., Janacković, Đ.,& Vasić, R.. (2007). Influence of drying constant adn diffusivity of clay drying behavior. in Industrial Ceramics, 27(1), 1-6.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_technorep_1037
Lalić Z, Radojević Z, Janacković Đ, Vasić R. Influence of drying constant adn diffusivity of clay drying behavior. in Industrial Ceramics. 2007;27(1):1-6.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_technorep_1037 .
Lalić, Z., Radojević, Zagorka, Janacković, Đorđe, Vasić, Radomir, "Influence of drying constant adn diffusivity of clay drying behavior" in Industrial Ceramics, 27, no. 1 (2007):1-6,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_technorep_1037 .
1
1

Korozija građevinskih konstrukcionih keramičkih materijala

Vasić, Radomir; Radojević, Zagorka; Vasić, Miloš

(Inženjersko društvo za koroziju, Beograd, 2007)

TY - JOUR
AU - Vasić, Radomir
AU - Radojević, Zagorka
AU - Vasić, Miloš
PY - 2007
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/56
AB - Do oštećenja i degradacije keramičkih građevinskih materijala, u eksploataciji, može doći usled odvijanja hemijskih reakcija vode sa nekim od konstituenata u keramičkom materijalu (hemijske korozije), ili usled rastvaranja, hidratacionih i kristalizacionih pritisaka i iznošenja rastvorenih soli na površinu proizvoda. Kompleksnost pojave iscvetavanja rastvorenih soli uslovljena je činjenicom da veoma male količine soli, čiji sadržaj često ne prelazi ni stoti deo jednog procenata ukupne mase keramičkog materijala, može dovesti do značajne pojave iscvetavanja koje je najčešće vrlo teško predvideti. Korozija keramičkih građevinskih materijala povezana je sa prodorom vode odnosno vlage u zidanu konstrukciju.
AB - Damage and degradation of ceramic building materials, in exploitation, can be the result of chemical corrosion / chemical reactions between water and ceramic body constituents, dissolution of soluble salts, hydrating and crystallizing pressures and efflorescence of dissolved salts on product surface. The complexity of this occurrence of releasing the soluble salts is conditioned by the fact also that very small quantities of salts the content of which often does not exceed even the hundredth part of one percent of the total mass of brick may lead to the significant occurring of releasing which most frequently is hardly to be foreseen. The releasing of the soluble salts is connected with the penetration of water, that is, moisture, into the built construction.
PB - Inženjersko društvo za koroziju, Beograd
T2 - Zaštita materijala
T1 - Korozija građevinskih konstrukcionih keramičkih materijala
EP - 27
IS - 3
SP - 21
VL - 48
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_56
ER - 
@article{
author = "Vasić, Radomir and Radojević, Zagorka and Vasić, Miloš",
year = "2007",
abstract = "Do oštećenja i degradacije keramičkih građevinskih materijala, u eksploataciji, može doći usled odvijanja hemijskih reakcija vode sa nekim od konstituenata u keramičkom materijalu (hemijske korozije), ili usled rastvaranja, hidratacionih i kristalizacionih pritisaka i iznošenja rastvorenih soli na površinu proizvoda. Kompleksnost pojave iscvetavanja rastvorenih soli uslovljena je činjenicom da veoma male količine soli, čiji sadržaj često ne prelazi ni stoti deo jednog procenata ukupne mase keramičkog materijala, može dovesti do značajne pojave iscvetavanja koje je najčešće vrlo teško predvideti. Korozija keramičkih građevinskih materijala povezana je sa prodorom vode odnosno vlage u zidanu konstrukciju., Damage and degradation of ceramic building materials, in exploitation, can be the result of chemical corrosion / chemical reactions between water and ceramic body constituents, dissolution of soluble salts, hydrating and crystallizing pressures and efflorescence of dissolved salts on product surface. The complexity of this occurrence of releasing the soluble salts is conditioned by the fact also that very small quantities of salts the content of which often does not exceed even the hundredth part of one percent of the total mass of brick may lead to the significant occurring of releasing which most frequently is hardly to be foreseen. The releasing of the soluble salts is connected with the penetration of water, that is, moisture, into the built construction.",
publisher = "Inženjersko društvo za koroziju, Beograd",
journal = "Zaštita materijala",
title = "Korozija građevinskih konstrukcionih keramičkih materijala",
pages = "27-21",
number = "3",
volume = "48",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_56"
}
Vasić, R., Radojević, Z.,& Vasić, M.. (2007). Korozija građevinskih konstrukcionih keramičkih materijala. in Zaštita materijala
Inženjersko društvo za koroziju, Beograd., 48(3), 21-27.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_56
Vasić R, Radojević Z, Vasić M. Korozija građevinskih konstrukcionih keramičkih materijala. in Zaštita materijala. 2007;48(3):21-27.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_56 .
Vasić, Radomir, Radojević, Zagorka, Vasić, Miloš, "Korozija građevinskih konstrukcionih keramičkih materijala" in Zaštita materijala, 48, no. 3 (2007):21-27,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_56 .

Koroziono dejstvo rastvornih soli u zidovima od opeka

Vasić, Radomir; Radojević, Zagorka

(Inženjersko društvo za koroziju, Beograd, 2005)

TY - JOUR
AU - Vasić, Radomir
AU - Radojević, Zagorka
PY - 2005
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/46
AB - U radu je dat kratak prikaz, pojave eflorescencije rastvornih soli kod opeka ugrađenih u fasadne zidove. Oštećenja fasadnih opeka povezano je sa prodorom vode u zidove. Oštećenje i degradacija opeka nastaje u uslovima eksploatacije kao rezultat hidratacionih ili kristalizacionih pritisaka odnosno nastanka i pojave rastvornih soli na površini opeka. Specijalna pažnja posvećena je pojavi rastvornih soli nastalih kao rezultat hemijske reakcije između cemetnog maltera i opeka u specijalnim klimatskim uslovima. Na osnovu analize više slučajeva iz prakse ukazan je način nastanka i metode za indentifikaciju rastvornih soli. U principu zaštita zidova se vrši na taj način što se sprečava prodor vode u zidove u toku gradnje i dodatnom hidrofobnom zaštitom kompletnih zidova po završetku gradnje.
AB - The paper describes, in short, the appearance of salt efflorescence on facing brick walls building of structure. Deterioration of facing brick is related to the phenomenon of water penetration into the building material. Damage and degradation of facing brick, in exploitation, can be the result of dissolution of hydrating and crystallizing pressures and efflorescence of dissolved salts on product surface. The special attention has been pointed to the appearances of salt effloresce as a chemical reaction between cement mortar and bricks under certain climatic conditions. According to the analysis of the occurrences from practice, the review of methods used for identification and genesis of salt efflorescence, has been also presented. As a principle, protection of facing brick is based on preventing or making it difficult for water to penetrate the material, which is achieved, by additional treatment of all masonry with hydrophobic protective agents.
PB - Inženjersko društvo za koroziju, Beograd
T2 - Zaštita materijala
T1 - Koroziono dejstvo rastvornih soli u zidovima od opeka
EP - 42
IS - 4
SP - 39
VL - 46
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_46
ER - 
@article{
author = "Vasić, Radomir and Radojević, Zagorka",
year = "2005",
abstract = "U radu je dat kratak prikaz, pojave eflorescencije rastvornih soli kod opeka ugrađenih u fasadne zidove. Oštećenja fasadnih opeka povezano je sa prodorom vode u zidove. Oštećenje i degradacija opeka nastaje u uslovima eksploatacije kao rezultat hidratacionih ili kristalizacionih pritisaka odnosno nastanka i pojave rastvornih soli na površini opeka. Specijalna pažnja posvećena je pojavi rastvornih soli nastalih kao rezultat hemijske reakcije između cemetnog maltera i opeka u specijalnim klimatskim uslovima. Na osnovu analize više slučajeva iz prakse ukazan je način nastanka i metode za indentifikaciju rastvornih soli. U principu zaštita zidova se vrši na taj način što se sprečava prodor vode u zidove u toku gradnje i dodatnom hidrofobnom zaštitom kompletnih zidova po završetku gradnje., The paper describes, in short, the appearance of salt efflorescence on facing brick walls building of structure. Deterioration of facing brick is related to the phenomenon of water penetration into the building material. Damage and degradation of facing brick, in exploitation, can be the result of dissolution of hydrating and crystallizing pressures and efflorescence of dissolved salts on product surface. The special attention has been pointed to the appearances of salt effloresce as a chemical reaction between cement mortar and bricks under certain climatic conditions. According to the analysis of the occurrences from practice, the review of methods used for identification and genesis of salt efflorescence, has been also presented. As a principle, protection of facing brick is based on preventing or making it difficult for water to penetrate the material, which is achieved, by additional treatment of all masonry with hydrophobic protective agents.",
publisher = "Inženjersko društvo za koroziju, Beograd",
journal = "Zaštita materijala",
title = "Koroziono dejstvo rastvornih soli u zidovima od opeka",
pages = "42-39",
number = "4",
volume = "46",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_46"
}
Vasić, R.,& Radojević, Z.. (2005). Koroziono dejstvo rastvornih soli u zidovima od opeka. in Zaštita materijala
Inženjersko društvo za koroziju, Beograd., 46(4), 39-42.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_46
Vasić R, Radojević Z. Koroziono dejstvo rastvornih soli u zidovima od opeka. in Zaštita materijala. 2005;46(4):39-42.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_46 .
Vasić, Radomir, Radojević, Zagorka, "Koroziono dejstvo rastvornih soli u zidovima od opeka" in Zaštita materijala, 46, no. 4 (2005):39-42,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_46 .

Analiza matematičkih modela sušenja opekarskih sirovina

Lalić, Željko; Radojević, Zagorka; Vasić, Radomir

(Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista "Izgradnja", Beograd, 2005)

TY - JOUR
AU - Lalić, Željko
AU - Radojević, Zagorka
AU - Vasić, Radomir
PY - 2005
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/41
AB - U ovom radu je ispitana primenljivost dva konvencionalna matematička modela (model tankog sloja i Tomas&Skansi model) kinetike konvektivnog sušenja, uzorka oblika pločice. Ispitivanje je izvršeno u laboratorijskoj recirkulacionoj sušnici u temperaturnom opsegu od 40 do 70ºC. Parametri modela su dobijeni aproksimacijom eksperimentalnih rezultata. Takođe su analizirani uticaji uslova sušenja na parametre matematičkih modela.
AB - In this work, were examined the applicability of two conventional mathematical model (thinlayer equation and Tomas&Skansi model) for convective drying of clay slab. The research was made in laboratory dryer for temperature 40 to 70ºC. Parameters of the selected mathematical models are estimated by fitting them to experimental data. The influences of process conditions on model parameters were also analyzed.
PB - Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista "Izgradnja", Beograd
T2 - Izgradnja
T1 - Analiza matematičkih modela sušenja opekarskih sirovina
T1 - Mathematical model analysis of brick raw materials doping
EP - 174
IS - 7-9
SP - 170
VL - 59
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_41
ER - 
@article{
author = "Lalić, Željko and Radojević, Zagorka and Vasić, Radomir",
year = "2005",
abstract = "U ovom radu je ispitana primenljivost dva konvencionalna matematička modela (model tankog sloja i Tomas&Skansi model) kinetike konvektivnog sušenja, uzorka oblika pločice. Ispitivanje je izvršeno u laboratorijskoj recirkulacionoj sušnici u temperaturnom opsegu od 40 do 70ºC. Parametri modela su dobijeni aproksimacijom eksperimentalnih rezultata. Takođe su analizirani uticaji uslova sušenja na parametre matematičkih modela., In this work, were examined the applicability of two conventional mathematical model (thinlayer equation and Tomas&Skansi model) for convective drying of clay slab. The research was made in laboratory dryer for temperature 40 to 70ºC. Parameters of the selected mathematical models are estimated by fitting them to experimental data. The influences of process conditions on model parameters were also analyzed.",
publisher = "Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista "Izgradnja", Beograd",
journal = "Izgradnja",
title = "Analiza matematičkih modela sušenja opekarskih sirovina, Mathematical model analysis of brick raw materials doping",
pages = "174-170",
number = "7-9",
volume = "59",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_41"
}
Lalić, Ž., Radojević, Z.,& Vasić, R.. (2005). Analiza matematičkih modela sušenja opekarskih sirovina. in Izgradnja
Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista "Izgradnja", Beograd., 59(7-9), 170-174.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_41
Lalić Ž, Radojević Z, Vasić R. Analiza matematičkih modela sušenja opekarskih sirovina. in Izgradnja. 2005;59(7-9):170-174.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_41 .
Lalić, Željko, Radojević, Zagorka, Vasić, Radomir, "Analiza matematičkih modela sušenja opekarskih sirovina" in Izgradnja, 59, no. 7-9 (2005):170-174,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_41 .

Kvalitet opekarskih sirovina u Srbiji i uticaj na kvalitet proizvoda i tehnologiju proizvodnje lesni sedimenti

Radojević, Zagorka; Lalić, Željko; Vasić, Radomir; Mitrović, Aleksandra

(Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista "Izgradnja", Beograd, 2005)

TY - JOUR
AU - Radojević, Zagorka
AU - Lalić, Željko
AU - Vasić, Radomir
AU - Mitrović, Aleksandra
PY - 2005
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/40
AB - Kvalitet opekarskih sirovina u Srbiji varira u širokom opsegu u pogledu hemijskih, mineraloških, granulometrijskih i keramičko-tehnoloških karakteristika. Opekarske sirovine se mogu razvrstati u nekoliko osnovnih tipova i svaki tip ima odgovarajuće prednosti i ograničenja u primeni za proizvodnju određenih proizvoda i asortimana. U ovom radu daju se karakteristike lesnih sedimenata. Analiziran je uticaj kvaliteta lesnih sedimanata na kvalitet opekarskih proizvoda i na tehnološke parametre procesa proizvodnje.
AB - The quality of the brick raw materials in Serbia varies due theirs chemical, mineralogical, grain size characteristics, as well as technological properties. Brick raw materials may be classified in a few main types. For their application in the production of a certain product and assortment very main type has some advantages and limits. In this work we presents characteristics of loess sediments and their influence on production process and quality of the brick product.
PB - Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista "Izgradnja", Beograd
T2 - Izgradnja
T1 - Kvalitet opekarskih sirovina u Srbiji i uticaj na kvalitet proizvoda i tehnologiju proizvodnje lesni sedimenti
T1 - Brick raw materials quality in Serbia and the influence for the products quality and to the production technology - loess sediments
EP - 49
IS - 7-9
SP - 45
VL - 59
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_40
ER - 
@article{
author = "Radojević, Zagorka and Lalić, Željko and Vasić, Radomir and Mitrović, Aleksandra",
year = "2005",
abstract = "Kvalitet opekarskih sirovina u Srbiji varira u širokom opsegu u pogledu hemijskih, mineraloških, granulometrijskih i keramičko-tehnoloških karakteristika. Opekarske sirovine se mogu razvrstati u nekoliko osnovnih tipova i svaki tip ima odgovarajuće prednosti i ograničenja u primeni za proizvodnju određenih proizvoda i asortimana. U ovom radu daju se karakteristike lesnih sedimenata. Analiziran je uticaj kvaliteta lesnih sedimanata na kvalitet opekarskih proizvoda i na tehnološke parametre procesa proizvodnje., The quality of the brick raw materials in Serbia varies due theirs chemical, mineralogical, grain size characteristics, as well as technological properties. Brick raw materials may be classified in a few main types. For their application in the production of a certain product and assortment very main type has some advantages and limits. In this work we presents characteristics of loess sediments and their influence on production process and quality of the brick product.",
publisher = "Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista "Izgradnja", Beograd",
journal = "Izgradnja",
title = "Kvalitet opekarskih sirovina u Srbiji i uticaj na kvalitet proizvoda i tehnologiju proizvodnje lesni sedimenti, Brick raw materials quality in Serbia and the influence for the products quality and to the production technology - loess sediments",
pages = "49-45",
number = "7-9",
volume = "59",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_40"
}
Radojević, Z., Lalić, Ž., Vasić, R.,& Mitrović, A.. (2005). Kvalitet opekarskih sirovina u Srbiji i uticaj na kvalitet proizvoda i tehnologiju proizvodnje lesni sedimenti. in Izgradnja
Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista "Izgradnja", Beograd., 59(7-9), 45-49.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_40
Radojević Z, Lalić Ž, Vasić R, Mitrović A. Kvalitet opekarskih sirovina u Srbiji i uticaj na kvalitet proizvoda i tehnologiju proizvodnje lesni sedimenti. in Izgradnja. 2005;59(7-9):45-49.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_40 .
Radojević, Zagorka, Lalić, Željko, Vasić, Radomir, Mitrović, Aleksandra, "Kvalitet opekarskih sirovina u Srbiji i uticaj na kvalitet proizvoda i tehnologiju proizvodnje lesni sedimenti" in Izgradnja, 59, no. 7-9 (2005):45-49,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_40 .

Istraživanje mogućnosti proizvodnje poroziranih blokova na bazi pratećih sedimenata i sekundarnih sirovina TE 'Kostolac'

Radojević, Zagorka; Vasić, Radomir; Lalić, Željko

(Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista "Izgradnja", Beograd, 2005)

TY - JOUR
AU - Radojević, Zagorka
AU - Vasić, Radomir
AU - Lalić, Željko
PY - 2005
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/48
AB - Pri površinskoj eksploataciji uglja u PK 'Kostolac' odlažu se velike količine pratećih mineralnih sirovina: les, lesoidne gline, plastične gline, pesak i ugljene prašine. Sagorevanjem uglja u termoelektrani kao tehnogena sirovina se pojavljuje i elektrofilterski pepeo. U ovom radu prikazani su laboratorijski rezultati istraživanja u cilju definisanja optimalne sirovinske mešavine za proizvodnju poroziranih šupljih blokova od gline. Takvi proizvodi imaju malu zapreminsku masu i bolja termoizolaciona svojstva, a u samom postupku pečenja se ostvaruju odgovarajuće uštede u energentima. Na taj način, dobio bi se kvalitetan proizvod na bazi otpadnih materijala, čime bi se smanjilo i ekološko zagađivanje čovekove okoline.
AB - Surface exploitation of coal in deposit 'Kostolac', form a large amount of secondary mineral raw materials: loess, loess clay, plastic clay, sand and coal dust. Coal burning in thermoelectric power plant made fly ash, a waste raw material. The paper describes the result of laboratory test with aim to define optimum raw material composites for production porous hollow clay blocks. Porous block have less volume mass, better thermo insulation properties, and in the firing process saving of emergent have been achieved. In such way, we get a good quality building product from waste materials, and it would reduce ecology pollution of human surrounds.
PB - Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista "Izgradnja", Beograd
T2 - Izgradnja
T1 - Istraživanje mogućnosti proizvodnje poroziranih blokova na bazi pratećih sedimenata i sekundarnih sirovina TE 'Kostolac'
T1 - Research possibilities to production porous hollow block from secondary raw materials 'Kostolac'
EP - 169
IS - 7-9
SP - 166
VL - 59
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_48
ER - 
@article{
author = "Radojević, Zagorka and Vasić, Radomir and Lalić, Željko",
year = "2005",
abstract = "Pri površinskoj eksploataciji uglja u PK 'Kostolac' odlažu se velike količine pratećih mineralnih sirovina: les, lesoidne gline, plastične gline, pesak i ugljene prašine. Sagorevanjem uglja u termoelektrani kao tehnogena sirovina se pojavljuje i elektrofilterski pepeo. U ovom radu prikazani su laboratorijski rezultati istraživanja u cilju definisanja optimalne sirovinske mešavine za proizvodnju poroziranih šupljih blokova od gline. Takvi proizvodi imaju malu zapreminsku masu i bolja termoizolaciona svojstva, a u samom postupku pečenja se ostvaruju odgovarajuće uštede u energentima. Na taj način, dobio bi se kvalitetan proizvod na bazi otpadnih materijala, čime bi se smanjilo i ekološko zagađivanje čovekove okoline., Surface exploitation of coal in deposit 'Kostolac', form a large amount of secondary mineral raw materials: loess, loess clay, plastic clay, sand and coal dust. Coal burning in thermoelectric power plant made fly ash, a waste raw material. The paper describes the result of laboratory test with aim to define optimum raw material composites for production porous hollow clay blocks. Porous block have less volume mass, better thermo insulation properties, and in the firing process saving of emergent have been achieved. In such way, we get a good quality building product from waste materials, and it would reduce ecology pollution of human surrounds.",
publisher = "Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista "Izgradnja", Beograd",
journal = "Izgradnja",
title = "Istraživanje mogućnosti proizvodnje poroziranih blokova na bazi pratećih sedimenata i sekundarnih sirovina TE 'Kostolac', Research possibilities to production porous hollow block from secondary raw materials 'Kostolac'",
pages = "169-166",
number = "7-9",
volume = "59",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_48"
}
Radojević, Z., Vasić, R.,& Lalić, Ž.. (2005). Istraživanje mogućnosti proizvodnje poroziranih blokova na bazi pratećih sedimenata i sekundarnih sirovina TE 'Kostolac'. in Izgradnja
Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista "Izgradnja", Beograd., 59(7-9), 166-169.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_48
Radojević Z, Vasić R, Lalić Ž. Istraživanje mogućnosti proizvodnje poroziranih blokova na bazi pratećih sedimenata i sekundarnih sirovina TE 'Kostolac'. in Izgradnja. 2005;59(7-9):166-169.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_48 .
Radojević, Zagorka, Vasić, Radomir, Lalić, Željko, "Istraživanje mogućnosti proizvodnje poroziranih blokova na bazi pratećih sedimenata i sekundarnih sirovina TE 'Kostolac'" in Izgradnja, 59, no. 7-9 (2005):166-169,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_48 .

Possibilities of producing solid bricks from mixtures of plastic brick clay and fly ash

Vasić, Radomir; Lalić, Z.; Radojević, Zagorka; Nešić, LJ

(Trans Tech Publications Ltd, Durnten-Zurich, 2004)

TY - JOUR
AU - Vasić, Radomir
AU - Lalić, Z.
AU - Radojević, Zagorka
AU - Nešić, LJ
PY - 2004
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/34
AB - The paper briefly reviews results of laboratory testing performed in order to establish the possibility of adopting the process of production of solid bricks from plastic clay and fly ash. The experimental results substantiated the possibility of producing high quality solid bricks from these raw materials by the procedure of semi dry forming and firing in brick. making plants. In this way, fly ash from thermoelectric power plant, which is an industrial waste, could be valorized as raw material for production of solid bricks and it would minimize environmental pollution of human environment.
PB - Trans Tech Publications Ltd, Durnten-Zurich
T2 - Euro Ceramics VIII, Pts 1-3
T1 - Possibilities of producing solid bricks from mixtures of plastic brick clay and fly ash
EP - 1672
SP - 1669
VL - 264-268
DO - 10.4028/www.scientific.net/KEM.264-268.1669
ER - 
@article{
author = "Vasić, Radomir and Lalić, Z. and Radojević, Zagorka and Nešić, LJ",
year = "2004",
abstract = "The paper briefly reviews results of laboratory testing performed in order to establish the possibility of adopting the process of production of solid bricks from plastic clay and fly ash. The experimental results substantiated the possibility of producing high quality solid bricks from these raw materials by the procedure of semi dry forming and firing in brick. making plants. In this way, fly ash from thermoelectric power plant, which is an industrial waste, could be valorized as raw material for production of solid bricks and it would minimize environmental pollution of human environment.",
publisher = "Trans Tech Publications Ltd, Durnten-Zurich",
journal = "Euro Ceramics VIII, Pts 1-3",
title = "Possibilities of producing solid bricks from mixtures of plastic brick clay and fly ash",
pages = "1672-1669",
volume = "264-268",
doi = "10.4028/www.scientific.net/KEM.264-268.1669"
}
Vasić, R., Lalić, Z., Radojević, Z.,& Nešić, L.. (2004). Possibilities of producing solid bricks from mixtures of plastic brick clay and fly ash. in Euro Ceramics VIII, Pts 1-3
Trans Tech Publications Ltd, Durnten-Zurich., 264-268, 1669-1672.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.264-268.1669
Vasić R, Lalić Z, Radojević Z, Nešić L. Possibilities of producing solid bricks from mixtures of plastic brick clay and fly ash. in Euro Ceramics VIII, Pts 1-3. 2004;264-268:1669-1672.
doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.264-268.1669 .
Vasić, Radomir, Lalić, Z., Radojević, Zagorka, Nešić, LJ, "Possibilities of producing solid bricks from mixtures of plastic brick clay and fly ash" in Euro Ceramics VIII, Pts 1-3, 264-268 (2004):1669-1672,
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.264-268.1669 . .
3
1

Preparation of flish sediments and their application in brick products manufacturing

Radojević, Zagorka; Vasić, Radomir; Lalić, Z.; Nokić, S; Ujkanović, E

(Trans Tech Publications Ltd, Durnten-Zurich, 2004)

TY - JOUR
AU - Radojević, Zagorka
AU - Vasić, Radomir
AU - Lalić, Z.
AU - Nokić, S
AU - Ujkanović, E
PY - 2004
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/33
AB - Flish sediments represent atypical raw materials: marls, marly shales and shales. This paper presents the results of laboratory tests of shales. The paper points out the similarities and differences in technological characteristics between the raw materials of the same type, but from different deposits. Experimental work includes chemical, mineralogical and grain size analysis of the raw materials, as well as other relevant ceramic characterizations. The paper also presents a new method of preparing atypical raw materials.
PB - Trans Tech Publications Ltd, Durnten-Zurich
T2 - Euro Ceramics VIII, Pts 1-3
T1 - Preparation of flish sediments and their application in brick products manufacturing
EP - 1680
SP - 1677
VL - 264-268
DO - 10.4028/www.scientific.net/KEM.264-268.1677
ER - 
@article{
author = "Radojević, Zagorka and Vasić, Radomir and Lalić, Z. and Nokić, S and Ujkanović, E",
year = "2004",
abstract = "Flish sediments represent atypical raw materials: marls, marly shales and shales. This paper presents the results of laboratory tests of shales. The paper points out the similarities and differences in technological characteristics between the raw materials of the same type, but from different deposits. Experimental work includes chemical, mineralogical and grain size analysis of the raw materials, as well as other relevant ceramic characterizations. The paper also presents a new method of preparing atypical raw materials.",
publisher = "Trans Tech Publications Ltd, Durnten-Zurich",
journal = "Euro Ceramics VIII, Pts 1-3",
title = "Preparation of flish sediments and their application in brick products manufacturing",
pages = "1680-1677",
volume = "264-268",
doi = "10.4028/www.scientific.net/KEM.264-268.1677"
}
Radojević, Z., Vasić, R., Lalić, Z., Nokić, S.,& Ujkanović, E.. (2004). Preparation of flish sediments and their application in brick products manufacturing. in Euro Ceramics VIII, Pts 1-3
Trans Tech Publications Ltd, Durnten-Zurich., 264-268, 1677-1680.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.264-268.1677
Radojević Z, Vasić R, Lalić Z, Nokić S, Ujkanović E. Preparation of flish sediments and their application in brick products manufacturing. in Euro Ceramics VIII, Pts 1-3. 2004;264-268:1677-1680.
doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.264-268.1677 .
Radojević, Zagorka, Vasić, Radomir, Lalić, Z., Nokić, S, Ujkanović, E, "Preparation of flish sediments and their application in brick products manufacturing" in Euro Ceramics VIII, Pts 1-3, 264-268 (2004):1677-1680,
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.264-268.1677 . .

Anionic clay and hydrotalcite synthesis

Radojević, Zagorka; Kostić-Gvozdenović, L.; Vasić, Radomir

(Trans Tech Publications Ltd, Durnten-Zurich, 2002)

TY - JOUR
AU - Radojević, Zagorka
AU - Kostić-Gvozdenović, L.
AU - Vasić, Radomir
PY - 2002
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/22
AB - Anionic clays are becoming more important for their application as catalysts, ion exchangers and adsorbers and for medical applications as well. Anionic clays are also used as stabilizers of dispersive systems of ceramic suspensions and drilling fluids in the oil industry, The anionic clays have an appropriate use in ceramic industry during raw materials activation. This paper presents the results of the hydrotalcite Mg6Al2 (OH)(16)(CO3)(4)H2O synthesis at room temperature of 18 degreesC and pH values of reactant mixtures of pH=12 (synthesis I) and pH=10.5 (synthesis II). The reactants were basic magnesium carbonate (suspended in water) and solutions of AlCl3, Na2CO3 and NaOH. The identification of the synthesized hydrotalcite included the chemical, X-ray, IR, TGA and DTA analyses. The product of the synthesis I is the mixture of the following minerals: hydrotalcite, manasseite, bayerite and brucite. The product of synthesis II is hydrotalcite, together with basic magnesium carbonate that failed to react. The structural formula of synthetic hydrotalcite prepared at room temperature was determined by: [Mg0,64Al0,31(OH)(2)][(CO3)(0,16)0,62H(2)O]. For the synthesized hydrotalcite, the crystal size and morphology, the surface area and hence the catalytic activity varied dramatically with the crystallization temperature. At the crystallization temperature of 60 degreesC only thin, poorly crystallized platelets were obtained and very catalytic activity resulted.
PB - Trans Tech Publications Ltd, Durnten-Zurich
T2 - Euro Ceramics VII, Pt 1-3
T1 - Anionic clay and hydrotalcite synthesis
EP - 1766
SP - 1763
VL - 206-2
DO - 10.4028/www.scientific.net/KEM.206-213.1763
ER - 
@article{
author = "Radojević, Zagorka and Kostić-Gvozdenović, L. and Vasić, Radomir",
year = "2002",
abstract = "Anionic clays are becoming more important for their application as catalysts, ion exchangers and adsorbers and for medical applications as well. Anionic clays are also used as stabilizers of dispersive systems of ceramic suspensions and drilling fluids in the oil industry, The anionic clays have an appropriate use in ceramic industry during raw materials activation. This paper presents the results of the hydrotalcite Mg6Al2 (OH)(16)(CO3)(4)H2O synthesis at room temperature of 18 degreesC and pH values of reactant mixtures of pH=12 (synthesis I) and pH=10.5 (synthesis II). The reactants were basic magnesium carbonate (suspended in water) and solutions of AlCl3, Na2CO3 and NaOH. The identification of the synthesized hydrotalcite included the chemical, X-ray, IR, TGA and DTA analyses. The product of the synthesis I is the mixture of the following minerals: hydrotalcite, manasseite, bayerite and brucite. The product of synthesis II is hydrotalcite, together with basic magnesium carbonate that failed to react. The structural formula of synthetic hydrotalcite prepared at room temperature was determined by: [Mg0,64Al0,31(OH)(2)][(CO3)(0,16)0,62H(2)O]. For the synthesized hydrotalcite, the crystal size and morphology, the surface area and hence the catalytic activity varied dramatically with the crystallization temperature. At the crystallization temperature of 60 degreesC only thin, poorly crystallized platelets were obtained and very catalytic activity resulted.",
publisher = "Trans Tech Publications Ltd, Durnten-Zurich",
journal = "Euro Ceramics VII, Pt 1-3",
title = "Anionic clay and hydrotalcite synthesis",
pages = "1766-1763",
volume = "206-2",
doi = "10.4028/www.scientific.net/KEM.206-213.1763"
}
Radojević, Z., Kostić-Gvozdenović, L.,& Vasić, R.. (2002). Anionic clay and hydrotalcite synthesis. in Euro Ceramics VII, Pt 1-3
Trans Tech Publications Ltd, Durnten-Zurich., 206-2, 1763-1766.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.206-213.1763
Radojević Z, Kostić-Gvozdenović L, Vasić R. Anionic clay and hydrotalcite synthesis. in Euro Ceramics VII, Pt 1-3. 2002;206-2:1763-1766.
doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.206-213.1763 .
Radojević, Zagorka, Kostić-Gvozdenović, L., Vasić, Radomir, "Anionic clay and hydrotalcite synthesis" in Euro Ceramics VII, Pt 1-3, 206-2 (2002):1763-1766,
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.206-213.1763 . .
1
1
2