Ivanišević, Dragiša

Link to this page

Authority KeyName Variants
db7d2cab-5c20-42cc-93be-9bf45f43ca56
 • Ivanišević, Dragiša (2)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Grejna ploča za merenje toplotne provodljivosti građevinskih materijala

Ivanišević, Dragiša; Kijanović, Aleksandar; Mirković-Marjanović, Milica; Ilić, Snežana; Janković, Ksenija

(Institut IMS, 2022)

TY - GEN
AU - Ivanišević, Dragiša
AU - Kijanović, Aleksandar
AU - Mirković-Marjanović, Milica
AU - Ilić, Snežana
AU - Janković, Ksenija
PY - 2022
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/554
AB - Tehničko rešenje predstavlja poboljšanu konstrukciju zaštićene grejne ploče (hotguarded plate) za merenje toplotne provodljivosti termoizolacionih materijala
postavljanjem ispitnog uzorka iznad i ispod grejne ploče (standardna simetrična
ispitna konfiguracija). Merenje toplotne provodljivosti vrši se u skladu sa
standardom SRPS U.A2.020.
Ovim rešenjem toplotna provodljivost se proračunava na osnovu vrednosti
izmerenog toplotnog fluksa korišćenjem dva tanka toplotna fluksmetra na toploj
i hladnoj strani ispitivanih uzoraka. Prednost korišćenja fluksmetara na grejnoj i
rashladnoj ploči u odnosu na uobičajen metod za određivanje toplotne
provodljivosti (hot-guarded plate) je u periodu dostizanja stacionarnog stanja koji
je znatno kraći. Na taj način bi se ostvarila sva zahtevana merenja toplotne
provodljivsti termoizolacionih materijala usled povećane potražnje za ovakvom
vrstom ispitivanja u Republici Srbiji.
Kod metoda merenja sa toplotnim fluksmetrima, uobičajeno je da se koristi jedan
fluksmetar na zaštićenoj grejnoj ploči. Kod ovog tehničkog rešenja koriste se dva
toplotna fluksmetra na površini uzorka. Na taj način se precizno može utvrditi
srednja vrednost toplotnog fluksa kroz ispitivani uzorak tj. srednji toplotni fluks
kroz sam uzorak je tačnije određen. Fluksmetri za ovakvu vrstu merenja su
odabrani sa velikom mernom površinom da bi se dobile što merodavnije
vrednosti raspodele toplotnog fluksa po mernoj površi, pri čemu uobičajeno
korišćenje znatno manjih toplotnih fluksmetara.
Novi koncept grejne ploče ne odgovara uobičajenim grejnim pločama koje su
opisane u standardima. Specifičnost ovog dizajna ploče je u smanjenom
toplotnom prekidu – prostor između unutrašnje zaštićene (hot) i spoljašnje
zaštitne (guard) ploče koje zajedno čine predmet ovog tehničkog rešenja.
Veličinom toplotnog prekida od 1 mm popunjenog dvokomponentnim
termoizolacionim lepkom, određena je i minimalna dozvoljena debljina uzorka. 
Na taj način je omogućeno merenje tanjih termoizolacija, tj. povećan je merni
opseg samog uređaja pri ovakvom načinu izrade grejne ploče.
Dodatna prednost u pogledu konstrukcije toplotnog prekida je u formiranju
stepenika čija je osnovna svrha formiranje jednodelne konstrukcije koja se sastoji
od zaštićene (hot) i spoljašnje zaštitne (guard) ploče. Uobičajeno se ovakve ploče
izrađuju iz više segmenata dok je specifičnost ove konstrukcije da se sastoji iz
jednog dela.
Temperaturska razlika između dve ploče se kontroliše korišćenjem termoparova
u diferencijalnom spoju koji su raspoređeni po obimu kontakta dve ploče.
Merenjem naponskog signala za praćenje temperaturne razlike između pomenute
dve ploče mogu se proceniti lateralni gubici između zaštićene i zaštitne ploče i
izmereni naponski signal se može koristiti u svrhe upravljanja.
Grejači zaštićene i zaštitne ploče su ukopani u materijal grejne ploče i napravljeni
su korišćenjem žice za izradu termoparova K tipa. Grejači su vezani na standardni
priključak za termoparove tipa K, koji je fiksiran za grejnu ploču. Preko fiksiranih
priključaka ostvareno je napajanje grejača naponskim dvokanalnim nezavisnim
izvorom. Korišćene su rashladne ploče koje su hlađene korišćem automatzovanog
rashladnog kupatila sa propisanom površinskom fluktuacijom temperature
rashladne površi od 0,1°C.
Validacija grejne ploče je izvršena učešćem u međulaboratorijskom poređenju.
PB - Institut IMS
T2 - Pregled naučnih i stručnih rezultata Instituta IMS u 2022. godini
T1 - Grejna ploča za merenje toplotne provodljivosti građevinskih materijala
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_554
ER - 
@misc{
author = "Ivanišević, Dragiša and Kijanović, Aleksandar and Mirković-Marjanović, Milica and Ilić, Snežana and Janković, Ksenija",
year = "2022",
abstract = "Tehničko rešenje predstavlja poboljšanu konstrukciju zaštićene grejne ploče (hotguarded plate) za merenje toplotne provodljivosti termoizolacionih materijala
postavljanjem ispitnog uzorka iznad i ispod grejne ploče (standardna simetrična
ispitna konfiguracija). Merenje toplotne provodljivosti vrši se u skladu sa
standardom SRPS U.A2.020.
Ovim rešenjem toplotna provodljivost se proračunava na osnovu vrednosti
izmerenog toplotnog fluksa korišćenjem dva tanka toplotna fluksmetra na toploj
i hladnoj strani ispitivanih uzoraka. Prednost korišćenja fluksmetara na grejnoj i
rashladnoj ploči u odnosu na uobičajen metod za određivanje toplotne
provodljivosti (hot-guarded plate) je u periodu dostizanja stacionarnog stanja koji
je znatno kraći. Na taj način bi se ostvarila sva zahtevana merenja toplotne
provodljivsti termoizolacionih materijala usled povećane potražnje za ovakvom
vrstom ispitivanja u Republici Srbiji.
Kod metoda merenja sa toplotnim fluksmetrima, uobičajeno je da se koristi jedan
fluksmetar na zaštićenoj grejnoj ploči. Kod ovog tehničkog rešenja koriste se dva
toplotna fluksmetra na površini uzorka. Na taj način se precizno može utvrditi
srednja vrednost toplotnog fluksa kroz ispitivani uzorak tj. srednji toplotni fluks
kroz sam uzorak je tačnije određen. Fluksmetri za ovakvu vrstu merenja su
odabrani sa velikom mernom površinom da bi se dobile što merodavnije
vrednosti raspodele toplotnog fluksa po mernoj površi, pri čemu uobičajeno
korišćenje znatno manjih toplotnih fluksmetara.
Novi koncept grejne ploče ne odgovara uobičajenim grejnim pločama koje su
opisane u standardima. Specifičnost ovog dizajna ploče je u smanjenom
toplotnom prekidu – prostor između unutrašnje zaštićene (hot) i spoljašnje
zaštitne (guard) ploče koje zajedno čine predmet ovog tehničkog rešenja.
Veličinom toplotnog prekida od 1 mm popunjenog dvokomponentnim
termoizolacionim lepkom, određena je i minimalna dozvoljena debljina uzorka. 
Na taj način je omogućeno merenje tanjih termoizolacija, tj. povećan je merni
opseg samog uređaja pri ovakvom načinu izrade grejne ploče.
Dodatna prednost u pogledu konstrukcije toplotnog prekida je u formiranju
stepenika čija je osnovna svrha formiranje jednodelne konstrukcije koja se sastoji
od zaštićene (hot) i spoljašnje zaštitne (guard) ploče. Uobičajeno se ovakve ploče
izrađuju iz više segmenata dok je specifičnost ove konstrukcije da se sastoji iz
jednog dela.
Temperaturska razlika između dve ploče se kontroliše korišćenjem termoparova
u diferencijalnom spoju koji su raspoređeni po obimu kontakta dve ploče.
Merenjem naponskog signala za praćenje temperaturne razlike između pomenute
dve ploče mogu se proceniti lateralni gubici između zaštićene i zaštitne ploče i
izmereni naponski signal se može koristiti u svrhe upravljanja.
Grejači zaštićene i zaštitne ploče su ukopani u materijal grejne ploče i napravljeni
su korišćenjem žice za izradu termoparova K tipa. Grejači su vezani na standardni
priključak za termoparove tipa K, koji je fiksiran za grejnu ploču. Preko fiksiranih
priključaka ostvareno je napajanje grejača naponskim dvokanalnim nezavisnim
izvorom. Korišćene su rashladne ploče koje su hlađene korišćem automatzovanog
rashladnog kupatila sa propisanom površinskom fluktuacijom temperature
rashladne površi od 0,1°C.
Validacija grejne ploče je izvršena učešćem u međulaboratorijskom poređenju.",
publisher = "Institut IMS",
journal = "Pregled naučnih i stručnih rezultata Instituta IMS u 2022. godini",
title = "Grejna ploča za merenje toplotne provodljivosti građevinskih materijala",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_554"
}
Ivanišević, D., Kijanović, A., Mirković-Marjanović, M., Ilić, S.,& Janković, K.. (2022). Grejna ploča za merenje toplotne provodljivosti građevinskih materijala. in Pregled naučnih i stručnih rezultata Instituta IMS u 2022. godini
Institut IMS..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_554
Ivanišević D, Kijanović A, Mirković-Marjanović M, Ilić S, Janković K. Grejna ploča za merenje toplotne provodljivosti građevinskih materijala. in Pregled naučnih i stručnih rezultata Instituta IMS u 2022. godini. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_554 .
Ivanišević, Dragiša, Kijanović, Aleksandar, Mirković-Marjanović, Milica, Ilić, Snežana, Janković, Ksenija, "Grejna ploča za merenje toplotne provodljivosti građevinskih materijala" in Pregled naučnih i stručnih rezultata Instituta IMS u 2022. godini (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_554 .

Toplotna svojstva glinenih proizvoda i energetska efikasnost zgrada

Drpić, Mirjana; Ivanišević, Dragiša; Radojević, Zagorka

(Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista "Izgradnja", Beograd, 2011)

TY - JOUR
AU - Drpić, Mirjana
AU - Ivanišević, Dragiša
AU - Radojević, Zagorka
PY - 2011
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/134
AB - U radu se razmatraju toplotna svojstva glinenih proizvoda u termičkom omotaču zgrade sa aspekta principa energerske efikasnosti saglasno EPBD2, CEN/TR 15615 ('Umbrella document') i CPD 89/106/EEC.
AB - In this paper there are considered clay products thermal properties in the building's thermal envelope, with the aspects of relevant energies efficiency principles in accordance with EPBD2, CEN/TR 15615 ('Umbrella document') and CPD 89/106/EEC.
PB - Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista "Izgradnja", Beograd
T2 - Izgradnja
T1 - Toplotna svojstva glinenih proizvoda i energetska efikasnost zgrada
T1 - Clay products thermal properties and energy efficiency of buildings
EP - 601
IS - 9-10
SP - 596
VL - 65
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_134
ER - 
@article{
author = "Drpić, Mirjana and Ivanišević, Dragiša and Radojević, Zagorka",
year = "2011",
abstract = "U radu se razmatraju toplotna svojstva glinenih proizvoda u termičkom omotaču zgrade sa aspekta principa energerske efikasnosti saglasno EPBD2, CEN/TR 15615 ('Umbrella document') i CPD 89/106/EEC., In this paper there are considered clay products thermal properties in the building's thermal envelope, with the aspects of relevant energies efficiency principles in accordance with EPBD2, CEN/TR 15615 ('Umbrella document') and CPD 89/106/EEC.",
publisher = "Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista "Izgradnja", Beograd",
journal = "Izgradnja",
title = "Toplotna svojstva glinenih proizvoda i energetska efikasnost zgrada, Clay products thermal properties and energy efficiency of buildings",
pages = "601-596",
number = "9-10",
volume = "65",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_134"
}
Drpić, M., Ivanišević, D.,& Radojević, Z.. (2011). Toplotna svojstva glinenih proizvoda i energetska efikasnost zgrada. in Izgradnja
Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista "Izgradnja", Beograd., 65(9-10), 596-601.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_134
Drpić M, Ivanišević D, Radojević Z. Toplotna svojstva glinenih proizvoda i energetska efikasnost zgrada. in Izgradnja. 2011;65(9-10):596-601.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_134 .
Drpić, Mirjana, Ivanišević, Dragiša, Radojević, Zagorka, "Toplotna svojstva glinenih proizvoda i energetska efikasnost zgrada" in Izgradnja, 65, no. 9-10 (2011):596-601,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_134 .