Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1version_keyword:publishedVersion4912524.53%0.00
2type_keyword:article4461422.27%0.00
3rights_keyword:openAccess3408117.02%0.00
4rights_keyword:restrictedAccess2801213.99%0.00
5dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]2792513.94%0.00
6dateIssued_keyword:[2000 TO 2009]152787.63%0.00
7rank_keyword:M23141907.08%0.00
8dateIssued_keyword:[2020 TO 2022]129306.46%0.00
9rank_keyword:M51126906.34%0.00
10rank_keyword:M22114985.74%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
200296100.00%0.00