Popović, Ljiljana

Link to this page

Authority KeyName Variants
1ad247d1-cf4e-41ec-afcd-3acaa1f98796
 • Popović, Ljiljana (1)
Projects

Author's Bibliography

Komparativna analiza ispitivanja požarnootpornih vrata prema srpskim standardima

Ilić, Snežana; Popović, Ljiljana; Ćosić, Đorđe

(Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2021)

TY - CONF
AU - Ilić, Snežana
AU - Popović, Ljiljana
AU - Ćosić, Đorđe
PY - 2021
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/442
AB - Prilikom zaštite zgrada od požara neophodno je podeliti objekte na požarne sektore.
Kako ne bi došlo do prenosa vatre iz jednog požarnog sektora u drugi, potrebno je ugraditi
požarnootporna vrata. Sva ugrađena požarnootporna vrata moraju da poseduju dokaz o
otpornosti prema požaru, čija se vrednost dobija ispitivanjem u akreditovanoj laboratoriji.
Ispitivanje može da se izvrši prema dva standarda: SRPS U.J1.160 iz 1988. godine, kao i SRPS
EN 1634-1 iz 2018. godine.
U radu je predstavljena komparativna analiza između dva standarda u kojima su dati uslovi u
peći, način ugradnje uzorka, oprema koja se koristi za ispitivanje, kao i vrednost za otpornost
prema požaru. Standard SRPS EN 1634-1 mnogo detaljnije opisuje način ugradnje, postavljane
termoparova, proces ispitivanja, kao i vrednost za otpornost prema požaru u odnosu kako je to
dato u SRPS U.J1.160.
PB - Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
C3 - Zbornik radova- 15. međunarodna naučna konferencija „Planiranje projektovanje, građenje i obnova graditeljstva iNDiS 2021“, Novi Sad
T1 - Komparativna analiza ispitivanja požarnootpornih vrata prema srpskim standardima
EP - 1027
SP - 1020
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_442
ER - 
@conference{
author = "Ilić, Snežana and Popović, Ljiljana and Ćosić, Đorđe",
year = "2021",
abstract = "Prilikom zaštite zgrada od požara neophodno je podeliti objekte na požarne sektore.
Kako ne bi došlo do prenosa vatre iz jednog požarnog sektora u drugi, potrebno je ugraditi
požarnootporna vrata. Sva ugrađena požarnootporna vrata moraju da poseduju dokaz o
otpornosti prema požaru, čija se vrednost dobija ispitivanjem u akreditovanoj laboratoriji.
Ispitivanje može da se izvrši prema dva standarda: SRPS U.J1.160 iz 1988. godine, kao i SRPS
EN 1634-1 iz 2018. godine.
U radu je predstavljena komparativna analiza između dva standarda u kojima su dati uslovi u
peći, način ugradnje uzorka, oprema koja se koristi za ispitivanje, kao i vrednost za otpornost
prema požaru. Standard SRPS EN 1634-1 mnogo detaljnije opisuje način ugradnje, postavljane
termoparova, proces ispitivanja, kao i vrednost za otpornost prema požaru u odnosu kako je to
dato u SRPS U.J1.160.",
publisher = "Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad",
journal = "Zbornik radova- 15. međunarodna naučna konferencija „Planiranje projektovanje, građenje i obnova graditeljstva iNDiS 2021“, Novi Sad",
title = "Komparativna analiza ispitivanja požarnootpornih vrata prema srpskim standardima",
pages = "1027-1020",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_442"
}
Ilić, S., Popović, L.,& Ćosić, Đ.. (2021). Komparativna analiza ispitivanja požarnootpornih vrata prema srpskim standardima. in Zbornik radova- 15. međunarodna naučna konferencija „Planiranje projektovanje, građenje i obnova graditeljstva iNDiS 2021“, Novi Sad
Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad., 1020-1027.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_442
Ilić S, Popović L, Ćosić Đ. Komparativna analiza ispitivanja požarnootpornih vrata prema srpskim standardima. in Zbornik radova- 15. međunarodna naučna konferencija „Planiranje projektovanje, građenje i obnova graditeljstva iNDiS 2021“, Novi Sad. 2021;:1020-1027.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_442 .
Ilić, Snežana, Popović, Ljiljana, Ćosić, Đorđe, "Komparativna analiza ispitivanja požarnootpornih vrata prema srpskim standardima" in Zbornik radova- 15. međunarodna naučna konferencija „Planiranje projektovanje, građenje i obnova graditeljstva iNDiS 2021“, Novi Sad (2021):1020-1027,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_442 .