Senić, Aleksandar

Link to this page

Authority KeyName Variants
90bf6da6-34d8-4d18-b652-178e1c03a65b
 • Senić, Aleksandar (2)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Procena čvrstoće betona pri pritisku, korišćenjem različitih funkcija zrelosti betona - primer iz prakse

Bojović, Dragan; Bašić, Nevena; Janković, Ksenija; Senić, Aleksandar

(Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd, 2018)

TY - JOUR
AU - Bojović, Dragan
AU - Bašić, Nevena
AU - Janković, Ksenija
AU - Senić, Aleksandar
PY - 2018
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/333
AB - Čvrstoća pri pritisku jeste svojstvo koje je veoma značajno u građevinarstvu, te postoji izražena potreba da se razviju metode za praćenje prirasta čvrstoće pri pritisku betona u konstrukciji. Prema zakonskim propisima Republike Srbije, procena čvrstoće pri pritisku betona u konstrukciji radi se na osnovu rezultata dobijenih tokom laboratorijskih ispitivanja u konstantnim uslovima. U radu se koriste rezultati dobijeni u laboratoriji i porede se rezultati dobijeni pomoću metode za merenje zrelosti betona, koje se baziraju na korelaciji između čvrstoće betona, starosti betona i temperaturnih uslova i rezultata dobijenih pomoću ConReg 706 uređaja, koji takođe uzima u obzir temperaturu van betona. Primenjena su dva pristupa za određivanje zrelosti betona - Nurse & Saul i Arrhenius. Za potrebe ovog istaživanja, pripremljene su dve različite betonske mešavine - MB 35 i MB 40, obe klase C30/37. Odabrani konstrukcijski elementi betonirani su tokom leta, na mostu preko reke Save, kod Ostružnice, u blizini Beograda. Testirani elementi mosta jesu kolovozna ploča, naglavna greda i ležišna greda. Ispitivanje je pokazalo da temperatura koja se razvija u masivnim delovima konstrukcije znatno utiče na čvrstoću betona, pored već dobro poznatih faktora, kao što su vodo-cementni odnos, tip i kvalitet komponentnih materijala i drugi.
AB - Compressive strength is a property of significant importance for civil engineering; consequently, there have been strong need for developing method, which will estimate rise of concrete compressive strength in construction. According to Serbian legislation, assessment of compressive strength in construction relies on laboratory results obtained under constant conditions. This paper presents and compares results obtained in laboratory, results obtained by maturity method, which is based on correlation between concrete compressive strength, concrete age and ambient temperature, and the results obtained by ConReg 706 instrument, which also takes in consideration external environment and concrete temperature. Two approaches of maturity method, Nurse & Saul and Arrhenius have been applied. For this research, concrete class C30/37 was used, prepared as two different mix designs, MB35 and MB 40. Casting was performed in summer time in Ostruznica bridge near Belgrade. Elements that were casted are deck slab, pile cup and bearing beam.
PB - Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd
T2 - Građevinski materijali i konstrukcije
T1 - Procena čvrstoće betona pri pritisku, korišćenjem različitih funkcija zrelosti betona - primer iz prakse
T1 - Assessment of concrete compressive strength using different maturity functions: Case study
EP - 65
IS - 3
SP - 55
VL - 61
DO - 10.5937/GRMK1803055B
ER - 
@article{
author = "Bojović, Dragan and Bašić, Nevena and Janković, Ksenija and Senić, Aleksandar",
year = "2018",
abstract = "Čvrstoća pri pritisku jeste svojstvo koje je veoma značajno u građevinarstvu, te postoji izražena potreba da se razviju metode za praćenje prirasta čvrstoće pri pritisku betona u konstrukciji. Prema zakonskim propisima Republike Srbije, procena čvrstoće pri pritisku betona u konstrukciji radi se na osnovu rezultata dobijenih tokom laboratorijskih ispitivanja u konstantnim uslovima. U radu se koriste rezultati dobijeni u laboratoriji i porede se rezultati dobijeni pomoću metode za merenje zrelosti betona, koje se baziraju na korelaciji između čvrstoće betona, starosti betona i temperaturnih uslova i rezultata dobijenih pomoću ConReg 706 uređaja, koji takođe uzima u obzir temperaturu van betona. Primenjena su dva pristupa za određivanje zrelosti betona - Nurse & Saul i Arrhenius. Za potrebe ovog istaživanja, pripremljene su dve različite betonske mešavine - MB 35 i MB 40, obe klase C30/37. Odabrani konstrukcijski elementi betonirani su tokom leta, na mostu preko reke Save, kod Ostružnice, u blizini Beograda. Testirani elementi mosta jesu kolovozna ploča, naglavna greda i ležišna greda. Ispitivanje je pokazalo da temperatura koja se razvija u masivnim delovima konstrukcije znatno utiče na čvrstoću betona, pored već dobro poznatih faktora, kao što su vodo-cementni odnos, tip i kvalitet komponentnih materijala i drugi., Compressive strength is a property of significant importance for civil engineering; consequently, there have been strong need for developing method, which will estimate rise of concrete compressive strength in construction. According to Serbian legislation, assessment of compressive strength in construction relies on laboratory results obtained under constant conditions. This paper presents and compares results obtained in laboratory, results obtained by maturity method, which is based on correlation between concrete compressive strength, concrete age and ambient temperature, and the results obtained by ConReg 706 instrument, which also takes in consideration external environment and concrete temperature. Two approaches of maturity method, Nurse & Saul and Arrhenius have been applied. For this research, concrete class C30/37 was used, prepared as two different mix designs, MB35 and MB 40. Casting was performed in summer time in Ostruznica bridge near Belgrade. Elements that were casted are deck slab, pile cup and bearing beam.",
publisher = "Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd",
journal = "Građevinski materijali i konstrukcije",
title = "Procena čvrstoće betona pri pritisku, korišćenjem različitih funkcija zrelosti betona - primer iz prakse, Assessment of concrete compressive strength using different maturity functions: Case study",
pages = "65-55",
number = "3",
volume = "61",
doi = "10.5937/GRMK1803055B"
}
Bojović, D., Bašić, N., Janković, K.,& Senić, A.. (2018). Procena čvrstoće betona pri pritisku, korišćenjem različitih funkcija zrelosti betona - primer iz prakse. in Građevinski materijali i konstrukcije
Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd., 61(3), 55-65.
https://doi.org/10.5937/GRMK1803055B
Bojović D, Bašić N, Janković K, Senić A. Procena čvrstoće betona pri pritisku, korišćenjem različitih funkcija zrelosti betona - primer iz prakse. in Građevinski materijali i konstrukcije. 2018;61(3):55-65.
doi:10.5937/GRMK1803055B .
Bojović, Dragan, Bašić, Nevena, Janković, Ksenija, Senić, Aleksandar, "Procena čvrstoće betona pri pritisku, korišćenjem različitih funkcija zrelosti betona - primer iz prakse" in Građevinski materijali i konstrukcije, 61, no. 3 (2018):55-65,
https://doi.org/10.5937/GRMK1803055B . .
1
1

Određivanje in-situ koeficijenta trenja i imperfekcije kablova za prednaprezanje

Bojović, Dragan; Aranđelović, Bojan; Janković, Ksenija; Senić, Aleksandar; Stojanović, Marko

(Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd, 2017)

TY - JOUR
AU - Bojović, Dragan
AU - Aranđelović, Bojan
AU - Janković, Ksenija
AU - Senić, Aleksandar
AU - Stojanović, Marko
PY - 2017
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/316
AB - Prednaprezanjem konstruktivnih elemenata omogućava se povećavanje raspona armiranobetonskih konstrukcija. Pri projektovanju i dimenzionisanju prednapregnutih armiranobetonskih konstrukcija, neophodno je poznavanje, odnosno usvajanje većeg broja parametara koji su empirijski određeni. Za prednapregnute konstrukcije od osnovnog je značaja da se odredi nivo sile naprezanja kablova. Nivo sile prednaprezanja, pored drugih parametara, umnogome zavisi od koeficijenta trenja kablova i koeficijenta imperfekcije izvođenja. Ovi koeficijenti definisani su standardima za projektovanje ili su ih definisali proizvođači sistema prednaprezanja. Koeficijenti su definisani u širokim opsezima, dok je za projektovanje neophodno poznavanje što tačnijih vrednosti, kako bi se dobio dobar projekat i jeftinija konstrukcija. Putem eksperimentalnog rada in-situ, određen je opseg vrednosti koeficijenta trenja kablova i upoređen je sa standardom definisanim opsezima.
AB - Prestressing structural elements allows an increase in the spans of reinforced concrete structures. In the design and dimensioning of prestressed reinforced concrete structures it is necessary to know, that is to adopt a number of parameters which are empirically determined. Determining the level of the tension force of the cables is of primary importance for prestressed structures. The level of tensioning force, in addition to other parameters, greatly depends on the friction coefficient of cables and the imperfection coefficient of execution. These coefficients are defined by standards for the design or by the manufacturer of the prestressing system. The coefficients are defined in wide ranges, while for the design, the knowledge of the most accurate values is necessary in order to obtain a good design and cheaper structures. Through experimental work in-situ the range of the values of the coefficient of friction of cables is determined and compared with ranges defined by the standard.
PB - Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd
T2 - Građevinski materijali i konstrukcije
T1 - Određivanje in-situ koeficijenta trenja i imperfekcije kablova za prednaprezanje
T1 - Determination of the in situ coefficient of friction and imperfection of prestressing cables
EP - 56
IS - 2
SP - 49
VL - 60
DO - 10.5937/grmk1702049B
ER - 
@article{
author = "Bojović, Dragan and Aranđelović, Bojan and Janković, Ksenija and Senić, Aleksandar and Stojanović, Marko",
year = "2017",
abstract = "Prednaprezanjem konstruktivnih elemenata omogućava se povećavanje raspona armiranobetonskih konstrukcija. Pri projektovanju i dimenzionisanju prednapregnutih armiranobetonskih konstrukcija, neophodno je poznavanje, odnosno usvajanje većeg broja parametara koji su empirijski određeni. Za prednapregnute konstrukcije od osnovnog je značaja da se odredi nivo sile naprezanja kablova. Nivo sile prednaprezanja, pored drugih parametara, umnogome zavisi od koeficijenta trenja kablova i koeficijenta imperfekcije izvođenja. Ovi koeficijenti definisani su standardima za projektovanje ili su ih definisali proizvođači sistema prednaprezanja. Koeficijenti su definisani u širokim opsezima, dok je za projektovanje neophodno poznavanje što tačnijih vrednosti, kako bi se dobio dobar projekat i jeftinija konstrukcija. Putem eksperimentalnog rada in-situ, određen je opseg vrednosti koeficijenta trenja kablova i upoređen je sa standardom definisanim opsezima., Prestressing structural elements allows an increase in the spans of reinforced concrete structures. In the design and dimensioning of prestressed reinforced concrete structures it is necessary to know, that is to adopt a number of parameters which are empirically determined. Determining the level of the tension force of the cables is of primary importance for prestressed structures. The level of tensioning force, in addition to other parameters, greatly depends on the friction coefficient of cables and the imperfection coefficient of execution. These coefficients are defined by standards for the design or by the manufacturer of the prestressing system. The coefficients are defined in wide ranges, while for the design, the knowledge of the most accurate values is necessary in order to obtain a good design and cheaper structures. Through experimental work in-situ the range of the values of the coefficient of friction of cables is determined and compared with ranges defined by the standard.",
publisher = "Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd",
journal = "Građevinski materijali i konstrukcije",
title = "Određivanje in-situ koeficijenta trenja i imperfekcije kablova za prednaprezanje, Determination of the in situ coefficient of friction and imperfection of prestressing cables",
pages = "56-49",
number = "2",
volume = "60",
doi = "10.5937/grmk1702049B"
}
Bojović, D., Aranđelović, B., Janković, K., Senić, A.,& Stojanović, M.. (2017). Određivanje in-situ koeficijenta trenja i imperfekcije kablova za prednaprezanje. in Građevinski materijali i konstrukcije
Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd., 60(2), 49-56.
https://doi.org/10.5937/grmk1702049B
Bojović D, Aranđelović B, Janković K, Senić A, Stojanović M. Određivanje in-situ koeficijenta trenja i imperfekcije kablova za prednaprezanje. in Građevinski materijali i konstrukcije. 2017;60(2):49-56.
doi:10.5937/grmk1702049B .
Bojović, Dragan, Aranđelović, Bojan, Janković, Ksenija, Senić, Aleksandar, Stojanović, Marko, "Određivanje in-situ koeficijenta trenja i imperfekcije kablova za prednaprezanje" in Građevinski materijali i konstrukcije, 60, no. 2 (2017):49-56,
https://doi.org/10.5937/grmk1702049B . .