Radisavljević, Igor

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-8523-0993
 • Radisavljević, Igor (4)
Projects

Author's Bibliography

Mehahička i strukturna svojstva spojeva od raznorodnih aluminijumskih legura zavarenih FSW postupkom

Radisavljević, Igor; Živković, Aleksandar; Radović, Nenad; Grabulov, Vencislav

(DUZS - Društvo za unapređivanje zavarivanja u Srbiji, Beograd, 2017)

TY - JOUR
AU - Radisavljević, Igor
AU - Živković, Aleksandar
AU - Radović, Nenad
AU - Grabulov, Vencislav
PY - 2017
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/318
AB - U radu su predstavljeni rezultati strukturnih i mehaničkih ispitivanja sučeonih spojeva raznorodnih aluminijumskih legura AlCu4,5Mg (AA2024) i AlMg4,5Mn (AA5083) zavarenih postupkom FSW. Primenom optimizovang alata za zavarivanje, spojene su ploče debljine 6 mm. Međusobni položaj ploča u spoju je variran tako da je u prvom slučaju ploča od AA2024 pozicionirana na strani napredovanja a ploča od AA5083 na povratnoj strani spoja. U drugom slučaju položaj ploča je bio obrnut. Korišćeni su sledeći parametri zavarivanja: brzina rotacije alata nije menjana i iznosila je 750 obr/min a brzina zavarivanja iznosila je 73 i 93 mm/min. Dobijeni su spojevi bez prisustva grešaka i sa glatkom odnosno prihvatljivo ravnom površinom spoja. Analiziran je uticaj parametra zavarivanja na dobijenu strukturu i mehanička svojstva spoja. Oblik grumena i u njemu prisutnih koncentričnih krugova, zavisi od brzine zavarivanja i položaja ploča u spoju. Do loma uvek dolazi na strani spoja gde je pozicionirana ploča od legure AA5083. Karakteristično je da se lom uvek dešava na rastojanju od oko 21 mm od centra spoja.
AB - In this work, the structural and mechanical properties of friction stir welded dissimilar butt joints of AA2024-T351 to AA5083-H112 aluminum alloys were evaluated. Plates of 6 mm thick were friction stir welded with optimized tool. In the first case, plate of AA2024 was positioned on the advancing and plate of AA5083 was on the retreating side of the weld. In second case, position of the plate was opposite. Specimens were welded using rotation rate of 750 rpm and welding speed of 73 and 93 mm/min. Specimens were defect free, with good or acceptable weld surface. The effects of rotation and lateral speed of the welding tool were related to structural features and mechanical properties. The structural appearances of concentric rings in the nugget zone were controlled by tool speed and plate position. Structural analysis of the joint cross-section, revealed the distinct lamellar bands. The joints consistently failed on the AA5083 aluminum alloy plate. Failures were observed through the heat-affected zone at distance of approximately 21 mm from weld center.
PB - DUZS - Društvo za unapređivanje zavarivanja u Srbiji, Beograd
T2 - Zavarivanje i zavarene konstrukcije
T1 - Mehahička i strukturna svojstva spojeva od raznorodnih aluminijumskih legura zavarenih FSW postupkom
T1 - Mechanical and structural properties of friction stir weld of dissimilar aluminum alloys
EP - 18
IS - 1
SP - 11
VL - 62
DO - 10.5937/zzk1701011R
ER - 
@article{
author = "Radisavljević, Igor and Živković, Aleksandar and Radović, Nenad and Grabulov, Vencislav",
year = "2017",
abstract = "U radu su predstavljeni rezultati strukturnih i mehaničkih ispitivanja sučeonih spojeva raznorodnih aluminijumskih legura AlCu4,5Mg (AA2024) i AlMg4,5Mn (AA5083) zavarenih postupkom FSW. Primenom optimizovang alata za zavarivanje, spojene su ploče debljine 6 mm. Međusobni položaj ploča u spoju je variran tako da je u prvom slučaju ploča od AA2024 pozicionirana na strani napredovanja a ploča od AA5083 na povratnoj strani spoja. U drugom slučaju položaj ploča je bio obrnut. Korišćeni su sledeći parametri zavarivanja: brzina rotacije alata nije menjana i iznosila je 750 obr/min a brzina zavarivanja iznosila je 73 i 93 mm/min. Dobijeni su spojevi bez prisustva grešaka i sa glatkom odnosno prihvatljivo ravnom površinom spoja. Analiziran je uticaj parametra zavarivanja na dobijenu strukturu i mehanička svojstva spoja. Oblik grumena i u njemu prisutnih koncentričnih krugova, zavisi od brzine zavarivanja i položaja ploča u spoju. Do loma uvek dolazi na strani spoja gde je pozicionirana ploča od legure AA5083. Karakteristično je da se lom uvek dešava na rastojanju od oko 21 mm od centra spoja., In this work, the structural and mechanical properties of friction stir welded dissimilar butt joints of AA2024-T351 to AA5083-H112 aluminum alloys were evaluated. Plates of 6 mm thick were friction stir welded with optimized tool. In the first case, plate of AA2024 was positioned on the advancing and plate of AA5083 was on the retreating side of the weld. In second case, position of the plate was opposite. Specimens were welded using rotation rate of 750 rpm and welding speed of 73 and 93 mm/min. Specimens were defect free, with good or acceptable weld surface. The effects of rotation and lateral speed of the welding tool were related to structural features and mechanical properties. The structural appearances of concentric rings in the nugget zone were controlled by tool speed and plate position. Structural analysis of the joint cross-section, revealed the distinct lamellar bands. The joints consistently failed on the AA5083 aluminum alloy plate. Failures were observed through the heat-affected zone at distance of approximately 21 mm from weld center.",
publisher = "DUZS - Društvo za unapređivanje zavarivanja u Srbiji, Beograd",
journal = "Zavarivanje i zavarene konstrukcije",
title = "Mehahička i strukturna svojstva spojeva od raznorodnih aluminijumskih legura zavarenih FSW postupkom, Mechanical and structural properties of friction stir weld of dissimilar aluminum alloys",
pages = "18-11",
number = "1",
volume = "62",
doi = "10.5937/zzk1701011R"
}
Radisavljević, I., Živković, A., Radović, N.,& Grabulov, V.. (2017). Mehahička i strukturna svojstva spojeva od raznorodnih aluminijumskih legura zavarenih FSW postupkom. in Zavarivanje i zavarene konstrukcije
DUZS - Društvo za unapređivanje zavarivanja u Srbiji, Beograd., 62(1), 11-18.
https://doi.org/10.5937/zzk1701011R
Radisavljević I, Živković A, Radović N, Grabulov V. Mehahička i strukturna svojstva spojeva od raznorodnih aluminijumskih legura zavarenih FSW postupkom. in Zavarivanje i zavarene konstrukcije. 2017;62(1):11-18.
doi:10.5937/zzk1701011R .
Radisavljević, Igor, Živković, Aleksandar, Radović, Nenad, Grabulov, Vencislav, "Mehahička i strukturna svojstva spojeva od raznorodnih aluminijumskih legura zavarenih FSW postupkom" in Zavarivanje i zavarene konstrukcije, 62, no. 1 (2017):11-18,
https://doi.org/10.5937/zzk1701011R . .

Uticaj geometrije trna alata na mehaničke i strukturne karakteristike sučeonog spoja aluminijumske legure 2024-T351 zavarenog postupkom FSW

Radisavljević, Igor; Živković, Aleksandar; Grabulov, Vencislav; Radović, Nenad

(Savez hemijskih inženjera, Beograd, 2015)

TY - JOUR
AU - Radisavljević, Igor
AU - Živković, Aleksandar
AU - Grabulov, Vencislav
AU - Radović, Nenad
PY - 2015
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/282
AB - U radu je ispitivano kakav zajednički, kombinovani uticaj brzina rotacije alata, brzina zavarivanja i mala promena u geometriji trna alata imaju na zavarljivost, mehaničke i strukturne karakteristike sučeonog spoja Al legure 2024-T351 zavarene primenom FSW (zavarivanje trenjem alatom) postupka zavarivanja. Zavarivane su ploče dimenzija 260 mm×65 mm×6 mm. Ploče su pre zavarivanja mašinski obrađene i kruto stegnute za potpornu ploču. Zavarivanje je izvedeno u pravcu valjanja ploča, na alatnoj glodalici prilagođenoj postupku FSW. Dužina svakog zavarenog spoja iznosila je oko 210 mm. Korišćena su dva alata sa veoma slično profilisanim trnovima. Razlika u dizajnu trna alata je u obliku zavojnice, normalna (klasična) kod alata oznake 310 odnosno zaobljena za alat 310-O. Zavarivanje je izvedeno pri brzini rotacije alata od 750 o/min i brzinama zavarivanja 73 i 93 mm/min. Ukupno su zavarene četiri kombinacije spojeva. U svim slučajevima dobijen je zavareni spoj bez prisustva grešaka, sa glatkom odnosno delimično hrapavom površinom zavara. Prisutne su tri različite oblasti u spoju - grumen, zona termomehaničkog uticaja i zona uticaja toplote. Promene u dizajnu trna alata imaju znatnog uticaja na makrostrukturu spoja i raspodelu tvrdoće kroz spoj. Mapiranjem spoja, na osnovu raspodele tvrdoće, određene su oblasti sa najnižim vrednostima tvrdoće a nalaze se u neposrednoj blizini grumena, tačnije na liniji dodira grumena i zone termomehaničkog uticaja. Položaj oblasti najmanje tvrdoće je u saglasnosti sa mestom preloma zateznih epruveta. Efikasnost spoja, kao ocena kvaliteta spoja, je veća kod spojeva zavarenih alatom 310. U zavisnosti od alata, pri istim parametrima zavarivanja dobijene su različite vrednosti zateznih čvrstoća a razlika iznosi do 13%. Pokazano je da mala modifikacija u dizajnu trna alata ima velikog uticaja na formiranje spoja i njegove mehaničke karakteristike.
AB - The aim of this work was to investigate the combined effect of small difference in pin geometry, together with rotation and welding speed on the weldability, mechanical and structural properties of FSW 2024-T351 Al plates. The only difference in tool pin design was the shape of thread: regular and rounded. Specimens were welded using rotation rate of 750 rev/min and welding speeds of 73 and 93 mm/min. Specimens were defect free, with good or acceptable weld surface, in all four cases. Modification in pin design showed strong influence on macro structure and hardness distribution. Weak places are identified as low hardness zone, close to the nugget zone and are in good agreement with fracture location in tensile testing. Weld efficiency, as a measure of weld quality, is better in case of 310 tool, while UTS values can differ up to 13% for the equal welding parameters. Therefore, it can be assumed that small modification in tool design, particularly in pin geometry, can have great influence on weld formation and mechanical properties.
PB - Savez hemijskih inženjera, Beograd
T2 - Hemijska industrija
T1 - Uticaj geometrije trna alata na mehaničke i strukturne karakteristike sučeonog spoja aluminijumske legure 2024-T351 zavarenog postupkom FSW
T1 - Influence of pin geometry on mechanical and structural properties of butt friction stir welded 2024-T351 aluminum alloy
EP - 330
IS - 3
SP - 323
VL - 69
DO - 10.2298/HEMIND131206020R
ER - 
@article{
author = "Radisavljević, Igor and Živković, Aleksandar and Grabulov, Vencislav and Radović, Nenad",
year = "2015",
abstract = "U radu je ispitivano kakav zajednički, kombinovani uticaj brzina rotacije alata, brzina zavarivanja i mala promena u geometriji trna alata imaju na zavarljivost, mehaničke i strukturne karakteristike sučeonog spoja Al legure 2024-T351 zavarene primenom FSW (zavarivanje trenjem alatom) postupka zavarivanja. Zavarivane su ploče dimenzija 260 mm×65 mm×6 mm. Ploče su pre zavarivanja mašinski obrađene i kruto stegnute za potpornu ploču. Zavarivanje je izvedeno u pravcu valjanja ploča, na alatnoj glodalici prilagođenoj postupku FSW. Dužina svakog zavarenog spoja iznosila je oko 210 mm. Korišćena su dva alata sa veoma slično profilisanim trnovima. Razlika u dizajnu trna alata je u obliku zavojnice, normalna (klasična) kod alata oznake 310 odnosno zaobljena za alat 310-O. Zavarivanje je izvedeno pri brzini rotacije alata od 750 o/min i brzinama zavarivanja 73 i 93 mm/min. Ukupno su zavarene četiri kombinacije spojeva. U svim slučajevima dobijen je zavareni spoj bez prisustva grešaka, sa glatkom odnosno delimično hrapavom površinom zavara. Prisutne su tri različite oblasti u spoju - grumen, zona termomehaničkog uticaja i zona uticaja toplote. Promene u dizajnu trna alata imaju znatnog uticaja na makrostrukturu spoja i raspodelu tvrdoće kroz spoj. Mapiranjem spoja, na osnovu raspodele tvrdoće, određene su oblasti sa najnižim vrednostima tvrdoće a nalaze se u neposrednoj blizini grumena, tačnije na liniji dodira grumena i zone termomehaničkog uticaja. Položaj oblasti najmanje tvrdoće je u saglasnosti sa mestom preloma zateznih epruveta. Efikasnost spoja, kao ocena kvaliteta spoja, je veća kod spojeva zavarenih alatom 310. U zavisnosti od alata, pri istim parametrima zavarivanja dobijene su različite vrednosti zateznih čvrstoća a razlika iznosi do 13%. Pokazano je da mala modifikacija u dizajnu trna alata ima velikog uticaja na formiranje spoja i njegove mehaničke karakteristike., The aim of this work was to investigate the combined effect of small difference in pin geometry, together with rotation and welding speed on the weldability, mechanical and structural properties of FSW 2024-T351 Al plates. The only difference in tool pin design was the shape of thread: regular and rounded. Specimens were welded using rotation rate of 750 rev/min and welding speeds of 73 and 93 mm/min. Specimens were defect free, with good or acceptable weld surface, in all four cases. Modification in pin design showed strong influence on macro structure and hardness distribution. Weak places are identified as low hardness zone, close to the nugget zone and are in good agreement with fracture location in tensile testing. Weld efficiency, as a measure of weld quality, is better in case of 310 tool, while UTS values can differ up to 13% for the equal welding parameters. Therefore, it can be assumed that small modification in tool design, particularly in pin geometry, can have great influence on weld formation and mechanical properties.",
publisher = "Savez hemijskih inženjera, Beograd",
journal = "Hemijska industrija",
title = "Uticaj geometrije trna alata na mehaničke i strukturne karakteristike sučeonog spoja aluminijumske legure 2024-T351 zavarenog postupkom FSW, Influence of pin geometry on mechanical and structural properties of butt friction stir welded 2024-T351 aluminum alloy",
pages = "330-323",
number = "3",
volume = "69",
doi = "10.2298/HEMIND131206020R"
}
Radisavljević, I., Živković, A., Grabulov, V.,& Radović, N.. (2015). Uticaj geometrije trna alata na mehaničke i strukturne karakteristike sučeonog spoja aluminijumske legure 2024-T351 zavarenog postupkom FSW. in Hemijska industrija
Savez hemijskih inženjera, Beograd., 69(3), 323-330.
https://doi.org/10.2298/HEMIND131206020R
Radisavljević I, Živković A, Grabulov V, Radović N. Uticaj geometrije trna alata na mehaničke i strukturne karakteristike sučeonog spoja aluminijumske legure 2024-T351 zavarenog postupkom FSW. in Hemijska industrija. 2015;69(3):323-330.
doi:10.2298/HEMIND131206020R .
Radisavljević, Igor, Živković, Aleksandar, Grabulov, Vencislav, Radović, Nenad, "Uticaj geometrije trna alata na mehaničke i strukturne karakteristike sučeonog spoja aluminijumske legure 2024-T351 zavarenog postupkom FSW" in Hemijska industrija, 69, no. 3 (2015):323-330,
https://doi.org/10.2298/HEMIND131206020R . .
15
10
15

Influence of FSW parameters on formation quality and mechanical properties of Al 2024-T351 butt welded joints

Radisavljević, Igor; Živković, Aleksandar; Radović, Nenad; Grabulov, Vencislav

(Elsevier, Amsterdam, 2013)

TY - JOUR
AU - Radisavljević, Igor
AU - Živković, Aleksandar
AU - Radović, Nenad
AU - Grabulov, Vencislav
PY - 2013
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/204
AB - The influence of R/v ratio on joint quality in 2024-T351 aluminum alloy was studied. Specimens were subjected to friction stir welding with the rotation rates of 750, 950 and 1180 r/min and welding speed between 73 and 190 mm/min, providing R/v ratio between 5.00 and 10.27. The welded joints were tested by means of both non-destructive (visual, penetrant and X-ray inspection) and destructive (metallographic, tension and hardness) testing. In all specimens typical zones are revealed, with corresponding differences in grain size. Tensile efficiency of the joints obtained is in the range of 52.2% to 82.3%. The results show that the best quality is obtained at R/v ratio of 8.06, 10.17 and 10.27. This behavior is attributed to the assumption that the material flows around the pin with an optimal speed, i.e. sufficient amount of material is available to fill the gap and prevent tunnel formation. R/v ratio also showed influence on hardness distribution, onion features and crack initiation/propagation zones.
PB - Elsevier, Amsterdam
T2 - Transactions of Nonferrous Metals Society of China
T1 - Influence of FSW parameters on formation quality and mechanical properties of Al 2024-T351 butt welded joints
EP - 3539
IS - 12
SP - 3525
VL - 23
DO - 10.1016/S1003-6326(13)62897-6
ER - 
@article{
author = "Radisavljević, Igor and Živković, Aleksandar and Radović, Nenad and Grabulov, Vencislav",
year = "2013",
abstract = "The influence of R/v ratio on joint quality in 2024-T351 aluminum alloy was studied. Specimens were subjected to friction stir welding with the rotation rates of 750, 950 and 1180 r/min and welding speed between 73 and 190 mm/min, providing R/v ratio between 5.00 and 10.27. The welded joints were tested by means of both non-destructive (visual, penetrant and X-ray inspection) and destructive (metallographic, tension and hardness) testing. In all specimens typical zones are revealed, with corresponding differences in grain size. Tensile efficiency of the joints obtained is in the range of 52.2% to 82.3%. The results show that the best quality is obtained at R/v ratio of 8.06, 10.17 and 10.27. This behavior is attributed to the assumption that the material flows around the pin with an optimal speed, i.e. sufficient amount of material is available to fill the gap and prevent tunnel formation. R/v ratio also showed influence on hardness distribution, onion features and crack initiation/propagation zones.",
publisher = "Elsevier, Amsterdam",
journal = "Transactions of Nonferrous Metals Society of China",
title = "Influence of FSW parameters on formation quality and mechanical properties of Al 2024-T351 butt welded joints",
pages = "3539-3525",
number = "12",
volume = "23",
doi = "10.1016/S1003-6326(13)62897-6"
}
Radisavljević, I., Živković, A., Radović, N.,& Grabulov, V.. (2013). Influence of FSW parameters on formation quality and mechanical properties of Al 2024-T351 butt welded joints. in Transactions of Nonferrous Metals Society of China
Elsevier, Amsterdam., 23(12), 3525-3539.
https://doi.org/10.1016/S1003-6326(13)62897-6
Radisavljević I, Živković A, Radović N, Grabulov V. Influence of FSW parameters on formation quality and mechanical properties of Al 2024-T351 butt welded joints. in Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2013;23(12):3525-3539.
doi:10.1016/S1003-6326(13)62897-6 .
Radisavljević, Igor, Živković, Aleksandar, Radović, Nenad, Grabulov, Vencislav, "Influence of FSW parameters on formation quality and mechanical properties of Al 2024-T351 butt welded joints" in Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 23, no. 12 (2013):3525-3539,
https://doi.org/10.1016/S1003-6326(13)62897-6 . .
51
31
56

Geometry, mechanical properties and mounting of perforated plates for ballistic application

Balos, Sebastian; Grabulov, Vencislav; Šiđanin, Leposava; Pantić, Mladen; Radisavljević, Igor

(Elsevier Sci Ltd, Oxford, 2010)

TY - JOUR
AU - Balos, Sebastian
AU - Grabulov, Vencislav
AU - Šiđanin, Leposava
AU - Pantić, Mladen
AU - Radisavljević, Igor
PY - 2010
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/112
AB - In this paper, the ballistic resistance of perforated plates made of different types of steel, mounting and geometry was investigated. Different types of steel in various heat treatment conditions were tested. Target mounting was also varied: rigid, oblique and hanging. Furthermore, four different perforated plate geometries were tested: two plate thicknesses and two hole diameters. Their behaviour was tested using impact from firing 12.7 mm M-8 API ammunition at eleven perforated plate samples. These samples were placed by means of a steel frame over a 13 mm RHA plate, at two distances. Damaged area on targets was correlated to ballistic resistance of the whole armour to find the optimal perforated plate. It was found that perforated plates, in optimized case offer a frequent fracture of the penetrating core in up to five parts. This debris is unable to penetrate the basic plate, offering mass effectiveness of the whole armour model of 1.76 and the mass effectiveness of the perforated plate of 5.91.
PB - Elsevier Sci Ltd, Oxford
T2 - Materials & Design
T1 - Geometry, mechanical properties and mounting of perforated plates for ballistic application
EP - 2924
IS - 6
SP - 2916
VL - 31
DO - 10.1016/j.matdes.2009.12.031
ER - 
@article{
author = "Balos, Sebastian and Grabulov, Vencislav and Šiđanin, Leposava and Pantić, Mladen and Radisavljević, Igor",
year = "2010",
abstract = "In this paper, the ballistic resistance of perforated plates made of different types of steel, mounting and geometry was investigated. Different types of steel in various heat treatment conditions were tested. Target mounting was also varied: rigid, oblique and hanging. Furthermore, four different perforated plate geometries were tested: two plate thicknesses and two hole diameters. Their behaviour was tested using impact from firing 12.7 mm M-8 API ammunition at eleven perforated plate samples. These samples were placed by means of a steel frame over a 13 mm RHA plate, at two distances. Damaged area on targets was correlated to ballistic resistance of the whole armour to find the optimal perforated plate. It was found that perforated plates, in optimized case offer a frequent fracture of the penetrating core in up to five parts. This debris is unable to penetrate the basic plate, offering mass effectiveness of the whole armour model of 1.76 and the mass effectiveness of the perforated plate of 5.91.",
publisher = "Elsevier Sci Ltd, Oxford",
journal = "Materials & Design",
title = "Geometry, mechanical properties and mounting of perforated plates for ballistic application",
pages = "2924-2916",
number = "6",
volume = "31",
doi = "10.1016/j.matdes.2009.12.031"
}
Balos, S., Grabulov, V., Šiđanin, L., Pantić, M.,& Radisavljević, I.. (2010). Geometry, mechanical properties and mounting of perforated plates for ballistic application. in Materials & Design
Elsevier Sci Ltd, Oxford., 31(6), 2916-2924.
https://doi.org/10.1016/j.matdes.2009.12.031
Balos S, Grabulov V, Šiđanin L, Pantić M, Radisavljević I. Geometry, mechanical properties and mounting of perforated plates for ballistic application. in Materials & Design. 2010;31(6):2916-2924.
doi:10.1016/j.matdes.2009.12.031 .
Balos, Sebastian, Grabulov, Vencislav, Šiđanin, Leposava, Pantić, Mladen, Radisavljević, Igor, "Geometry, mechanical properties and mounting of perforated plates for ballistic application" in Materials & Design, 31, no. 6 (2010):2916-2924,
https://doi.org/10.1016/j.matdes.2009.12.031 . .
27
22
32