Urošević, Dragoljub

Link to this page

Authority KeyName Variants
8cb5f981-144b-4216-a17c-149e09ca1ff7
 • Urošević, Dragoljub (4)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Makroskopska i mikroskopska identifikacija ostatka na situ 0,063 mm ležišta glina u Srbiji

Dević, Snežana; Radojević, Zagorka; Urošević, Dragoljub

(Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor i Komitet za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina, Resavica, 2007)

TY - JOUR
AU - Dević, Snežana
AU - Radojević, Zagorka
AU - Urošević, Dragoljub
PY - 2007
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/60
AB - Kao sto je poznato, naša zemlja je veoma bogata nalazištima glina. Glina pojedinih ležišta koristi se za proizvodnju keramičkih proizvoda, kvalitetne fasadne opeke, crepa i monte, dok se glina lošijeg kvaliteta, sa odgovarajućom pripremom, koristi za proizvodnju opeke u opekarskoj industriji. Rad prikazuje ostatke na situ 0,063 mm različitih ležišta gline koja se koristi najčešće u opekarskoj industriji. U radu su ispitani uzorci ležišta "Staro Lojze", "Vrbovac", "TM Plana", "Kovačica", "Žabalj" i "Nadalj". Rezultati dobijeni makroskopskom i mikroskopskom identifikacijom ukazuju na različitost ostatka na situ 0,063 mm u pogledu izgleda, mineralnog sastava, zastupljenosti pojedinih mineralnih satojaka, količine ostatka i dr. Pojedine uzorke odlikuje prisustvo minerala na bazi kalcijske komponente, dok druge karakteriše prisustvo minerala na bazi silicijske komponente. Na bazi kalcijske komponente identifikovani su karbonati koji se pojavljuju u obliku kalcita ili krečnjaka, lesnolokih lutkica ili makrofaunastih fragmenta školjki i puževa, dok se na bazi silicijske komponente naješće sreću kvarc liskuni, feldspati i drugi silikati.
AB - Clay deposits are abundant in Serbia. Some of those deposits provide high quality raw material for ceramic industry, production of facade bricks, roof tiles and blocks. Lower quality raw materials can be used after an adequate dressing for production of building bricks. Sieve 0.063 mm residues of clays from few deposits most often used in domestic tile industry are presented in this paper. These deposits are "Staro Lojze", "Vrbovac", "TM Plana" "Kovačica", "Žabalj" and "Nadalj". The results obtained by macroscopic and microscopic identification of 0.063 mm sieve residues have shown significant differences in their mineral composition and content, visual appearance and mass percent of the residue in the sample. The samples have generally shown two composition types: a) calcium-carbonate and b) silicate. Calcium-carbonate type residues contain mostly calcite, limestone, loess nodules and shell (bivalves and gastropods) fragments. Silicate type residues most often contain quartz, micas, feldspars and other silicate mineral fragments.
PB - Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor i Komitet za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina, Resavica
T2 - Rudarski radovi, Bor
T1 - Makroskopska i mikroskopska identifikacija ostatka na situ 0,063 mm ležišta glina u Srbiji
T1 - Macroscopy and microscopy identification of the residue on sieve 0.063 mm of the clay deposits in Serbia
EP - 24
IS - 1
SP - 19
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_60
ER - 
@article{
author = "Dević, Snežana and Radojević, Zagorka and Urošević, Dragoljub",
year = "2007",
abstract = "Kao sto je poznato, naša zemlja je veoma bogata nalazištima glina. Glina pojedinih ležišta koristi se za proizvodnju keramičkih proizvoda, kvalitetne fasadne opeke, crepa i monte, dok se glina lošijeg kvaliteta, sa odgovarajućom pripremom, koristi za proizvodnju opeke u opekarskoj industriji. Rad prikazuje ostatke na situ 0,063 mm različitih ležišta gline koja se koristi najčešće u opekarskoj industriji. U radu su ispitani uzorci ležišta "Staro Lojze", "Vrbovac", "TM Plana", "Kovačica", "Žabalj" i "Nadalj". Rezultati dobijeni makroskopskom i mikroskopskom identifikacijom ukazuju na različitost ostatka na situ 0,063 mm u pogledu izgleda, mineralnog sastava, zastupljenosti pojedinih mineralnih satojaka, količine ostatka i dr. Pojedine uzorke odlikuje prisustvo minerala na bazi kalcijske komponente, dok druge karakteriše prisustvo minerala na bazi silicijske komponente. Na bazi kalcijske komponente identifikovani su karbonati koji se pojavljuju u obliku kalcita ili krečnjaka, lesnolokih lutkica ili makrofaunastih fragmenta školjki i puževa, dok se na bazi silicijske komponente naješće sreću kvarc liskuni, feldspati i drugi silikati., Clay deposits are abundant in Serbia. Some of those deposits provide high quality raw material for ceramic industry, production of facade bricks, roof tiles and blocks. Lower quality raw materials can be used after an adequate dressing for production of building bricks. Sieve 0.063 mm residues of clays from few deposits most often used in domestic tile industry are presented in this paper. These deposits are "Staro Lojze", "Vrbovac", "TM Plana" "Kovačica", "Žabalj" and "Nadalj". The results obtained by macroscopic and microscopic identification of 0.063 mm sieve residues have shown significant differences in their mineral composition and content, visual appearance and mass percent of the residue in the sample. The samples have generally shown two composition types: a) calcium-carbonate and b) silicate. Calcium-carbonate type residues contain mostly calcite, limestone, loess nodules and shell (bivalves and gastropods) fragments. Silicate type residues most often contain quartz, micas, feldspars and other silicate mineral fragments.",
publisher = "Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor i Komitet za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina, Resavica",
journal = "Rudarski radovi, Bor",
title = "Makroskopska i mikroskopska identifikacija ostatka na situ 0,063 mm ležišta glina u Srbiji, Macroscopy and microscopy identification of the residue on sieve 0.063 mm of the clay deposits in Serbia",
pages = "24-19",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_60"
}
Dević, S., Radojević, Z.,& Urošević, D.. (2007). Makroskopska i mikroskopska identifikacija ostatka na situ 0,063 mm ležišta glina u Srbiji. in Rudarski radovi, Bor
Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor i Komitet za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina, Resavica.(1), 19-24.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_60
Dević S, Radojević Z, Urošević D. Makroskopska i mikroskopska identifikacija ostatka na situ 0,063 mm ležišta glina u Srbiji. in Rudarski radovi, Bor. 2007;(1):19-24.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_60 .
Dević, Snežana, Radojević, Zagorka, Urošević, Dragoljub, "Makroskopska i mikroskopska identifikacija ostatka na situ 0,063 mm ležišta glina u Srbiji" in Rudarski radovi, Bor, no. 1 (2007):19-24,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_60 .

Harmonizacija normativnog zakonodavstva SCG sa EU u oblasti prirodnog kamena i agregata

Delić-Nikolić, Ivana; Urošević, Dragoljub; Ivović, Branko

(Poslovna politika AD, Beograd, 2006)

TY - JOUR
AU - Delić-Nikolić, Ivana
AU - Urošević, Dragoljub
AU - Ivović, Branko
PY - 2006
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/55
AB - Harmonizovani EN standardi iz oblasti kamena i kamenih agregata u budućnosti će zameniti postojeće JUS standarde. Broj ovih standarda, kao i u njima navedenih normativnih referenci i metoda ispitivanja je znatan. U sadašnjem momentu, putem Zavoda za standardizaciju i komisije za kamen, u kojoj su angažovani stručnjaci Institute za ispitivanje materijala, obavlja se prevođenje određenih Evropskih standarda, kao bi se izvršile pripreme za njihovo preuzimanje, odnosno usvajanje i primenu. Postupak implementacije ovih standarda i principa zakonodavstva EU i preuzimanje u naše nacionalno zakonodavstvo biće težak i veoma zahtevan posao. Zajedničko angažovanje i napori državnih organa, stručnih institucija i proizvođača omogućiće prihvatanje ovih standarda, kao dela infrastrukture sistema kvaliteta na nivou SCG.
PB - Poslovna politika AD, Beograd
T2 - Kvalitet
T1 - Harmonizacija normativnog zakonodavstva SCG sa EU u oblasti prirodnog kamena i agregata
EP - 75
IS - 3-4
SP - 74
VL - 16
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_55
ER - 
@article{
author = "Delić-Nikolić, Ivana and Urošević, Dragoljub and Ivović, Branko",
year = "2006",
abstract = "Harmonizovani EN standardi iz oblasti kamena i kamenih agregata u budućnosti će zameniti postojeće JUS standarde. Broj ovih standarda, kao i u njima navedenih normativnih referenci i metoda ispitivanja je znatan. U sadašnjem momentu, putem Zavoda za standardizaciju i komisije za kamen, u kojoj su angažovani stručnjaci Institute za ispitivanje materijala, obavlja se prevođenje određenih Evropskih standarda, kao bi se izvršile pripreme za njihovo preuzimanje, odnosno usvajanje i primenu. Postupak implementacije ovih standarda i principa zakonodavstva EU i preuzimanje u naše nacionalno zakonodavstvo biće težak i veoma zahtevan posao. Zajedničko angažovanje i napori državnih organa, stručnih institucija i proizvođača omogućiće prihvatanje ovih standarda, kao dela infrastrukture sistema kvaliteta na nivou SCG.",
publisher = "Poslovna politika AD, Beograd",
journal = "Kvalitet",
title = "Harmonizacija normativnog zakonodavstva SCG sa EU u oblasti prirodnog kamena i agregata",
pages = "75-74",
number = "3-4",
volume = "16",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_55"
}
Delić-Nikolić, I., Urošević, D.,& Ivović, B.. (2006). Harmonizacija normativnog zakonodavstva SCG sa EU u oblasti prirodnog kamena i agregata. in Kvalitet
Poslovna politika AD, Beograd., 16(3-4), 74-75.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_55
Delić-Nikolić I, Urošević D, Ivović B. Harmonizacija normativnog zakonodavstva SCG sa EU u oblasti prirodnog kamena i agregata. in Kvalitet. 2006;16(3-4):74-75.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_55 .
Delić-Nikolić, Ivana, Urošević, Dragoljub, Ivović, Branko, "Harmonizacija normativnog zakonodavstva SCG sa EU u oblasti prirodnog kamena i agregata" in Kvalitet, 16, no. 3-4 (2006):74-75,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_55 .

Prilog izradi doklmentacije o proceni utiсаја na životnu sredinu - model netehničkog kraćeg prikaza podataka iz studije

Urošević, Dragoljub; Delić-Nikolić, Ivana

(Poslovna politika AD, Beograd, 2006)

TY - JOUR
AU - Urošević, Dragoljub
AU - Delić-Nikolić, Ivana
PY - 2006
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/54
AB - Cilj modela netehničkog kraćeg prikaza podataka iz studije o proceni uticaja na životnu sredinu, je da pored ispunjenja zakonskih obaveza realizatora studije, u pogledu upoznavanja šire javnosti, ukaže i na elemente koji mogu da imaju i širu primenu. Na primer: unificiranost svih izveštaja, mogućnost obaveštavanja šireg kruga zainteresovanih pravnih i fizičkih lica, pravovremene primedbe i predlozi iz zainteresovane sfere formiranje odgovarajuće datoteke i nekom centru (pravilnik o evidenciji ili sl), praćenje usklađenosti faznog razvoja operatera sa funkcionisanjem sistema zaštite životne sredine, korektivne mere u cilju zaštite životne sredine izrada elaborata o proceni vrednosti kapitala preduzeća i dr. Posebno se ističe mogućnost korišćenja "netehničkog kraćeg prikaza" za komercijalnu namenu u fazi primene portfolija o projektu radi privatizacije ili kupoprodaje preduzeća. Model, takođe, može da se koristi i za izradu Pravilnika o sadržaju i obimu netehničkog kraćeg prikaza.
PB - Poslovna politika AD, Beograd
T2 - Kvalitet
T1 - Prilog izradi doklmentacije o proceni utiсаја na životnu sredinu - model netehničkog kraćeg prikaza podataka iz studije
EP - 65
IS - 5-6
SP - 63
VL - 16
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_54
ER - 
@article{
author = "Urošević, Dragoljub and Delić-Nikolić, Ivana",
year = "2006",
abstract = "Cilj modela netehničkog kraćeg prikaza podataka iz studije o proceni uticaja na životnu sredinu, je da pored ispunjenja zakonskih obaveza realizatora studije, u pogledu upoznavanja šire javnosti, ukaže i na elemente koji mogu da imaju i širu primenu. Na primer: unificiranost svih izveštaja, mogućnost obaveštavanja šireg kruga zainteresovanih pravnih i fizičkih lica, pravovremene primedbe i predlozi iz zainteresovane sfere formiranje odgovarajuće datoteke i nekom centru (pravilnik o evidenciji ili sl), praćenje usklađenosti faznog razvoja operatera sa funkcionisanjem sistema zaštite životne sredine, korektivne mere u cilju zaštite životne sredine izrada elaborata o proceni vrednosti kapitala preduzeća i dr. Posebno se ističe mogućnost korišćenja "netehničkog kraćeg prikaza" za komercijalnu namenu u fazi primene portfolija o projektu radi privatizacije ili kupoprodaje preduzeća. Model, takođe, može da se koristi i za izradu Pravilnika o sadržaju i obimu netehničkog kraćeg prikaza.",
publisher = "Poslovna politika AD, Beograd",
journal = "Kvalitet",
title = "Prilog izradi doklmentacije o proceni utiсаја na životnu sredinu - model netehničkog kraćeg prikaza podataka iz studije",
pages = "65-63",
number = "5-6",
volume = "16",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_54"
}
Urošević, D.,& Delić-Nikolić, I.. (2006). Prilog izradi doklmentacije o proceni utiсаја na životnu sredinu - model netehničkog kraćeg prikaza podataka iz studije. in Kvalitet
Poslovna politika AD, Beograd., 16(5-6), 63-65.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_54
Urošević D, Delić-Nikolić I. Prilog izradi doklmentacije o proceni utiсаја na životnu sredinu - model netehničkog kraćeg prikaza podataka iz studije. in Kvalitet. 2006;16(5-6):63-65.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_54 .
Urošević, Dragoljub, Delić-Nikolić, Ivana, "Prilog izradi doklmentacije o proceni utiсаја na životnu sredinu - model netehničkog kraćeg prikaza podataka iz studije" in Kvalitet, 16, no. 5-6 (2006):63-65,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_54 .

Mogućnosti upotrebe granodiorita ležišta 'Brajkovac''

Urošević, Dragoljub; Dević, Snežana; Delić-Nikolić, Ivana; Cocic, Mira

(Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor i Komitet za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina, Resavica, 2005)

TY - JOUR
AU - Urošević, Dragoljub
AU - Dević, Snežana
AU - Delić-Nikolić, Ivana
AU - Cocic, Mira
PY - 2005
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/37
AB - Cilj rada je bio da se na osnovu nekadašnjih i najnovijih rezultata ispitivanja karaktera granodiorita ležišta "Brajkovac" pronađu neke novije mogućnosti njegove primene. Dosadašnja ispitivanja granodiorita iz ovog ležišta pružila su potvrdu njegove upotrebljivosti u oblasti građavinarstva i arhitekture [1] [2]. Pored već postojeće primene u oblasti građevinarstva i arhitekture, granodiorit ovog ležišta može naći svoju primenu (za oblaganja) kao ukrasni kamen, zatim za izradu manjih ukrasnih predmeta u kombinaciji sa metalom, ali i za proizvodnju ploča od veštačkog ukrasnog kamena gde bi se koristili otpaci - sitniji delovi granodiorita. Posebnom tehnologijom i obradom, uz dodatak veziva, nekog punila mogle bi se proizvoditi ploče različite veličine, oblika i željenog izgleda. Pojedine firme u svetu već koriste tehnologije za izradu ploča i predmeta od veštačkog kamena koji je dobijen korišćenjem prirodnog kamena. Poznato je da se na bazi prirodnog bazalta dobija veštački liveni bazalt željene strukture i karakteristika za raznovrsnu namenu.
AB - The main objective of this paper is to find new possibilities for the utilisation of granodiorite from the deposit Brajkovac on the basis of both former and latest investigation results. Previous investigations of granodiorite from this deposit confirmed the viability of its use in building industry [1 ], [2 ]. Apart from its current application in building industry the granodiorite from this deposit may be also used for overlying as ornamental stone and for the production of smaller decorative objects in combination with metal parts. Finer particles or leftovers of granodiorite may also be used for the production artificial ornamental stone by introducing fillers as binding agents to manufacture tiles and panels of different sizes, shapes and features. Presently, some companies in the world are already applying the technology for the production of artificial stone from waste-stone material. Namely, the technology for the production of artificially made basalt casts from naturally- occurred basalt rock is already well-known and applied for the production of a series of objects of desired structure and features, and for different purposes.
PB - Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor i Komitet za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina, Resavica
T2 - Rudarski radovi, Bor
T1 - Mogućnosti upotrebe granodiorita ležišta 'Brajkovac''
T1 - Possibilities for the utilization of granodiorite extracted from the deposit 'Brajkovac''
EP - 15
IS - 2
SP - 10
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_37
ER - 
@article{
author = "Urošević, Dragoljub and Dević, Snežana and Delić-Nikolić, Ivana and Cocic, Mira",
year = "2005",
abstract = "Cilj rada je bio da se na osnovu nekadašnjih i najnovijih rezultata ispitivanja karaktera granodiorita ležišta "Brajkovac" pronađu neke novije mogućnosti njegove primene. Dosadašnja ispitivanja granodiorita iz ovog ležišta pružila su potvrdu njegove upotrebljivosti u oblasti građavinarstva i arhitekture [1] [2]. Pored već postojeće primene u oblasti građevinarstva i arhitekture, granodiorit ovog ležišta može naći svoju primenu (za oblaganja) kao ukrasni kamen, zatim za izradu manjih ukrasnih predmeta u kombinaciji sa metalom, ali i za proizvodnju ploča od veštačkog ukrasnog kamena gde bi se koristili otpaci - sitniji delovi granodiorita. Posebnom tehnologijom i obradom, uz dodatak veziva, nekog punila mogle bi se proizvoditi ploče različite veličine, oblika i željenog izgleda. Pojedine firme u svetu već koriste tehnologije za izradu ploča i predmeta od veštačkog kamena koji je dobijen korišćenjem prirodnog kamena. Poznato je da se na bazi prirodnog bazalta dobija veštački liveni bazalt željene strukture i karakteristika za raznovrsnu namenu., The main objective of this paper is to find new possibilities for the utilisation of granodiorite from the deposit Brajkovac on the basis of both former and latest investigation results. Previous investigations of granodiorite from this deposit confirmed the viability of its use in building industry [1 ], [2 ]. Apart from its current application in building industry the granodiorite from this deposit may be also used for overlying as ornamental stone and for the production of smaller decorative objects in combination with metal parts. Finer particles or leftovers of granodiorite may also be used for the production artificial ornamental stone by introducing fillers as binding agents to manufacture tiles and panels of different sizes, shapes and features. Presently, some companies in the world are already applying the technology for the production of artificial stone from waste-stone material. Namely, the technology for the production of artificially made basalt casts from naturally- occurred basalt rock is already well-known and applied for the production of a series of objects of desired structure and features, and for different purposes.",
publisher = "Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor i Komitet za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina, Resavica",
journal = "Rudarski radovi, Bor",
title = "Mogućnosti upotrebe granodiorita ležišta 'Brajkovac'', Possibilities for the utilization of granodiorite extracted from the deposit 'Brajkovac''",
pages = "15-10",
number = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_37"
}
Urošević, D., Dević, S., Delić-Nikolić, I.,& Cocic, M.. (2005). Mogućnosti upotrebe granodiorita ležišta 'Brajkovac''. in Rudarski radovi, Bor
Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor i Komitet za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina, Resavica.(2), 10-15.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_37
Urošević D, Dević S, Delić-Nikolić I, Cocic M. Mogućnosti upotrebe granodiorita ležišta 'Brajkovac''. in Rudarski radovi, Bor. 2005;(2):10-15.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_37 .
Urošević, Dragoljub, Dević, Snežana, Delić-Nikolić, Ivana, Cocic, Mira, "Mogućnosti upotrebe granodiorita ležišta 'Brajkovac''" in Rudarski radovi, Bor, no. 2 (2005):10-15,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_37 .