Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1rights_keyword:openAccess2537221.54%0.00
2version_keyword:publishedVersion2382820.23%0.00
3type_keyword:article2187818.58%0.00
4rights_keyword:restrictedAccess1898416.12%0.00
5dateIssued_keyword:[2000 TO 2009]1375511.68%0.00
6rank_keyword:M23108849.24%0.00
7rank_keyword:M5199078.41%0.00
8dateIssued_keyword:[2020 TO 2022]95818.13%0.00
9type_keyword:conferenceObject76786.52%0.00
10subject_keyword:fly ash75036.37%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
117778100.00%0.00