Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, projekat:TR31078 i Elektroprivreda Srbije

Link to this page

Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, projekat:TR31078 i Elektroprivreda Srbije

Authors

Publications

Energetske karakteristike briketa od biomase Miskantusa

Dražić, Gordana; Opričić, Mario; Spasojević-Šantić, Tea; Milošević, Dragana

(2016)

TY - JOUR
AU - Dražić, Gordana
AU - Opričić, Mario
AU - Spasojević-Šantić, Tea
AU - Milošević, Dragana
PY - 2016
UR - http://rims.institutims.rs/handle/123456789/419
AB - Cilj ovog rada je uporedna analiza rezultata dobijenih sagorevanjem briketa čiste trske Miskantusa, briketa trske pomešane sa Topolom (Populus Nigra) i čamovinom i mešavine samo Topole i čamovine. Analizom energetskih tehničkih karakteristika briketa poreklom od hibridne vrste Mischantus x giganteus ustanovljeno je da velika produkcija biomase po jedinici površine (10/30 t/ha godišnje) može nadomestiti manjkavosti koje se ogledaju u većem sadržaju pepela (3,3%) i koksa (18,3%), odnosno nešto niže toplotne moći 16,08 MJ/kg u odnosu na brikete od drvne biomase. Predlaže se izrada briketa koji su mešavina Miskantusa i neke druge vrste biomase, gde bi procentualno Miskantus imao veći udeo. Ovim bi se dobili kompaktni briketi, sa niskim procentom vlage, pepela, koksnog ostatka, i zadovoljavajuće toplotne moći, što je i dokazano mešanjem Miskantusa sa Toplom i čamovinom u masenom odnosu 50:25:25. Takođe se može zaključiti da je ekološki i ekonomski isplativije proizvoditi brikete koji imaju veći sadržaj Miskantusa, a manji sadržaj drvne biomase čiji je period razvoja i rasta mnogo duži.
T2 - Energija, ekonomija, ekologija, Vol. 1-2 god XVIII, pp. 74 - 80
T1 - Energetske karakteristike briketa od biomase Miskantusa
VL - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_419
ER - 
@article{
author = "Dražić, Gordana and Opričić, Mario and Spasojević-Šantić, Tea and Milošević, Dragana",
year = "2016",
abstract = "Cilj ovog rada je uporedna analiza rezultata dobijenih sagorevanjem briketa čiste trske Miskantusa, briketa trske pomešane sa Topolom (Populus Nigra) i čamovinom i mešavine samo Topole i čamovine. Analizom energetskih tehničkih karakteristika briketa poreklom od hibridne vrste Mischantus x giganteus ustanovljeno je da velika produkcija biomase po jedinici površine (10/30 t/ha godišnje) može nadomestiti manjkavosti koje se ogledaju u većem sadržaju pepela (3,3%) i koksa (18,3%), odnosno nešto niže toplotne moći 16,08 MJ/kg u odnosu na brikete od drvne biomase. Predlaže se izrada briketa koji su mešavina Miskantusa i neke druge vrste biomase, gde bi procentualno Miskantus imao veći udeo. Ovim bi se dobili kompaktni briketi, sa niskim procentom vlage, pepela, koksnog ostatka, i zadovoljavajuće toplotne moći, što je i dokazano mešanjem Miskantusa sa Toplom i čamovinom u masenom odnosu 50:25:25. Takođe se može zaključiti da je ekološki i ekonomski isplativije proizvoditi brikete koji imaju veći sadržaj Miskantusa, a manji sadržaj drvne biomase čiji je period razvoja i rasta mnogo duži.",
journal = "Energija, ekonomija, ekologija, Vol. 1-2 god XVIII, pp. 74 - 80",
title = "Energetske karakteristike briketa od biomase Miskantusa",
volume = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_419"
}
Dražić, G., Opričić, M., Spasojević-Šantić, T.,& Milošević, D.. (2016). Energetske karakteristike briketa od biomase Miskantusa. in Energija, ekonomija, ekologija, Vol. 1-2 god XVIII, pp. 74 - 80, 1-2.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_419
Dražić G, Opričić M, Spasojević-Šantić T, Milošević D. Energetske karakteristike briketa od biomase Miskantusa. in Energija, ekonomija, ekologija, Vol. 1-2 god XVIII, pp. 74 - 80. 2016;1-2.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_419 .
Dražić, Gordana, Opričić, Mario, Spasojević-Šantić, Tea, Milošević, Dragana, "Energetske karakteristike briketa od biomase Miskantusa" in Energija, ekonomija, ekologija, Vol. 1-2 god XVIII, pp. 74 - 80, 1-2 (2016),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rims_419 .