Brčić, Stanko

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-0188-4288
 • Brčić, Stanko (2)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Pregled savremenih seizmičkih analiza i načina uvođenja prigušenja u njima

Ćosić, Mladen; Folić, Radomir; Brčić, Stanko

(Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd, 2017)

TY - JOUR
AU - Ćosić, Mladen
AU - Folić, Radomir
AU - Brčić, Stanko
PY - 2017
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/305
AB - Autori rada su, na osnovu analize velikog broja naučnih radova, dali prikaz sopstvene originalne sistematizacije seizmičkih analiza konstrukcija, a veliki deo njih je razvijen u poslednje dve decenije. Seizmičke analize su klasifikovane generalno u dve (četiri) grupe: linearne i nelinearne statičke analize; i linearne i nelinearne dinamičke analize. Posebno su klasifikovane analize nelinearnog seizmičkog odgovora konstrukcija, a posebno analize ciljnog pomeranja kojim se definiše odnos seizmičkog zahteva i seizmičkog odgovora. S druge strane, klasifikacija je sprovedena i u funkciji da li se nelinearan odgovor sistema dobija primenom inkrementalno-iterativnih procedura ili primenom poluiterativnih i/ili poluinkrementalnih procedura. Nelinearne dinamičke analize su klasifikovane prema konceptu matematičke formulacije, odnosno da li se zasnivaju na samo jednoj dinamičkoj analizi, većem broju dinamičkih analiza ili dobijaju rešenja u kombinaciji s drugim metodama. Primenom sprovedene sistematizacije seizmičkih analiza može se vrlo efikasno razmotriti koji tip analize je optimalan za analizu konstrukcija i koji tip analize je potrebno uzeti u obzir u fazi preliminarnih i finalnih analiza za naučna istraživanja i stručne projekte. U radu su, takođe, prikazani aspekti modeliranja prigušenja u analizi konstrukcija sistematizacijom tipova prigušenja i formiranim dijagramima tokova, a u zavisnosti od tipa primenjene analize: linearne i nelinearne, statičke i dinamičke. Sistematizacija prigušenja je sprovedena prema načinu uvođenja u proračun i to preko prigušenja materijala, prigušenja elemenata veze i prigušenja koja se direktno uvode u analize, a koje se sprovode u kapacitativnom, vremenskom i frekventnom domenu. Primenom razvijenih dijagrama tokova, u procesu kreiranja numeričkih modela konstrukcija, može se vrlo efikasno razmotriti koji tip prigušenja treba odabrati i na koji način uvesti prigušenje u analizu konstrukcija. Takođe, primenom razvijenih dijagrama tokova mogu se definisati i alternativni pristupi uvođenja prigušenja u analizu konstrukcija.
AB - The authors of the paper, on the basis of the analysis of a large number of scientific papers, presented their original systematization of seismic analyses of structures, where a large number of them were developed during the last twenty years. Seismic analyses are generally classified into two (four) groups: Linear Static Analyses (LSA) and Nonlinear Static Analyses (NSA), and Linear Dynamic Analyses (LDA) and Nonlinear Dynamic Analyses (NDA). The analyses of nonlinear seismic structural response were classified separately from the Target Displacement Analyses (TDA) which defines the relationship of the seismic demand and seismic response. On the other hand, classification was also conducted depending on whether a nonlinear response of the system is obtained by the implementation of incremental-iterative procedures or by implementation of semi-iterative and/or semi-incremental procedures. NDA were classified according to the concept of mathematical formulation, i.e. whether they are based on only one dynamic analysis, several dynamic analyses or they are solved in combination with other methods. By implementing the conducted systematization of seismic analyses, one can efficiently consider which type of analysis is optimal for structural analysis and which type of analysis should be taken into account in the phase of preliminary and final analyses in the course of scientific research and professional projects. This paper also presents the aspects of damping modelling in structural analysis through the systematization of damping types and flowcharts, depending on the type of analysis applied: linear and nonlinear, static and dynamic. Damping has been systematized based on the way it was introduced into calculations, i.e. over material damping, link element damping and damping directly introduced into the analyses which are conducted in capacitive, time and frequency domains. In the process of creating numerical structural models, the type of damping and the way of its introduction into structural analysis can be very efficiently selected by applying the flow charts developed. By applying the developed flowcharts, alternative approaches to the introduction of damping into structural analysis can also be defined.
PB - Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd
T2 - Građevinski materijali i konstrukcije
T1 - Pregled savremenih seizmičkih analiza i načina uvođenja prigušenja u njima
T1 - An overview of modern seismic analyses with different ways of damping introduction
EP - 30
IS - 1
SP - 3
VL - 60
DO - 10.5937/grmk1701003C
ER - 
@article{
author = "Ćosić, Mladen and Folić, Radomir and Brčić, Stanko",
year = "2017",
abstract = "Autori rada su, na osnovu analize velikog broja naučnih radova, dali prikaz sopstvene originalne sistematizacije seizmičkih analiza konstrukcija, a veliki deo njih je razvijen u poslednje dve decenije. Seizmičke analize su klasifikovane generalno u dve (četiri) grupe: linearne i nelinearne statičke analize; i linearne i nelinearne dinamičke analize. Posebno su klasifikovane analize nelinearnog seizmičkog odgovora konstrukcija, a posebno analize ciljnog pomeranja kojim se definiše odnos seizmičkog zahteva i seizmičkog odgovora. S druge strane, klasifikacija je sprovedena i u funkciji da li se nelinearan odgovor sistema dobija primenom inkrementalno-iterativnih procedura ili primenom poluiterativnih i/ili poluinkrementalnih procedura. Nelinearne dinamičke analize su klasifikovane prema konceptu matematičke formulacije, odnosno da li se zasnivaju na samo jednoj dinamičkoj analizi, većem broju dinamičkih analiza ili dobijaju rešenja u kombinaciji s drugim metodama. Primenom sprovedene sistematizacije seizmičkih analiza može se vrlo efikasno razmotriti koji tip analize je optimalan za analizu konstrukcija i koji tip analize je potrebno uzeti u obzir u fazi preliminarnih i finalnih analiza za naučna istraživanja i stručne projekte. U radu su, takođe, prikazani aspekti modeliranja prigušenja u analizi konstrukcija sistematizacijom tipova prigušenja i formiranim dijagramima tokova, a u zavisnosti od tipa primenjene analize: linearne i nelinearne, statičke i dinamičke. Sistematizacija prigušenja je sprovedena prema načinu uvođenja u proračun i to preko prigušenja materijala, prigušenja elemenata veze i prigušenja koja se direktno uvode u analize, a koje se sprovode u kapacitativnom, vremenskom i frekventnom domenu. Primenom razvijenih dijagrama tokova, u procesu kreiranja numeričkih modela konstrukcija, može se vrlo efikasno razmotriti koji tip prigušenja treba odabrati i na koji način uvesti prigušenje u analizu konstrukcija. Takođe, primenom razvijenih dijagrama tokova mogu se definisati i alternativni pristupi uvođenja prigušenja u analizu konstrukcija., The authors of the paper, on the basis of the analysis of a large number of scientific papers, presented their original systematization of seismic analyses of structures, where a large number of them were developed during the last twenty years. Seismic analyses are generally classified into two (four) groups: Linear Static Analyses (LSA) and Nonlinear Static Analyses (NSA), and Linear Dynamic Analyses (LDA) and Nonlinear Dynamic Analyses (NDA). The analyses of nonlinear seismic structural response were classified separately from the Target Displacement Analyses (TDA) which defines the relationship of the seismic demand and seismic response. On the other hand, classification was also conducted depending on whether a nonlinear response of the system is obtained by the implementation of incremental-iterative procedures or by implementation of semi-iterative and/or semi-incremental procedures. NDA were classified according to the concept of mathematical formulation, i.e. whether they are based on only one dynamic analysis, several dynamic analyses or they are solved in combination with other methods. By implementing the conducted systematization of seismic analyses, one can efficiently consider which type of analysis is optimal for structural analysis and which type of analysis should be taken into account in the phase of preliminary and final analyses in the course of scientific research and professional projects. This paper also presents the aspects of damping modelling in structural analysis through the systematization of damping types and flowcharts, depending on the type of analysis applied: linear and nonlinear, static and dynamic. Damping has been systematized based on the way it was introduced into calculations, i.e. over material damping, link element damping and damping directly introduced into the analyses which are conducted in capacitive, time and frequency domains. In the process of creating numerical structural models, the type of damping and the way of its introduction into structural analysis can be very efficiently selected by applying the flow charts developed. By applying the developed flowcharts, alternative approaches to the introduction of damping into structural analysis can also be defined.",
publisher = "Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd",
journal = "Građevinski materijali i konstrukcije",
title = "Pregled savremenih seizmičkih analiza i načina uvođenja prigušenja u njima, An overview of modern seismic analyses with different ways of damping introduction",
pages = "30-3",
number = "1",
volume = "60",
doi = "10.5937/grmk1701003C"
}
Ćosić, M., Folić, R.,& Brčić, S.. (2017). Pregled savremenih seizmičkih analiza i načina uvođenja prigušenja u njima. in Građevinski materijali i konstrukcije
Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd., 60(1), 3-30.
https://doi.org/10.5937/grmk1701003C
Ćosić M, Folić R, Brčić S. Pregled savremenih seizmičkih analiza i načina uvođenja prigušenja u njima. in Građevinski materijali i konstrukcije. 2017;60(1):3-30.
doi:10.5937/grmk1701003C .
Ćosić, Mladen, Folić, Radomir, Brčić, Stanko, "Pregled savremenih seizmičkih analiza i načina uvođenja prigušenja u njima" in Građevinski materijali i konstrukcije, 60, no. 1 (2017):3-30,
https://doi.org/10.5937/grmk1701003C . .
6
7

Metodologija pripreme i obrade akcelerograma za linearne i nelinearne seizmičke analize konstrukcija

Ćosić, Mladen; Brčić, Stanko

(2012)

TY - JOUR
AU - Ćosić, Mladen
AU - Brčić, Stanko
PY - 2012
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/616
AB - U radu je dat prikaz metodologije za pripremu i obradu akcelerograma koji se koriste za
seizmički proračun konstrukcija. Definisani su termini i detaljnije obrazložene procedure koje
se sprovode nad akcelerogramima kao što su: selekcija, formatiranje, konvertovanje, skaliranje,
kalkulacija, procesiranje, kompatibilizacija, normalizacija, filtriranje, generisanje i transformacija.
Ove procedure se izvršavaju u vremenskom, frekventnom, FFT frekventnom, FFT frekventno-
vremenskom i kapacitativnom domenu. Jasno su postavljene granice između procedura
definisanjem termina za svaku po na osob, tako da su pojedine procedure međusobno autonomne,
ali sa druge strane matematičke formulacije i fizikalnost problema određenih procedura se
preklapaju ili su komplementarne.
T2 - Časopis Izgradnja
T1 - Metodologija pripreme i obrade akcelerograma za linearne i nelinearne seizmičke analize konstrukcija
EP - 526
IS - 11-12
SP - 511
VL - 66
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_616
ER - 
@article{
author = "Ćosić, Mladen and Brčić, Stanko",
year = "2012",
abstract = "U radu je dat prikaz metodologije za pripremu i obradu akcelerograma koji se koriste za
seizmički proračun konstrukcija. Definisani su termini i detaljnije obrazložene procedure koje
se sprovode nad akcelerogramima kao što su: selekcija, formatiranje, konvertovanje, skaliranje,
kalkulacija, procesiranje, kompatibilizacija, normalizacija, filtriranje, generisanje i transformacija.
Ove procedure se izvršavaju u vremenskom, frekventnom, FFT frekventnom, FFT frekventno-
vremenskom i kapacitativnom domenu. Jasno su postavljene granice između procedura
definisanjem termina za svaku po na osob, tako da su pojedine procedure međusobno autonomne,
ali sa druge strane matematičke formulacije i fizikalnost problema određenih procedura se
preklapaju ili su komplementarne.",
journal = "Časopis Izgradnja",
title = "Metodologija pripreme i obrade akcelerograma za linearne i nelinearne seizmičke analize konstrukcija",
pages = "526-511",
number = "11-12",
volume = "66",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_616"
}
Ćosić, M.,& Brčić, S.. (2012). Metodologija pripreme i obrade akcelerograma za linearne i nelinearne seizmičke analize konstrukcija. in Časopis Izgradnja, 66(11-12), 511-526.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_616
Ćosić M, Brčić S. Metodologija pripreme i obrade akcelerograma za linearne i nelinearne seizmičke analize konstrukcija. in Časopis Izgradnja. 2012;66(11-12):511-526.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_616 .
Ćosić, Mladen, Brčić, Stanko, "Metodologija pripreme i obrade akcelerograma za linearne i nelinearne seizmičke analize konstrukcija" in Časopis Izgradnja, 66, no. 11-12 (2012):511-526,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_616 .